Juridisch nieuws en updates

Alle actuele en accurate sociaal-juridische maatregelen en overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Onze juristen leggen dagelijks het oor te luisteren bij overheden en sociale partners en raadplegen wettelijke en juridische bronnen. Wat er ook beweegt in je sector: van zodra zij het weten, weet jij het ook. En zijn er opleidingen, events of klantenupdates die je niet mag missen? Dan lees je het hier.

-

Slecht weer in de bouwsector

Wanneer slecht weer het werk onmogelijk maakt, dan kunt u beslissen dat uw werknemers niet meer verder moeten werken. De bouwsector heeft hier regelmatig mee te maken. Om die reden is het zinvol om de regels die hiervoor gelden, te overlopen.

Lees dit artikel
-

Het is rusttijd voor de bouwsector

Van 24 december 2018 tot 4 januari 2019 moeten de bouwvakkers verplicht hun rustdagen opnemen. Overzicht van de regels en uitzonderingen.

Lees dit artikel
-

Vanaf 2019 kunnen personen in SWT met vervroegd pensioen

De wettelijke pensioenleeftijd is vastgesteld op 65 jaar. In afwijking van de leeftijdsvereiste van 65 jaar is er ook een zogenaamd vervroegd pensioen mogelijk met specifieke leeftijds- en loopbaanvereisten.

Lees dit artikel
-

Wat komt er in 2019?

De regering heeft de laatste tijd niet stilgezeten en heeft een aantal maatregelen aangekondigd waarvan er veel een invloed zouden kunnen hebben op de werkgevers. Je hebt waarschijnlijk al horen spreken van de jobsdeal, het zomerakkoord , de wet diverse bepalingen en nog veel meer. Om je te helpen om een duidelijker overzicht te krijgen en te weten wat werkelijk wordt aangekondigd voor het komende jaar, hebben wij alle belangrijkste maatregelen voor de werkgevers hieronder voor jullie nog eens op een rij gezet.

Lees dit artikel
-

Kerstshoppen op zondag

Wat zijn de spelregels om uw winkelpersoneel op zondag te laten werken?

Lees dit artikel
-

Mogen kappers werken op maandag 24 en maandag 31 december?

Maandag is vaak de rustdag voor kappers. 24 en 31 december zijn echter belangrijke dagen in de sector en allebei zijn het dit jaar maandagen. Kunt u uw kappers vragen om op hun vrije dag toch te komen werken?

Lees dit artikel
-

Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden tewerkgesteld in het Vlaams Gewest

Biedt er zich bij uw bedrijf een kandidaat aan die minstens 24 maanden was ingeschreven bij VDAB als niet-werkende werkzoekende ? Twijfelt u om deze aan te werven? Weet dan dat u hiervoor mogelijk dan wel nog recht heeft op een aanwervingsincentive.

Lees dit artikel
-

Overmorgen nationale actiedag, wat zijn de gevolgen?

Niet alleen in Frankrijk, maar ook in België zal er overmorgen actie gevoerd worden. De vakbond organiseert een nationale actiedag voor meer koopkracht, werkbare loopbanen en leefbare pensioenen.

Lees dit artikel
-

Vrijgesteld bedrag loonbonus voor 2019

Het systeem van de “niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen”, de loonbonus, maakt het mogelijk om werknemers een bonus toe te kennen die onderworpen is aan een voordelig sociaal- en fiscaalrechtelijk regime. Hiervoor is vereist dat een bonusplan werd ingevoerd in de onderneming, volgens de procedure beschreven in cao nr. 90 van de Nationale Arbeidsraad. In dat bonusplan worden collectieve en objectieve doelstellingen vastgelegd, waarvan het bereiken nog onzeker is.

Lees dit artikel