Juridisch nieuws en updates

Alle actuele en accurate sociaal-juridische maatregelen en overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Onze juristen leggen dagelijks het oor te luisteren bij overheden en sociale partners en raadplegen wettelijke en juridische bronnen. Wat er ook beweegt in je sector: van zodra zij het weten, weet jij het ook. En zijn er opleidingen, events of klantenupdates die je niet mag missen? Dan lees je het hier.

-

De kinderen van uw werknemers kunnen op 13 februari niet in de school terecht? Welke oplossingen kunt u als werkgever overwegen?

Welke oplossingen zijn mogelijk wanneer uw werknemer in dit geval niet op werk aanwezig kan zijn?

Lees dit artikel
-

Op 13 februari zullen de vakbonden protesteren tegen de beschikbare loonmarge, die zij als onvoldoende beschouwen.

De drie vakbonden lanceerden een oproep tot nationale staking op aanstaande woensdag 13 februari. Zij zijn van mening dat de beschikbare loonmarge van 0,8% voor de jaren 2019 en 2020 ontoereikend is en het sluiten van een interprofessioneel akkoord in de weg staat.

Lees dit artikel
-

De verplichtingen van de zieke werknemer

Wanneer en hoe moet de werknemer u verwittigen dat hij ziek is en eventueel zijn medisch attest overhandigen ?

Lees dit artikel
-

Woensdag 13 februari: nationale staking

Woensdag 13 februari wordt een dag van nationale staking aangekondigd. Vermoedelijk zullen uw werknemers moeilijker de werkplaats kunnen bereiken of helemaal niet. Of uw werknemers nemen zelf deel aan een staking of betoging. Of misschien wordt u wel geconfronteerd met stakingspiketten. Wanneer ben je je werknemers al dan niet loon verschuldigd?

Lees dit artikel
-

Loonbonus in 2019: nieuwigheden

De niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (ook “loonbonus” genoemd) staan u toe om uw personeel te belonen voor het halen van collectief gestelde doelstellingen op het niveau van de onderneming of een specifiek departement.

Lees dit artikel
-

Werf je iemand aan die woont in het Duitstalige taalgebied? Maak gebruik van de nieuwe subsidies

De Duitstalige Gemeenschap voorziet als laatste regio nieuwe tewerkstellingsmaatregelen. Deze gingen van start op 1 januari 2019. Je leest er hier meer over.

Lees dit artikel
-

Verlenging adoptieverlof en invoering pleegouderverlof

Sinds 1 januari 2019 bedraagt het adoptieverlof 6 weken voor alle minderjarige kinderen. Dit verlof wordt vervolgens om de twee jaar met een week verlengd. Daarnaast werd op 1 januari ook een nieuw verlof ingevoerd, nl. het pleegouderverlof. Voortaan hebben pleegouders bij pleegzorg van lange duur recht op een verlof, gelijkwaardig aan het adoptieverlof.

Lees dit artikel
-

Zijn je telewerkers beschermd tegen arbeidsongevallen?

Zowel structureel als occasioneel telewerk zit in de lift. Toch waren er nog lacunes op het niveau van de bescherming van telewerkers tegen arbeidsongevallen. De wetgever heeft daarom de wet op de arbeidsongevallen aangepast zodat deze werknemers van dezelfde bescherming genieten als de medewerkers in de gebouwen van de onderneming.

Lees dit artikel
-

De teelt van vlasvezels zal binnenkort deel uitmaken van de landbouwsector

Tot op heden heeft de teelt van Vlasvezels zijn eigen paritair comité, PC 120.02. In het Belgisch Staatsblad werd echter aangekondigd dat de onderhandelingen om de vlasvezelsector te integreren in de landbouwsector (PC 144) momenteel aan de gang zijn.

Lees dit artikel