Juridisch nieuws en updates

Alle actuele en accurate sociaal-juridische maatregelen en overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Onze juristen leggen dagelijks het oor te luisteren bij overheden en sociale partners en raadplegen wettelijke en juridische bronnen. Wat er ook beweegt in je sector: van zodra zij het weten, weet jij het ook. En zijn er opleidingen, events of klantenupdates die je niet mag missen? Dan lees je het hier.

-

Publicatie grensbedrag loon educatief verlof

Voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt het begrensd loon 2 928 euro.

Lees dit artikel
-

Pasen is geen feestdag?! Paasmaandag wel ?!

Welke dagen zijn nu weer die ‘wettelijke’ feestdagen? Als je werknemer werkt op een wettelijke feestdag zal hij recht hebben op loon voor zijn prestaties, eventueel een toeslag en betaalde inhaalrust.

Lees dit artikel
-

Duidelijkheid over de uitkeringen in geval van langdurig pleegouderverlof en interlandelijke adoptie

Een recent Koninklijk Besluit zorgt ervoor dat het recht op uitkeringen voor de werkdagen van het langdurig pleegouderverlof en de interlandelijke adoptie kan worden uitgeoefend.

Lees dit artikel
-

De sociale verkiezingen zijn in aantocht

Toch enkele opvallende wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren

Lees dit artikel
-

Hervorming “Plan Formation Insertion” goedgekeurd door Waals Parlement

Het ontwerp van decreet werd op 3 april goedgekeurd met inwerkingtreding op 1 mei 2019.

Lees dit artikel
-

BV-vrijstelling voor ploegenarbeid op werven

Werkgevers van wie de werknemers ploegen- of nachtarbeid verrichten kunnen al verschillende jaren genieten van een maatregel ter vermindering van hun loonkost. Deze vermindering neemt de vorm aan van een gedeeltelijke vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing die de werkgever inhoudt op de bezoldigingen van deze werknemers. Sinds 1 januari 2018 is deze vrijstelling aangepast zodat ook ploegenarbeid op werven (werken in onroerende staat) hieronder zou kunnen vallen. Deze uitbreiding bestaat officieel dus al meer dan een jaar, maar kon door onduidelijkheden en problemen met de wetgeving tot op heden nog niet toegepast worden. Een nieuw wetsvoorstel brengt nu de nodige verduidelijkingen.

Lees dit artikel
-

Nieuwe regeling voor zelfstandigen met gelijkstelling met bijberoep

Ben je als zelfstandige aangesloten in hoofdberoep met een gelijkstelling met een bijberoep, ook wel gekend als artikel 37? Weet dan dat deze regeling vanaf bijdragejaar 2019 is aangepast. Lees in dit artikel wat dit voor jou betekent.

Lees dit artikel
-

Wetgeving mobiliteitsvergoeding en mobiliteitsbudget eindelijk gepubliceerd

Nu de wetgeving over het mobiliteitsbudget in het Staatsblad is verschenen, is het officieel: voortaan (eigenlijk al vanaf 1 maart 2019) kan je een mobiliteitsbudget toekennen aan jouw werknemers.

Lees dit artikel
-

Mag je iemand die in loopbaanonderbreking is als flexi-jobwerknemer aanwerven?

De combinatie van een tijdskrediet of thematisch verlof en de uitvoering van een flexi-job is mogelijk, maar let op, dat kan slechts onder bepaalde voorwaarden!

Lees dit artikel