Juridisch nieuws en updates

Alle actuele en accurate sociaal-juridische maatregelen en overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Onze juristen leggen dagelijks het oor te luisteren bij overheden en sociale partners en raadplegen wettelijke en juridische bronnen. Wat er ook beweegt in je sector: van zodra zij het weten, weet jij het ook. En zijn er opleidingen, events of klantenupdates die je niet mag missen? Dan lees je het hier.

-

Overschrijding van de spilindex in april 2024: wat betekent dit voor personen in SWT?

Vanaf mei 2024 wijzigt het inkomen van personen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) mede door de indexatie van de sociale uitkeringen.

Lees dit artikel
-

Binnenkort een arbeidsovereenkomst voor sekswerkers

Het wetsontwerp houdende bepalingen inzake sekswerk onder arbeidsovereenkomst is in de Kamer aangenomen. Sekswerkers zullen dus binnenkort een echte arbeidsovereenkomst kunnen ondertekenen.

Lees dit artikel
-

Aanpassingen flexi-jobs vanaf 1 april 2024

Sinds 1 januari 2024 zijn de regels over flexi-jobs veranderd . Eén van de veranderingen is dat in 2024 elk kwartaal, en vanaf 2025 elk jaar, flexi-jobs kunnen worden toegelaten in bijkomende sectoren of uitgesloten uit bepaalde sectoren. Recent is het koninklijk besluit gepubliceerd dat in uitvoering van deze nieuwe regels de eerste toelatingen en uitsluitingen bevestigt.

Lees dit artikel
-

Bedrijfsfietsen voortaan te vermelden op fiscale fiche

Vanaf het inkomstenjaar 2024 wijzigt het een en ander met betrekking tot (bedrijfs)fietsen: de vrijgestelde fietsvergoeding werd opgetrokken tot (na indexatie) 0,35 euro/kilometer. Tegelijk werd deze vrijstelling beperkt tot een plafondbedrag op jaarbasis. Werkgevers die bedrijfsfietsen ter beschikking stellen, zullen de waarde van het voordeel van die bedrijfsfiets voortaan ook op de fiscale fiche moeten vermelden. Ontdek hieronder wat wijzigt voor jou vanaf 2024.

Lees dit artikel
-

Spilindex overschreden in april

Het indexcijfer van april 2024 heeft de spilindex overschreden. Dit betekent dat de sociale zekerheidsuitkeringen, de lonen van de ambtenaren en de pensioenen met 2% stijgen. Maar zijn er nog andere gevolgen? We geven een overzicht.

Lees dit artikel
-

Wijziging vergoeding voor nachtwerk (cao nr. 49) vanaf 1 mei 2024

Een bijkomende vergoeding is voorzien voor werknemers die werken in een arbeidsregeling met nachtprestaties tussen 24 uur en 5 uur ‘s ochtends.

Lees dit artikel
-

Aangepaste arbeidsregeling vragen bij 20 jaar nachtarbeid (cao 46), vergoeding gewijzigd vanaf 1 mei 2024

Oudere werknemers, die 20 jaar nachtarbeid hebben gedaan, kunnen een aangepaste arbeidsregeling vragen. Kan de werkgever deze niet voorzien, dan eindigt de arbeidsovereenkomst en is de werkgever een aanvullende vergoeding verschuldigd. Het bedrag van deze aanvullende vergoeding bedraagt 183,83 euro vanaf 1 mei 2024 na indexering.

Lees dit artikel
-

Afschaffing aangifte vakantiedagen aan het ziekenfonds

Vanaf het vakantiejaar 2024 is een overdracht van vakantiedagen mogelijk. Dit werd eerder uitgelegd in het artikel ‘Opname jaarlijkse vakantie: wijzigingen vanaf 2024’ van 29 maart 2023.

Lees dit artikel
-

Nieuwe maatregelen ter bevordering van de inzetbaarheid

Om tegemoet te komen aan de onduidelijkheden en ontoepasbaarheid van de regeling over “inzetbaarheidsbevorderende maatregelen”, zoals in 2022 opgenomen als onderdeel van de arbeidsdeal zijn er twee ontwerpen van koninklijke besluiten en een nieuw wetsontwerp gemaakt.

Lees dit artikel