Juridisch nieuws en updates

Alle actuele en accurate sociaal-juridische maatregelen en overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Onze juristen leggen dagelijks het oor te luisteren bij overheden en sociale partners en raadplegen wettelijke en juridische bronnen. Wat er ook beweegt in je sector: van zodra zij het weten, weet jij het ook. En zijn er opleidingen, events of klantenupdates die je niet mag missen? Dan lees je het hier.

-

Elektrische / plug-in bedrijfswagen en thuis laden: extra duiding van de minister van Financiën

De terbeschikkingstelling van een elektrische of plug-in bedrijfswagen gaat vaak gepaard met een werkgeverstussenkomst in de thuis afgenomen elektriciteit voor het opladen van de bedrijfswagen. Er bestaat vooralsnog geen wettelijk kader dat verduidelijkt of deze tussenkomst wel/geen belastbaar voordeel uitmaakt. Onder bepaalde voorwaarden aanvaardt de fiscus deze tussenkomst als belastingvrij. Recent benutte de minister van Financiën een parlementaire vraag om die voorwaarden verder te verduidelijken.

Lees dit artikel
-

Wijzigingen sport- en cultuurcheques en koopkrachtpremie

Er is een wetsontwerp goedgekeurd dat enkele wijzigingen aanbrengt aan de sport- en cultuurcheques alsook de koopkrachtpremie. Deze wet harmoniseert vanaf 1 juli 2024 de regelgeving voor sport- en cultuurcheques met die van maaltijd- en ecocheques en verlengt de fiscale vrijstelling van de koopkrachtpremie tot 31 maart 2024. Update 19/04/2024 De wet tot wijziging van deze cheques en koopkrachtpremie is op 19 april 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Lees dit artikel
-

'Terug Naar Werk'-fonds: outplacement bij medische overmacht verdwijnt vanaf 1 april 2024

De verplichting voor de werkgever om een outplacementbegeleiding ter waarde van 1800 euro aan te bieden aan een werknemer indien hij de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht eenzijdig beëindigt, wordt vanaf 1 april 2024 vervangen door de verplichting om datzelfde bedrag te storten in een Terug Naar Werk-fonds. De betrokken werknemers (en later ook andere personen die langdurig arbeidsongeschikt zijn), zullen van dat fonds gebruik kunnen maken voor de inkoop van diensten op maat van hun behoeften bij gespecialiseerde en erkende dienstverleners. Update 02/04/2024: Het KB van 28 maart 2024 betreffende het "Terug Naar Werk-fonds" verscheen op 2 april 2024 in het Belgisch Staatsblad.

Lees dit artikel
-

Betere bescherming voor werknemers tijdens fertiliteitsbehandeling

De Kamer heeft op 21 maart 2024 een wet aangenomen die werknemers die een fertiliteitsbehandeling ondergaan beter beschermt. Update 22/04/2024 De wet van 24 maart 2024 tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 en van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, tot instelling van een bescherming voor de werkneemsters en de werknemers die van het werk afwezig zijn om een vruchtbaarheidsbehandeling of een programma van medisch begeleide voortplanting te volgen, verscheen op 18 april 2024 in het Belgisch Staatsblad. Deze wet treedt in werking op 28 april 2024.

Lees dit artikel
-

Is Pasen een wettelijke feestdag? Wat als je werknemer die dag werkt?

In België kennen we tien wettelijke feestdagen. In tegenstelling tot wat velen denken, is Pasen zelf geen wettelijke feestdag. Paasmaandag daarentegen wel. Hoe komt dat? Wat dan als je werknemer op een van deze dagen werkt?

Lees dit artikel
-

Individueel maatwerk & een correcte Dmfa-aangifte

Bij de toepassing van individueel maatwerk zal afhankelijk van het paritair comité waartoe je onderneming behoort, je werknemer op een andere manier worden aangegeven in de Dmfa-aangifte. Geniet je de Vlaamse premie(s) individueel maatwerk voor één van je werknemers, laat dit dan zeker weten aan je aanspreekpunt bij Acerta.

Lees dit artikel
-

Vergeet het werkgelegenheidsplan voor 45-plussers niet !

Lees dit artikel
-

Wintertijd wordt zomertijd: minder loon voor nachtarbeiders?

Eind maart draaien we de klok een uur vooruit richting zomertijd. Betekent een uur minder nachtarbeid, dan ook een uur minder loon? Of niet?

Lees dit artikel
-

Indexatie kilometervergoeding met kwartaalindexering

Voor dienstverplaatsingen met eigen gemotoriseerd vervoer van de werknemer wijzigt de maximale kilometervergoeding met een kwartaalindexatie (= km-vergoeding op basis van het KB van 13 juli 2017). Voor dienstverplaatsingen in de periode van 1 april 2024 tot en met 30 juni 2024 wijzigt dit maximum naar 0,4265 euro (vorig bedrag: 0,4269 euro). De andere maximale kilometervergoeding wordt slechts één keer per jaar geïndexeerd, telkens op 1 juli (= km-vergoeding op basis van het KB van 18 januari 1965). Dit maximum blijft bijgevolg ongewijzigd op 0,4280 euro.

Lees dit artikel