Juridisch nieuws en updates

Alle actuele en accurate sociaal-juridische maatregelen en overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Onze juristen leggen dagelijks het oor te luisteren bij overheden en sociale partners en raadplegen wettelijke en juridische bronnen. Wat er ook beweegt in je sector: van zodra zij het weten, weet jij het ook. En zijn er opleidingen, events of klantenupdates die je niet mag missen? Dan lees je het hier.

-

Hervorming scholingsbeding: bijkomende garanties voor opleidingen die toeleiden naar een knelpuntberoep

“De voorwaarde van het minimumjaarloon bij de toepassing van het scholingsbeding valt weg voor opleidingen die voorbereiden op de uitoefening van een knelpuntberoep. ”

Lees dit artikel
-

Kan mijn werknemer in Halloweenoutfit komen werken?

Halloween maakt zijn intrede in de Europese cultuur. Maar mag uw werknemer daarom ook verkleed komen werken?

Lees dit artikel
-

Taxi- en vervoerssector: flitscontroles op 16 november 2018

De sociale inspectie zal op vrijdag 16 november 2018 controles uitvoeren in de taxi- en vervoerssector.

Lees dit artikel
-

Kerstdag moeten betalen voor een werknemer die sinds oktober niet meer in dienst is? Het kan!

Een werkgever die vandaag een arbeider in de bouwsector ontslaat kan hem kerstdag verschuldigd zijn.

Lees dit artikel
-

Vervanging van feestdagen in 2019

Feestdagen die samenvallen met een zondag of een inactiviteitdag in uw onderneming, moet u vervangen. Let wel: de vervangingsdagen moeten in het lopende kalenderjaar vallen.

Lees dit artikel
-

Aanpassing van het loonbegrip door de RSZ

De RSZ past de omschrijving van ‘onrechtstreeks ten laste van de werkgever’ aan in zijn definitie van het loonbegrip waardoor voordelen toegekend aan werknemers door buitenlandse moederbedrijven, zonder medeweten van de eigenlijke werkgever, mogelijks toch worden onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen.

Lees dit artikel
-

Ouderschapsverlof in de herfstvakantie?

De schoolvakantie vormt voor werknemers vaak een probleem inzake kinderopvang. Kan ouderschapsverlof een oplossing bieden voor de herfstvakantie?

Lees dit artikel
-

Mag een werknemer vervroegd terugkomen uit ziekteverlof?

Natuurlijk is het fijn wanneer uw werknemer eerder aan de slag wil gaan dan de einddatum die vermeld staat op zijn medisch attest. Deze onverwachte terugkeer komt u als werkgever misschien niet zo goed uit, bijvoorbeeld omdat u een vervanger hebt aangenomen. Wat kan u doen in deze situatie?

Lees dit artikel
-

Nieuwe werkwijze in de aangifte sociale maribel

Werkgevers die subsidies ontvangen in het kader van Sociale Maribel zullen vanaf oktober 2018 bijkomende gegevens moeten aanbrengen.

Lees dit artikel