Juridisch nieuws en updates

Alle actuele en accurate sociaal-juridische maatregelen en overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Onze juristen leggen dagelijks het oor te luisteren bij overheden en sociale partners en raadplegen wettelijke en juridische bronnen. Wat er ook beweegt in je sector: van zodra zij het weten, weet jij het ook. En zijn er opleidingen, events of klantenupdates die je niet mag missen? Dan lees je het hier.

-

Vanaf wanneer zijn werkgevers verplicht om de FLA in te vullen?

De toepassing van de Federal Learning Account (FLA) werd al eerder uitgesteld tot 1 april 2024. Maar zal deze nieuwe verplichting voor werkgevers wel effectief in werking treden op die datum?

Lees dit artikel
-

Nieuwe versoepelingen seizoenarbeid land- en tuinbouwsector

In de sector van de land- en tuinbouw werd een ontwerp van koninklijk besluit inzake maatregelen tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders ingediend. Onderstaande maatregelen zijn onder voorbehoud van publicatie in het Staatsblad.

Lees dit artikel
-

Verrekening vakantieattesten: positief saldo bij de eindafrekening Geen invloed op de werkbonus, structurele vermindering en de doelgroepverminderingen

In december, of aan het einde van de arbeidsovereenkomst, krijgt de werknemer een eindafrekening voor het vakantiegeld.  De RSZ heeft een nieuwe bezoldigingscode 14 in de DmfA voorzien voor de bijbetalingen die moeten gebeuren in dat verband.Een ontwerp van Koninklijk Besluit voorziet dat het bedrag opgenomen in deze code niet mag meegenomen worden voor de bepaling van het refertemaandloon van de werkbonus en het refertekwartaalloon van de structurele vermindering. De verminderingen zelf (werkbonus, structurele vermindering en doelgroepverminderingen) mogen daarentegen wel worden toegepast op dit bedrag.  Update 18 maart 2024 Het KB van 6 maart 2024 is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 18 maart 2024

Lees dit artikel
-

Berekening voordeel alle aard voordelige leningen aan werknemers en bedrijfsleiders: interestvoeten voor 2023 zijn bekend

In het Belgisch Staatsblad verscheen het Koninklijk Besluit (KB) met de referentie interestvoeten voor de berekening van het voordeel van alle aard voor de toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet (lager dan de marktrente), van toepassing vanaf 1 januari 2023.

Lees dit artikel
-

Vakbondsacties voorzien op 8 maart

Nationale vrouwendag op 8 maart 2024 geeft aanleiding tot vakbondsacties

Lees dit artikel
-

Bijsturing amateurkunstenvergoeding: schrapping ondergrens dagvergoeding vanaf 1 januari 2024

De amateurkunstenvergoeding, die op 1 januari 2024 het levenslicht zag en de ‘kleine vergoedingsregeling’ verving, geniet een rsz- en belastingvrijstelling mits enkele voorwaarden gerespecteerd worden, waaronder het respecteren van een minimale dagvergoeding. Dit minimum wordt nu geschrapt, retroactief vanaf 1 januari 2024.

Lees dit artikel
-

Lastenverlaging voor tewerkstellingscreatie in steunzones: hertekening van de Vlaams steunzones?

Sinds april 2015 genieten werkgevers een lastenverlaging bij tewerkstellingscreatie als gevolg van investeringen in één van de afgebakende steunzones. Vanaf 1 november 2024 maken de drie bestaande steunzones in het Vlaams Gewest plaats voor vier nieuwe steunzones, met een geldigheidsduur van zes jaar. Voor de steunzones in het Waals Gewest wijzigt er niets.

Lees dit artikel
-

Je opleidingsplan tegen maart opstellen !

De deadline voor het opstellen van je opleidingsplan nadert intussen met rasse schreden – dit moet vóór 31 maart in orde zijn! Dit lijkt misschien nog wat veraf, maar wees je ervan bewust dat het opstellen van een opleidingsplan gepaard gaat met verschillende stappen die voorafgaandelijk moeten doorlopen worden. In dit nieuwsbericht zetten we de regels nog eens op een rijtje.

Lees dit artikel
-

Jaaroverzicht tewerkstellingsmaatregelen bezorgen aan de werknemersafgevaardigden

De RSZ bezorgt naar goede gewoonte het jaaroverzicht van de genoten tewerkstellingsmaatregelen (Trillium) tussen 1 en 29 februari 2024 in de e-Box Enterprise van de onderneming of op papier. Het gaat om gegevens uit de DmfA-aangiften van de eerste 3 kwartalen van 2023 en het 4de kwartaal van 2022. De werknemersafgevaardigden of bij gebrek daaraan de werknemers hebben het recht om dit overzicht te raadplegen.

Lees dit artikel