Juridisch nieuws en updates

Alle actuele en accurate sociaal-juridische maatregelen en overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Onze juristen leggen dagelijks het oor te luisteren bij overheden en sociale partners en raadplegen wettelijke en juridische bronnen. Wat er ook beweegt in je sector: van zodra zij het weten, weet jij het ook. En zijn er opleidingen, events of klantenupdates die je niet mag missen? Dan lees je het hier.

-

Een nieuwe loonnorm voor 2019-2020

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft zijn technisch verslag over de maximaal beschikbare marge voor de ontwikkeling van de loonkosten uitgebracht. Het verslag betreft de zogenaamde loonnorm die om de twee jaar bepaald wordt en als basis gebruikt wordt voor het onderhandelen van de nieuwe tewerkstellingsakkoorden in de sectors.

Lees dit artikel
-

Een tikfout op een jaartal: welke gevolgen bij een ontslag?

Als werkgever heb je je misschien vergist in de verzenddatum van een ontslagbrief door uit reflex 2018 in plaats van 2019 te vermelden. Wat zijn de gevolgen?

Lees dit artikel
-

Bedrijfswagenattest

Gegevensuitwisseling tussen werkgevers in het kader van de mobiliteitsvergoeding.

Lees dit artikel
-

Winstpremie: wijzigingen vanaf 2019

De winstpremie bestaat intussen een goed jaar. Werkgevers die dat willen kunnen dankzij deze premie (een deel van) hun winst uitdelen aan hun werknemers. Ze kunnen daarbij kiezen voor een identieke winstpremie, waarbij alle werknemers een zelfde bedrag of een zelfde percentage van hun loon toegekend krijgen, of voor een gecategoriseerde winstspremie. In het laatste geval kan de werkgever (objectieve) categorieën onderscheiden en op basis van een verdeelsleutel aan elke categorie een ander bedrag als winstpremie toekennen.

Lees dit artikel
-

Politiek verlof: uitbreiding vanaf 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 is er ook een recht op politiek verlof voor de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Lees dit artikel
-

Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW): een volgende stap in de veralgemening van het aanvullend pensioen

Binnen enkele maanden kunnen werknemers die momenteel geen of nauwelijks aanvullend pensioen opbouwen via hun werkgever dit zelf in handen nemen. De wet die in deze mogelijkheid voorziet werd eind december gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hiermee is een nieuwe stap gezet in de veralgemening van de 2e pensioenpijler. We bespraken de belangrijkste principes van het VAPW al in een eerder bericht.

Lees dit artikel
-

De sociaal inspecteurs in de startblokken voor 2019

Zoals elk jaar zijn er prioriteiten gesteld in de strijd tegen sociale fraude, die de normale concurrentie tussen bedrijven ondermijnt. Vijf strategische doelstellingen moeten de op dit gebied al geleverde inspanningen voortzetten. Er wordt ook aandacht besteed aan een aantal specifieke sectoren.

Lees dit artikel
-

Vrijwilligerswerk: hogere vergoeding mogelijk vanaf 1 januari 2019

De grensbedragen van de vrijwilligersvergoeding worden opgetrokken tot 34,71 euro per dag en 1 388,40 euro per jaar.

Lees dit artikel
-

Tarieven openbaar vervoer wijzigen op 1 februari 2019

Of deze verhoging impact heeft op jouw tussenkomst in de vervoerskosten van jouw werknemers is afhankelijk van de gemaakte afspraken.

Lees dit artikel