Juridisch nieuws en updates

Alle actuele en accurate sociaal-juridische maatregelen en overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Onze juristen leggen dagelijks het oor te luisteren bij overheden en sociale partners en raadplegen wettelijke en juridische bronnen. Wat er ook beweegt in je sector: van zodra zij het weten, weet jij het ook. En zijn er opleidingen, events of klantenupdates die je niet mag missen? Dan lees je het hier.

-

Het door de RSZ vrijgesteld bedrag van de mobiliteitsvergoeding stijgt vanaf 1 juli 2024

De mobiliteitsvergoeding is een forfaitaire vergoeding voor werknemers die zich naar werven moeten begeven om er te werken. Het maximaal door de RSZ vrijgesteld bedrag verhoogt tot 0,1929 euro per kilometer vanaf 1 juli 2024.

Lees dit artikel
-

Auteursrechten: Grondwettelijk Hof bevestigt uitsluiting computerprogramma’s

Na de hervorming van het fiscaal regime van de auteursrechten trokken enkele softwareontwikkelaars en IT-ondernemingen naar het Grondwettelijk Hof. Zij vochten de beperking van het toepassingsgebied van de auteursrechtenregeling aan, waardoor computerprogramma’s uitgesloten zijn. Het Grondwettelijk Hof velde recent zijn arrest. Daarin bevestigt het Hof dat de auteursrechtenregeling zoals die sinds de hervorming van toepassing is, inderdaad geen betrekking heeft op computerprogramma’s en dat die uitsluiting bovendien verantwoord is (en dus geen discriminatie inhoudt).

Lees dit artikel
-

Vanaf 1 juni 2024: hogere minimale tussenkomst voor openbaar vervoer

De minimale werkgeverstussenkomst voor openbaar vervoer stijgt vanaf 1 juni 2024. Dit las je al in ons nieuwsbericht van 17 april 2024. Lees in dit artikel welke impact dit mogelijk heeft op jouw onderneming.

Lees dit artikel
-

Aanvragen uitkering bij loopbaanonderbreking elektronisch vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli 2024 moeten alle aanvragen voor uitkering bij loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof, verplicht online worden ingediend bij de RVA. Deze verplichting geldt voor alle sectoren, met uitzondering van het onderwijs waar deze op 1 oktober 2024 van kracht wordt.

Lees dit artikel
-

Wijzigingen van de werkgelegenheidssteun in het Brussels Gewest

Vermindering voor oudere werknemers vanaf 1 juli 2024 en een nieuwe categorie van werknemers komt vanaf 1 juli 2024 in aanmerking voor een werkuitkering.

Lees dit artikel
-

Wetsontwerp diverse fiscale bepalingen: een waaier aan fiscale maatregelen

In de Kamer werd een wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen goedgekeurd. Aangezien het parlement aan zijn laatste weken van deze legislatuur bezig was, werden via amendement een heel aantal fiscale maatregelen toegevoegd aan de initiële tekst van het ontwerp. Hierdoor hebben de maatregelen inhoudelijk betrekking op zeer diverse onderwerpen.

Lees dit artikel
-

Invoering sectoraal pensioen voor bedienden van taxi-ondernemingen en VVB.

Binnenkort zult u voor uw bedienden een bijdrage moeten betalen waarmee een sectoraal aanvullend pensioen gefinancierd wordt.

Lees dit artikel
-

Kostenvergoedingen binnenlandse dienstreizen: aanpassing fiscale forfaits

In april 2024 werd de spilindex voor de indexatie van de sociale uitkeringen en de wedden van ambtenaren overschreden. Deze overschrijding heeft ook een gevolg op fiscaal vlak: de kostenvergoedingen die werkgevers uit de privésector belastingvrij kunnen betalen voor de binnenlandse dienstreizen van hun werknemers worden verhoogd vanaf juni 2024. Deze kostenvergoedingen zijn immers gebaseerd op de vergoedingen die de federale ambtenaren krijgen. Sinds januari 2024 krijgen de federale ambtenaren echter maaltijdcheques in de plaats van deze dagvergoedingen, maar de FOD Financiën bevestigde dat dit geen impact heeft op de regels die gelden voor de werkgevers uit de privésector. Update 6 juni 2024: intussen verscheen circulaire 2024/C/38 over de vergoedingen voor verblijfkosten in België waarin de hieronder vermelde bedragen worden bevestigd.

Lees dit artikel
-

Bijkomende toeslag tijdelijke werkloosheid verhoogd vanaf 1 mei 2024

Werkgevers die een werknemer tijdelijk werkloos stellen om een andere reden dan overmacht, moeten hiervoor sedert 1 januari 2024 een bijkomende toeslag betalen. Je leest hier meer over deze maatregel.

Lees dit artikel