Naar inhoud

Niet indexering van gezinsbijslag in Vlaanderen

Op 1 juni 2017 dient zich een indexering aan van de sociale uitkeringen.

De Vlaamse Gemeenschap heeft evenwel besloten, om de bedragen van de kinderbijslag, het kraamgeld en de adoptiepremie niet te indexeren.

De niet-indexering door Vlaanderen betreft enkel de toe te kennen bedragen. De inkomensplafonds (o.a. van toepassing in het kader van sociale toeslagen) zullen wel geïndexeerd worden.
Vanaf 1 juni 2017 (betaling op 08/07/2017) zullen er dus verschillende bedragen gezinsbijslag gelden :

  • enerzijds de niet-geïndexeerde bedragen gezinsbijslag uitgekeerd ten laste van de Vlaamse Gemeenschap;
  • anderzijds de geïndexeerde bedragen gezinsbijslag uitgekeerd ten laste van de andere Gemeenschappen (=Waals en Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap).

De bedragen kan u terugvinden op onze website

Over Acerta