Naar inhoud

Terug naar het overzicht

22-03-16 Brussel lockdown, wat met uw werknemers?

Als gevolg van de aanslagen in Brussel zijn tal van werkgevers verhinderd om werk te verschaffen en ondervinden werknemers moeilijkheden om op het werk aanwezig te zijn. Wat zijn de gevolgen van deze uitzonderlijke situatie voor werkgevers? En heeft de werknemer recht op loon, wanneer hij het werk niet kan aanvatten of verderzetten?
Het antwoord op elk van deze vragen verschilt naargelang de concrete situatie. Dit nieuwsbericht overloopt de antwoorden in verschillende mogelijke situaties.  

Ik moet mijn winkel sluiten , mijn personeel blijft ter plaatste maar kan niet werken. Ben ik hen loon verschuldigd?

In dit geval hebben de werknemers hun werkdag al aangevat. Zij hebben dan ook recht op een gewaarborgd dagloon. Dat betekent concreet dat u verplicht bent om hen het loon te betalen voor de ganse werkdag, ook al hebben zij niet de volledige dag gewerkt.
Ook wanneer de werknemer op het werk is aangekomen, maar niet in staat is geweest om het werk effectief aan te vatten, moet deze regel worden toegepast. U moet hem voor die dag het gewaarborgd dagloon uitbetalen.  

Mijn werknemer komt te laat op het werk door extra veiligheidsmaatregelen bij het openbaar vervoer. Moet ik het loon betalen?

In dit geval gaat het om omstandigheden buiten de wil van de werknemer om. U moet hem dan uitbetalen, wanneer hij kan aantonen dat hij tijdig naar het werk is vertrokken. 

Mijn werknemer heeft 2 jonge kinderen. Door de sluiting van scholen en crèches, ziet de werknemer zich verplicht het werk te verlaten. Ben ik loon verschuldigd?

Ook in deze situatie betaalt u het gewaarborgd dagloon uit.

Beschikt u in de praktijk nog over alternatieven?

Naast de opties hiervoor besproken, kunnen nuttige alternatieve oplossingen worden uitgewerkt in onderling akkoord tussen werkgever en werknemer:
- De mogelijkheid voorzien voor de werknemer om uitzonderlijk zijn werk van thuis uit te verrichten (telewerk);
- Een akkoord sluiten met de werknemer in verband met de opname van verlofdagen;
- Een akkoord sluiten met de werknemer in verband met de opname van inhaalrust;
- …

Over Acerta