Vorige

Meer dan 6 op de 10 Belgen denken binnen paar maanden elders gelijkaardige job te vinden

18 mei 2022

Toch wil een derde van alle Belgen hele carrière bij zelfde werkgever blijven

Brussel, 18 mei 2022 – 64 % van alle werkende Belgen is ervan overtuigd dat ze binnen de paar weken of maanden een gelijkaardige job bij een andere werkgever kunnen vinden als ze dat willen. Vooral bij twintigers (80 %) en dertigers (75 %) is het vertrouwen groot. Maar ondanks de hevige strijd die bedrijven voeren om nieuw talent aan te trekken, wil 1 op de 3 werknemers de rest van de loopbaan toch bij zijn huidige werkgever blijven. Bij twintigers ligt dat percentage wel een stuk lager (24 %) dan bij vijftigers (47 %). Dat blijkt uit een onderzoek van hr-dienstenbedrijf Acerta en jobsite StepStone bij 3.800 werknemers. 

Leestijd: Later lezen?

Vroeger moesten werknemers gaan solliciteren bij bedrijven, maar door de krapte op de arbeidsmarkt en de hevige strijd om personeel loopt het nu vaak andersom. Ondernemingen lokken sollicitanten zelfs met helikoptervluchten, reisjes of een bonus, nog voor ze aangenomen zijn. Dat bedrijven steeds verder gaan om nieuw personeel aan te werven, geeft de Belg een vertrouwensboost. Een derde van de werknemers (32 %) gaat ervan uit dat ze zelfs binnen een paar weken elders aan een gelijkaardige job zouden kunnen beginnen. Nog eens een derde (32 %) denkt dat de zoektocht naar gelijkaardig werk maar een paar maanden zou duren. 19 % verwacht binnen het jaar te kunnen veranderen als hij/zij dat zou willen en slechts een kleine minderheid - 16 % van alle werknemers - denkt langer dan een jaar nodig te hebben om van werkgever te veranderen.

Vertrouwen van werknemers in kansen om elders een gelijkaardige job te vinden – werknemersbevraging Talent Pulse 2022

Figuur 1: Vertrouwen van werknemers in kansen om elders een gelijkaardige job te vinden – werknemersbevraging Talent Pulse 2022

Vertrouwen grootst bij twintigers en dertigers

Vooral bij jongeren is het vertrouwen groot dat ze snel elders aan de slag zouden kunnen. Bij de groep van de twintigers is maar liefst 80 % ervan overtuigd dat ze binnen enkele weken tot maanden een gelijkaardige baan kunnen bemachtigen. Bij de dertigers is dat nog 75 %. In de oudere leeftijdsgroepen neemt het vertrouwen af, naar 61 % voor de veertigers en 58 % voor de vijftigers. In de groep van 60-plussers meent 55 % dat een snelle jobwissel haalbaar is.

De sector waar werknemers het meest vertrouwen hebben, is niet verrassend de gezondheidssector: 80 % van de zorgmedewerkers denkt binnen de paar maanden bij een andere werkgever aan de slag te kunnen in een gelijkaardige job. Nog in de top vijf: de transport/logistiek (72 %), de ICT (71 %), techniek, productie & bouw (70 %).

Britt Winnepenninckx, experte talent bij Acerta Consult: “Dat meer dan zes op de tien Belgen geloven dat ze binnen de paar weken of maanden een andere werkgever kunnen vinden als ze daarvoor zouden gaan, is ronduit opvallend. De huidige arbeidskrapte heeft een grote invloed op het vertrouwen van werknemers. Dat daardoor veel werknemers (willen) vertrekken bij hun werkgever en elders aan de slag gaan – de zogenaamde jobmobiliteit – is een goeie zaak, want het illustreert dat de economie aantrekt. Werkgevers moeten zich niet alleen profileren als interessante werkgever, ze moeten ook werk maken van hun intern loopbaanbeleid. Want wellicht zijn er meer kansen voor medewerkers om nieuwe zaken op te nemen en te leren bij hun huidige werkgever.

Drie op tien zouden sneller van job veranderen dan vorig jaar

Het grote vertrouwen van werknemers vertaalt zich ook in de intentie om van job of werkgever te veranderen. 30 % geeft aan dat ze nu sneller van job zouden veranderen dan ze een jaar eerder hadden gedaan. En vorig jaar was die intentie al groter dan in 2020.

Eén op de vijf werknemers in ons land is momenteel actief op zoek naar een nieuwe job, 57 % is niet actief op zoek maar staat wel open voor andere jobaanbiedingen.

pb jobmobiliteit cons_acerta

Figuur 2: Evolutie intentie job/werkgever-wissel over de jaren – uit: werknemersbevraging Talent Pulse 2022

Meer dan 1 op 3 werknemers van plan bij huidige werkgever te blijven

Toch is niet iedereen van plan snel zijn job op te zeggen. Meer nog: liefst 36 % gaat zelfs uit van het idee dat ze de hele verdere loopbaan bij hun huidige werkgever zullen blijven. Bij twintigers ligt dat percentage wel een stuk lager (24 %) dan bij vijftigers (47 %).

Ook opvallend: wie het gevoel heeft geen ‘duurzame loopbaan’ te hebben bij zijn bedrijf – een loopbaan die zinvol en werkbaar is waardoor de medewerker gemotiveerd en langer aan de slag blijft - is veel minder geneigd om de hele loopbaan bij dat bedrijf te blijven. Het gaat om 18 % van de werknemers, ten opzichte van 47 % van wie wel een duurzame loopbaan heeft.

Killian Cramers, B2C Marketing Manager bij StepStone België: “Ook al zien we een grote loyauteit van werknemers tegenover hun werkgever, we zien de bereidheid tot jobmobiliteit toch ook wel toenemen. Het is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. We verwachten niet dat de jobmobiliteit op onze arbeidsmarkt de komende maanden spectaculair zal toenemen, maar voldoende beweging is er wel en daar kunnen bedrijven maar beter het beste uit halen.

Thuiswerk doorslaggevende factor

Waar kan een werkgever dan maar beter op letten om werknemers bij zich te houden en/of te krijgen? Gevraagd naar de factoren die voor werknemers doorslaggevend zouden zijn om van job/werkgever te veranderen, staat de woon-werkafstand op één, gevolgd door jobinhoud, werkzekerheid, de mogelijkheid tot thuiswerk en de verhouding tot de collega’s.

Belangrijkste factoren bij de keuze voor een potentiële nieuwe werkgever – uit: werknemersbevraging Talent Pulse 2022

Figuur 3: Belangrijkste factoren bij de keuze voor een potentiële nieuwe werkgever – uit: werknemersbevraging Talent Pulse 2022

Britt Winnepenninckx: “De belangrijkste “nieuwkomer” sinds corona is de factor tele- en thuiswerk. Die charmeert ondertussen 35 % van de werknemers, terwijl dat vóór corona maar door 18 % van de werknemers werd genoemd als doorslaggevende factor. Thuiswerk faciliteren kan voor werkgevers trouwens ook een manier zijn om te wegen op de meest doorslaggevende factor, met name de afstand tussen woonst en werk, want van thuis kunnen werken maakt dat de afstand ineens nul kilometer wordt. Qua jobinhoud, dat op twee staat, zijn er voor werkgevers ook nog stappen te zetten: uit de werkgeversbevraging bleek immers ook nog dat 29 % van de werknemers getuigt dat hun takenpakket de laatste drie jaar niet is gewijzigd. Op dat vlak zijn er vele mogelijkheden: jobcrafting waarbij de werknemer zelf bepaalde zaken in zijn/haar werk kan invullen, werken met rollen, werknemers op lange termijn voorbereiden op evoluties die strategisch nodig zijn… Werkzekerheid is voor werknemers dan weer iets minder belangrijk geworden en ging met 42 % van plaats twee naar drie.”  

 

Over de cijfers

De gegevens komen van het jaarlijkse onderzoek ‘Talent Pulse’ door ACERTA en StepStone. Deze bevraging is in maart 2022 voor de dertiende keer uitgerold en bereikte meer dan 3.800 werknemers, waarvan 87 % bedienden en 13 % arbeiders. 

Deel dit artikel