Vorige

Tijdelijke werkloosheid wegens corona en vakantie: een stand van zaken

24 september 2020 Marijke Beelen Werkgevers

Krijgen werknemers minder vakantie in 2021 omdat hun bedrijf in 2020 tijdelijke werkloosheid wegens corona toepaste? Dit is een verontrustende vraag waarvan het antwoord voor een deel gekend is. Zie daarvoor het bericht op onze site van 3 juni van dit jaar: tijdelijke werkloosheid en vakantie. Maar wat is er nadien gebeurd? Even alles op een rijtje.

Leestijd: Later lezen?

Vakantierechten opbouwen door te werken

Een werknemer kan maar vakantie opnemen in de mate dat hij in het kalenderjaar dat aan die vakantie voorafgaat, gewerkt heeft. Bijvoorbeeld: een werknemer heeft heel het jaar 2019 voltijds gewerkt, dan heeft hij in 2020 recht op 4 weken vakantie. Zijn collega was de eerste 6 maanden van 2019 werkloos en werkte daarna 6 maanden voltijds, dan heeft die collega in 2020 recht op 2 weken vakantie. Met werken bouwt een werknemer vakantierechten op, met werkloosheid niet.

Eigenlijk gold dat ook voor tijdelijke werkloosheid wegens corona. Toen vanaf 13 maart 2020 strenge maatregelen van kracht werden om het coronavirus bestrijden, werden veel werknemers tijdelijk werkloos gesteld. Zonder een aanpassing in de wetgeving, zouden al die werknemers in 2021 vakantiedagen verliezen omdat zij in 2020 onvoldoende gewerkt hadden om 4 weken te kunnen opbouwen.

Tijdelijke werkloosheid door corona gelijkgesteld met werken tot 30 juni

Dit probleem werd door de Minister van Werk aangepakt: zij stelde dat tijdelijke werkloosheid omwille van corona gelijkgesteld moet worden met werken voor het vaststellen van vakantierechten. Om het op een andere manier uit te drukken: een werknemer die in 2020 tijdelijk werkloos gesteld werd omwille van corona, zou in 2021 geen vakantierechten verliezen en toch zijn 4 weken vakantie kunnen opbouwen. Er is één probleem: dat Koninklijk Besluit (KB) regelt de gelijkstelling tot 30 juni 2020.

Wat na 30 juni 2020?

Wat gebeurt er met de vakantie in 2021 voor de werknemers die na 30 juni 2020 tijdelijk werkloos werden gesteld omwille van corona? Met andere woorden, doet tijdelijke werkloosheid omwille van corona na 30 juni 2020 vakantierechten verliezen in 2021?

Voor de periode tijdelijke werkloosheid wegens corona die liep van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 werd er op 24 september 2020 een Koninklijk Besluit gepubliceerd dat deze vorm van tijdelijke werkloosheid gelijkstelt met werken voor het vaststellen van de vakantierechten in 2021.

Verschillende situaties mogelijk vanaf 1 september 2020

Voor de periode vanaf 1 september 2020 zijn er verschillende situaties mogelijk:

  • Ofwel is je onderneming geen hard getroffen onderneming of behoort je onderneming niet tot een hard getroffen sector, dan is tijdelijke werkloosheid wegens corona niet mogelijk. Dan kan je terugplooien op de gebruikelijke vormen van tijdelijke werkloosheid. Denk daarbij aan tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen of tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (verschillend van tijdelijke werkloosheid wegens Corona). In het eerste geval is er een gelijkstelling voor het recht op jaarlijkse vakantie. Je medewerkers verliezen geen vakantierechten hierdoor in 2021. Voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is dat niet het geval
  • Ofwel is je onderneming een hard getroffen onderneming of behoort je onderneming tot een hard getroffen sector, dan blijft tijdelijke werkloosheid wegens corona mogelijk. Tenzij er een KB zou komen dat de gelijkstelling vaststelt, brengt deze periode van niet werken, geen vakantierechten met zich mee. Komt er zo een KB of niet, dat is nog afwachten;
  • Ofwel heb je gekozen voor het overgangsregime. Dat kan als je je bedienden tijdelijk werkloos wil stellen en je kan aantonen dat er 10 % daling is van omzet of productie. Dit is een situatie van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden. Deze periode van niet werken doet je bedienden geen vakantierechten verliezen in 2020.

Hoe je het draait of keert, over die gelijkstelling zal nog heel wat inkt vloeien. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd noch geschreven.

Op de hoogte blijven?

Raadpleeg regelmatig onze FAQ met antwoorden op veelgestelde vragen rond het coronavirus.

Naar de FAQ

Deel dit artikel

Geschreven door Marijke Beelen

Gerelateerde artikels

Nationale Veiligheidsraad: gevolgen voor werkgevers
Werkgevers

Nationale Veiligheidsraad: gevolgen voor werkgevers

24 september 2020 Amandine Boseret

De Nationale Veiligheidsraad kwam afgelopen woensdag, 23 september, bijeen om te beslissen welke nieuwe maatregelen moeten worden ingevoerd om het virus onder controle te krijgen. Hier vind je een overzicht voor werkgevers van de belangrijkste maatregelen.

Lees meer
Covid-19: Wat zijn de gevolgen van tijdelijke werkloosheid op de opzegtermijn?
Werkgevers

Covid-19: Wat zijn de gevolgen van tijdelijke werkloosheid op de opzegtermijn?

21 september 2020 Amandine Boseret

Wist je dat, in sommige gevallen, de opzegtermijn bij ontslag gegeven door de werkgever langer dan verwacht is voor werknemers die tijdelijk werkloos zijn? Ontdek in dit artikel een overzicht van de basisregels en de impact van Covid-19.

Lees meer
Sociaal akkoord over bijkomende steunmaatregelen voor werkgevers
Werkgevers

Sociaal akkoord over bijkomende steunmaatregelen voor werkgevers

15 september 2020 Annelies Bries

De Nationale Arbeidsraad heeft een akkoord over een aantal maatregelen die bedrijven, sectoren en werknemers moeten helpen om de moeilijke coronaperiode te overbruggen. Ontdek hier wat dit akkoord precies inhoudt.

Lees meer