Vorige

Waarom moeten meer werknemers belastingen bijbetalen in 2021?

29 april 2021 Marijke Beelen Werkgevers

In 2021 zullen er meer werknemers dan anders belastingen bij moeten betalen. De kans is groot dat ze jou, als werkgever, hierover vragen zullen stellen.

Leestijd: Later lezen?

Tijdelijke werkloosheid heeft impact op belasting

Waarom moeten meer werknemers belastingen bijbetalen in 2021? De verklaring zal in de meeste gevallen tijdelijke werkloosheid zijn, hoewel dit niet de enige mogelijke reden is. Of en hoeveel iemand zal moeten bijbetalen, hangt af van de duur van de tijdelijke werkloosheid en zijn persoonlijke situatie.

Vanwege de coronapandemie waren er heel wat meer werknemers die een uitkering hebben gekregen in plaats van loon. Op die uitkering wordt er relatief minder belasting berekend. Het fiscale luik kan best ingewikkeld zijn voor een leek, en om het allemaal te begrijpen, is het belangrijk om de grote lijnen te kennen van de bedrijfsvoorheffing (hoe wordt de bedrijfsvoorheffing berekend?) en van de definitieve belasting (ook wel gekend als de eindbelasting).

Bedrijfsvoorheffing en eindbelasting in een notendop

Elke werknemer heeft met zijn werkgever een bepaald bedrag aan loon afgesproken (dit staat in het arbeidsreglement), namelijk het brutoloon. Het brutoloon wordt vervolgens verminderd met socialezekerheidsbijdragen (dit is verplicht volgens de socialezekerheidswet), en dan houd je het belastbaar loon over.

Vervolgens moet de werkgever, volgens de fiscale wetgeving, het belastbaar loon verminderen met de bedrijfsvoorheffing. De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de eindbelasting die de werknemer verschuldigd zal zijn op het inkomen uit zijn beroepsactiviteit. Hierdoor moet de werknemer niet in één keer de totale som aan belastingen betalen, want er werd al een voorschot betaald.

De fiscus berekent elk kalenderjaar de totale som aan belastbaar loon, en berekent de belastingen die daarop betaald moeten worden: de eindbelasting. De fiscus bekijkt hoeveel bedrijfsvoorheffing (het voorschot aan de belastingen) al betaald werden. Als er te veel betaald werd, dan krijgt de werknemer het te veel terug. Als er te weinig betaald werd, dan moet de werknemer het verschil bijbetalen. Dit wordt echter zo veel mogelijk vermeden: de bedoeling is dat de bedrijfsvoorheffing zo veel mogelijk de som van de eindbelasting benadert. Maar dat lukt niet altijd, bijvoorbeeld wanneer een werknemer niet alleen loon, maar ook werkloosheidsuitkeringen heeft ontvangen.

Wat zijn de redenen waarom werknemers, die tijdelijk werkloos waren, belastingen moeten bijbetalen?

1. Bedrijfsvoorheffing op werkloosheidsuitkering is meestal lager

Ook op werkloosheidsuitkeringen wordt bedrijfsvoorheffing (een percentage) ingehouden, maar dat benadert niet noodzakelijk de eindbelasting. In de meeste gevallen is het bedrag dat ingehouden wordt op de uitkering, lager dan hetgeen de werknemer verschuldigd is in de eindbelasting.

2. Bedrijfsvoorheffing op tijdelijke werkloosheidsuitkering werd (tijdelijk) verlaagd

Aangezien de werkloosheidsuitkering lager is dan het loon van een werknemer, heeft de regering vorig jaar beslist om het percentage van de bedrijfsvoorheffing te verlagen (terwijl deze in de meeste gevallen al lager is dan de bedrijfsvoorheffing op het belastbaar loon). De bedoeling was om de koopkracht hoog te houden van de betrokken werknemers. Door deze regeling werd de kans echter groter dat er op het einde van de rit belastingen bijbetaald moeten worden.

Een loon- en personeelsadministratie die juist en tijdsefficiënt verloopt?

Acerta sociaal secretariaat heeft de kennis, de ervaring en de technologie in huis om je erbij te ondersteunen. Zo kan jij je focussen op ondernemen en groeien.

Ontdek onze Payroll Services

Deel dit artikel

acerta-marijke-beelen.png

Geschreven door Marijke Beelen

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Akkoord over begroting: welke beslissingen zijn genomen?
Werkgevers

Akkoord over begroting: welke beslissingen zijn genomen?

13 oktober 2021 Miet Vanhegen

De regering heeft een akkoord bereikt over de begroting. Arbeidsmarkthervormingen en fiscale wijzigingen zijn voorzien. Welke maatregelen zijn relevant voor werkgevers? We sommen ze voor jullie op.

Lees meer
Sectorale onderhandelingen 2021-2022
Werkgevers

Sectorale onderhandelingen 2021-2022

12 oktober 2021 Leen Smeets

Om de twee jaar onderhandelen de sectoren over nieuwe sectorale akkoorden. Wat is een sectoraal akkoord? Zijn er grenzen aan een sectoraal akkoord? Wat met de coronapremie? We geven een antwoord op de belangrijkste vragen over de sectorale onderhandelingen van 2021-2022.

Lees meer
Meer thuiswerk, minder loopbaanonderbrekingen?
Werkgevers

Meer thuiswerk, minder loopbaanonderbrekingen?

06 oktober 2021 Annelies Bries

Heeft thuiswerk ervoor gezorgd dat er minder nood is aan structurele loopbaanonderbreking? De voorbije maanden werd er beduidend minder beroep gedaan op tijdskrediet en thematische verloven zoals ouderschapsverlof of palliatief verlof.

Lees meer