Vorige

Motiverend hr-beleid, hoe begin je eraan?

13 december 2021 Werkgevers
Hannelore Van Meldert

Arbeidskrapte is terug van (nooit echt) weggeweest. Het is voor werkgevers een uitdaging om niet alleen goede medewerkers aan te trekken, maar ook om ze te behouden. Inzetten op een motiverend hr-beleid kan organisaties helpen om de arbeidskrapte het hoofd te bieden. Maar zetten organisaties hierop in? Prof. Dr. Anja Van Den Broeck (KU Leuven), Wim Adriaens (VDAB), Dr. Chris Wuytens (Acerta) en Katelijne Verboomen (Acerta) bespraken de resultaten van de panelbevraging over motiverend hr-beleid in tijden van arbeidskrapte tijdens het Panel webinar op 9 december. Wij geven je de kernboodschappen.

Leestijd: Later lezen?

Ik motiveer, jij motiveert, wij motiveren

Motiverend hr-beleid bouwt verder op het concept ‘motivatie’. Een woord dat we allemaal wel kennen, maar wat betekent het juist? Motivatie is datgene wat mensen drijft tot een bepaald gedrag. Het is dus de reden waarom iemand zal bewegen of net niet bewegen. Je wil natuurlijk dat je bedrijfsdoelstellingen zo veel mogelijk hand in hand gaan met de motivatie van je medewerkers. Toch is dit niet altijd het geval. Wat doe je dan als bedrijf?

De weg naar positieve motivatie

In wetenschappelijke context werd er al veel onderzoek verricht naar het begrip motivatie. Arbeids- en motivatiepsychologie Anja Van Den Broeck bespreekt een van de meest recentste theorieën rond motivatie: de zelfdeterminatietheorie (© Deci & Ryan). Werkgevers moeten streven naar ‘positieve’ motivatie, waarbij de medewerker zijn taken uitvoert omdat hij het zelf wil (vanuit interesse, plezier of zinvolheid), niet vanuit (interne of externe) dwang. Hoe zorg je voor deze motivatie? Enter, ABC:

  • A: autonomie: ik sta achter wat ik doe en ik heb ruimte voor eigen inbreng
  • B: betrokkenheid: ik voel me verbonden met een team of naasten waarmee ik samenwerk, positieve relaties
  • C: competentie: ik kan mijn talenten benutten en me ontwikkelen

Deze drie componenten worden ook wel geïdentificeerd als de drie cruciale basisbehoeftes die iedere medewerker vervuld wil zien om zich gemotiveerd te voelen.

Motivatie stimuleren

Welk aspect speelt de belangrijkste rol in het creëren van motivatie? Uit onze panelbevraging kwam ‘jobinhoud en meerwaarde’ als eerste uit de bus. Niet onlogisch, want werk is er niet enkel om ons loon te geven, maar ook om onze dagen zinvol door te brengen. Je werk draagt bij tot je identiteit en je betrokkenheid tot de maatschappij.

Op een tweede plaats staat ‘cultuur en leiderschap’. Als leidinggevende heb je een belangrijke rol in het uitdragen en stimuleren van de juiste intrinsieke waarden die bijdragen aan werkgeluk. ‘Verloning’ kaapte de derde plaats weg.

Leidinggeven kan je leren

Je medewerker mee op sleeptouw nemen, hoe doe je dit precies? Het ABC biedt ook voor leidinggevenden veel uitdagingen en opportuniteiten. Vooral vertrouwen vormt hierin een belangrijke factor. We zien een verschuiving van een controlerende naar autonome motivatie. Als leidinggevende moet je vertrouwen hebben in je werknemers, moet je kunnen loslaten en leren omgaan met fouten. Daag je medewerkers uit en beantwoord niet meteen elke hulpvraag, maar koppel ze terug. Zo stimuleer je de zelfredzaamheid en leercapaciteit van je team en vorm je een veilige omgeving voor je medewerkers. Autonomie wil echter niet zeggen dat iedereen alles voor zichzelf kan beslissen. Een kader, waarbinnen autonomie mogelijk is, blijft nodig. 

De rol van verloning

Hoewel verloning niet als belangrijkste drijfveer beschouwd wordt, speelt het toch wel een belangrijke rol. Je moet dus ook je loonbeleid onder handen nemen, en zo inrichten dat medewerkers het als motiverend ervaren. Het loonbeleid moet in lijn liggen met het ABC-principe. Autonomie kan je bevorderen door je medewerkers de mogelijkheid te geven om keuzes te maken binnen hun loonpakket (bijvoorbeeld met een cafetariaplan), of door een loon dat op maat van de medewerker is: billijk, rechtvaardig en gelinkt aan een eindresultaat. Verbondenheid kan je stimuleren door de prestaties van het team – het collectieve aspect dus - mee in te bouwen. Of door te kaderen wat je als organisatie belangrijk vindt en hoe dit zich vertaalt naar je loonbeleid (= betekenis geven aan ieder looncomponent). Al is het cruciaal dat deze bonus niet als een wortel wordt voorgehouden aan de medewerker want dat kan dan weer tot stress leiden. Tot slot kan je inspelen op de basisbehoefte ‘Competentie’ door deze te bevestigen via loon (bv. een competentietoeslag). Je kan medewerkers zo belonen omdat ze werken aan hun toekomstige inzetbaarheid.

Ga voor een motiverend hr-beleid

Gezonde motivatie is de beste brandstof voor sterk presterende medewerkers die goed in hun vel zitten. Maar hoe houd je je medewerkers gemotiveerd? En hoe houd je die motivatie hoog op de agenda in je hr-beleid?

Aan de slag met motivatie

Deel dit artikel

Geschreven door Hannelore Van Meldert

Director talent acquisition & orientation, Acerta Consult

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Waarom een diversiteitsbeleid een must is

25 maart 2024
Sabine Goossens

Onze samenleving wordt steeds meer divers, dus ook onze werkvloer. Inzetten op diversiteit en inclusie is een win-win voor bedrijven, want het zet je op de kaart als maatschappelijk verantwoorde werkgever en je kan breder gaan rekruteren waardoor er meer kans is op het vinden van nieuwe, onontgonnen talenten.

Lees meer
Werkgevers

Individueel opleidingsrecht en opleidingsplannen

01 februari 2024
Annelies Baelus

De Arbeidsdeal, opleidingsplannen en individuele opleidingsdagen voor werknemers. Wat moeten bedrijven nu precies allemaal in orde brengen en hoe pakken ze dit concreet aan?

Lees meer
Werkgevers

Aanwerven van (nieuw) talent: hoe pak je dat aan?

18 januari 2024
Kate Hansen

Kmo’s zijn voorzichtiger om bijkomend personeel aan te werven. Toch zijn er andere manieren om het juiste talent te vinden en in te zetten in tijden van arbeidskrapte.

Lees meer