Uitbreiding geboorteverlof voor zelfstandigen vanaf 2021

23 december 2020

Op dit moment kunnen zelfstandige vaders en meeouders genieten van maximum 10 volledige (of maximum 20 halve) dagen) geboorteverlof.

Voor de geboortes vanaf 1 januari worden deze 10 dagen verhoogd tot in totaal 15 volledige dagen (of 30 halve dagen). Voor de geboortes vanaf 1 januari 2023 wordt dit aantal opnieuw verhoogd tot in totaal 20 volledige (of 40 halve dagen).

De zelfstandige zal deze dagen voltijds of halftijdse dagen vrij kunnen kiezen binnen de 4 maanden vanaf de dag van de geboorte. Hij krijgt hiervoor via het sociaal verzekeringsfonds een forfaitaire dagvergoeding van:

  • 83,26 euro voor een volledige dag onderbreking;
  • 41,63 euro voor een halve dag onderbreking.

Wie kiest voor maximaal 8 verlofdagen, kan daarnaast ook een éénmalige uitkering van 135 euro aanvragen, ter compensatie van de kosten die hij  gemaakt hebt voor de bestelling van dienstencheques .Deze regeling wijzigt niet vanaf 2021.

De aanvraag moet gebeuren voor het einde van het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte. Als het kind in de derde maand van het kwartaal is geboren, heeft de zelfstandige 1 maand extra om de aanvraag te doen.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates