Juridisch nieuws en updates

Alle actuele, accurate en relevante overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Van zodra onze juristen het weten, weet jij het ook.

-

Inschrijvingen KBO voor niet handelaren en maatschappen toch (voorlopig) niet betalend

Het nieuwe ondernemingsrecht gaat in vanaf 01/11/2018. In deze wet wordt het verschil tussen handelaren en niet-handelaren opgeheven. Dit had tot gevolg dat ook de niet-handelaren zouden moeten betalen voor hun KBO inschrijving. Vrijdag 26/10/2018 heeft de overheid ons laten weten dat het overkoepelende KB met betrekking tot de facturatie niet op tijd in orde zal komen.

Lees dit artikel
-

Afschaffing beroepskennis Bouw in Vlaanderen vanaf 01/01/2019

De Vlaamse Ministerraad van 19 oktober heeft beslist om de beroepskennis van de bouwvakberoepen af te schaffen vanaf 1 januari 2019. Deze zomer werd al een princiepsakkoord afgesloten en werd advies gevraagd aan de SERV. Nu er ook het gunstige advies van de Raad van State is, heeft Minister Muyters het geagendeerd op de Ministerraad en daar werd het akkoord dus bekrachtigd. De volgende stappen zijn de goedkeuring in het Vlaamse Parlement en de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Lees dit artikel
-

Betalingsuitstel sociale bijdragen Afrikaanse varkenspest

Bent u zelfstandige en ondervindt u moeilijkheden door de Afrikaanse varkenspest? Dan kan u aan uw sociaal verzekeringsfonds vragen om de sociale bijdragen van het derde en vierde kwartaal van 2018 en het eerste en tweede kwartaal van 2019 met een jaar uitstel te betalen.

Lees dit artikel
-

Hervorming Commissie voor vrijstelling van bijdragen

Bent u zelfstandige en ondervindt u financiële moeilijkheden zodat u uw sociale bijdragen niet meer kan betalen? Dan kan u onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling aanvragen bij de Commissie voor Vrijstelling van bijdragen.

Lees dit artikel
-

De sociale uitkeringen stijgen met 2% op 1 september

In augustus werd de spilindex overschreden, waardoor de sociale uitkeringen met 2% stijgen vanaf 1 september. U vindt de actuele bedragen in onderstaande tabellen.

Lees dit artikel
-

Onbelast bijverdienen: de definitieve regeling

Op 26 juli 2018 is de wet op het onbelast bijverdienen verschenen in het Belgisch Staatsblad. Hierna maken we u wegwijs in de definitieve regeling. Let wel: Acerta is niet bevoegd om u hierin te adviseren, het is namelijk de bevoegde instelling van sociale zekerheid of de fiscus die deze nieuwe wetgeving zal uitvoeren.

Lees dit artikel
-

Wijzigingen vestigingswetgeving Wallonië

In Wallonië werd een voorontwerp van KB goedgekeurd tot opheffing van de beroepskennis voor de uitoefening van de activiteiten van slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, masseur, voetverzorger en tandtechnieker.

Lees dit artikel
-

Betalingsuitstel sociale bijdragen aanhoudende droogte landbouwsector

Bent u zelfstandige in de landbouwsector en ondervindt u moeilijkheden door aanhoudende droogte? Dan kan u aan uw sociaal verzekeringsfonds vragen om de sociale bijdragen van het derde en vierde kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019 met een jaar uitstel te betalen.

Lees dit artikel
-

Vennootschappen: UBO-register en register werkende vennoten

Er staan twee nieuwe administratieve verplichtingen te wachten voor de vennootschappen. Vanaf 1 juli 2018 moeten zij het UBO-register invullen en bijhouden. En vanaf 1 januari 2019 (onder voorbehoud) ook het register van de werkende vennoten . Waarover gaat het?

Lees dit artikel