Vorige

Coronabesmetting kan worden erkend als arbeidsongeval

07 oktober 2020 Miet Vanhegen Werkgevers

Fedris (Federaal agentschap voor beroepsrisico’s) heeft zijn initiële standpunt over de erkenning van een COVID-besmetting als arbeidsongeval bijgestuurd. Fedris oordeelt nu dat een besmetting wel degelijk als arbeidsongeval erkend kan worden, mits enkele voorwaarden vervuld zijn.

Leestijd: Later lezen?

Voorwaarden erkenning als arbeidsongeval

  1. Het moet gaan om een plotse gebeurtenis
  2. die een letsel heeft veroorzaakt
  3. en die optrad tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

Bewijs leveren

Als je werknemer een aanvraag indient voor de erkenning van een arbeidsongeval moet hij/zij wel het bewijs leveren van het plotselinge voorval, het letsel en het feit dat hij bezig was met de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst, en dus onder het gezag van zijn werkgever stond, op het tijdstip van het voorval. Dat bewijs kan je werknemer leveren met alle mogelijke rechtsmiddelen, ook via getuigenissen.

Als je werknemer erin slaagt het bewijs van die drie elementen te leveren, is er een vermoeden dat het letsel verband houdt met het ongeval en dat het wel degelijk door de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst is dat de plotse gebeurtenis is opgetreden. Tenzij de wetsverzekeraar een van die vermoedens kan weerleggen.

Besmetting tijdens het werk

Kan je werknemer bewijzen dat hij contact heeft gehad met een besmet persoon (klant, collega, leidinggevende…), of met een besmet voorwerp? Dan kan dat beschouwd worden als een plotseling gebeurtenis. Dat komt omdat de uitstoot van ademhalingsdruppeltjes of het contact met een oppervlak dat met die druppeltjes is bedekt, beschouwd worden als plotse gebeurtenissen. Je werknemer moet wel de gebeurtenis kunnen isoleren (in tijd en plaats) en kunnen aanwijzen als de oorsprong van het letsel. Bovendien moet het letsel optreden binnen de incubatietijd.

Wetsverzekeraar kan weigeren

Het kan zijn dat de wetsverzekeraar de aanvraag weigert. In dat geval, mag je werknemer die de aanvraag deed, Fedris vragen de beslissing van de verzekeringsmaatschappij te onderzoeken.  Als je werknemer het vervolgens oneens is met de beslissing van de verzekeringsmaatschappij of van Fedris, dan kan hij/zij de zaak voorleggen aan de Arbeidsrechtbank.

Zet in op het welzijn van je medewerkers

Meer dan ooit is het nodig om de vinger aan de pols te houden met het oog op hun welzijn. Acerta helpt je graag.

Zorg voor welzijn

Deel dit artikel

Geschreven door Miet Vanhegen

Gerelateerde artikels

Loopbaansparen: Belgen willen vakantiedagen op lange termijn opnemen
Werkgevers

Loopbaansparen: Belgen willen vakantiedagen op lange termijn opnemen

12 januari 2021 Ellen Van Grunderbeek

Vakantiedagen of overuren opsparen om op een later moment te gebruiken? Loopbaansparen zou een oplossing kunnen zijn voor de niet-opgebruikte vakantiedagen tijdens de coronapandemie.

Lees meer
Landingsbaan: uitkering (voorlopig) altijd vanaf 60 jaar
Werkgevers

Landingsbaan: uitkering (voorlopig) altijd vanaf 60 jaar

08 januari 2021 Annelies Bries

Via een landingsbaan kunnen oudere medewerkers minder gaan werken in aanloop naar hun pensioen. Voortaan krijgen werknemers maar een uitkering vanaf 60 jaar.

Lees meer
Wat verandert er in 2021?
Werkgevers

Wat verandert er in 2021?

05 januari 2021 Amandine Boseret

Het jaar 2020 was op z’n minst gezegd bewogen. Veranderingen volgden elkaar in een sneltempo op vanwege de coronapandemie. Vooruitblikken doen we voorzichtig.

Lees meer