Vorige

Opschorting sociale verkiezingen mei 2020

27 maart 2020 Werkgevers
Marlies Santermans

Nu de coronacrisis ook België getroffen heeft, is de Groep van Tien tot de conclusie gekomen dat het organiseren van de sociale verkiezingen tijdelijk niet meer mogelijk is. Zij hebben dan ook beslist om deze te schorsen tot het najaar van dit jaar.

Leestijd: Later lezen?

Wat zijn de gevolgen?

  • De huidige overlegorganen binnen de onderneming blijven zetelen tot de uitslag van de verkiezingen gekend is.
  • De sociale verkiezingen worden opgeschort vanaf dag x+36, hierdoor zijn de kandidatenlijsten gekend bij de werkgever en is er rechtszekerheid i.v.m. de ontslagbescherming.
  • De kandidatenlijsten worden nog niet gepubliceerd of elektronisch beschikbaar gesteld.

Wat moeten ondernemingen doen?

Procedure voortzetten

Iedere onderneming zet de procedure voort tot en met x+35. Ondernemingen die de procedure te laat hebben opgestart of waar vertraging is opgelopen ingevolge beroepen voor de arbeidsgerechten, zetten de procedure na 30 maart dus voort tot ook zij x+35 bereiken. Ook hier worden de kandidatenlijsten nog ingediend.

Indien er sprake is van een volledige stopzetting (omdat er geen kandidaten zijn) dan mag deze vastgesteld worden, geafficheerd worden  in de onderneming en op de FOD webapplicatie geregistreerd onder “Y”, zonder statistische gegevens in te geven, maar door te klikken totdat het document opgeladen kan worden. Indien affichage niet mogelijk is omdat de onderneming gesloten is, dient de affichage te gebeuren zodra de onderneming haar activiteiten terug opstart.

Geen verkiezingscampagnes tijdens schorsingsperiode

De vakbonden verbinden zich ertoe de verkiezingscampagnes stil te leggen tijdens deze schorsingsperiode.

Nieuwe verkiezingen?

Bij Koninklijk besluit zal de nieuwe datum worden vastgesteld waarop de verkiezingen zullen plaatsvinden, de Nationale Arbeidsraad stelt voor dat deze gehouden worden van 16 tot 29 november. Concreet houdt dit in dat verkiezingsperiode hervat wordt vanaf 23 september 2020.

De nieuwe dag Y wordt niet vrij bepaald, deze zal automatisch gepland worden via een logische inpassing van de oorspronkelijke dag(en) Y, ook de uurregeling van de stembureaus blijft behouden. Uit de nieuwe dag Y volgt dan ook een nieuwe kieskalender vanaf dag x+36.

De tweede anciënniteitsvoorwaarde voor uitzendkrachten zal berekend worden door de 2 periodes, namelijk X tem X+35 en de nieuwe X+36 tem Y-13 op te tellen.

De verkiesbaarheidsvoorwaarden voor de voorgedragen kandidaten worden berekend op basis van de oorspronkelijke dag Y. Concreet wilt dit zeggen dat er niets zal wijzigen aan de documenten van datum X.

De Nationale Arbeidsraad stelt voor om de ontslagbescherming van kandidaten die worden voorgedragen ter vervanging van andere kandidaten pas te laten verderlopen vanaf de 36 dagen voor de dag van de herneming van X+36 van de verkiezingsprocedure.

Vertrouw op de expertise van Acerta

Reken op onze experten voor advies rond de sociale verkiezingen. We adviseren, springen bij waar je dat nodig hebt, of ondersteunen je doorheen het proces. Zo ben jij verzekerd van verkiezingen die vlekkeloos en volgens het boekje verlopen.

Meer info over sociale verkiezingen

Deel dit artikel

Marlies Santermans_acerta

Geschreven door Marlies Santermans

Projectleider sociale verkiezingen

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Sociale verkiezingen 2024: dag X-60 komt dichterbij

27 november 2023
Nele Mertens

Hoe verlopen de sociale verkiezingen 2024? Wat gebeurt er op dag x-60 en wat zijn de verplichtingen als werkgever? We lijsten een aantal belangrijke zaken op die je een helder beeld geven over de verdere stappen die je als bedrijf moet nemen in de aanloop naar de sociale verkiezingen.

Lees meer
Werkgevers

Sociale verkiezingen 2024: telling en referteperiode

12 juli 2023
Nele Mertens

De sociale verkiezingen vinden plaats in mei 2024 bij organisaties die minstens 50 werknemers tewerkstellen. Om na te gaan of die grens werd overschreden, moet er een aparte berekening (telling) gebeuren, moet je ook rekening houden met uitzendkrachten én moet je kijken naar een bepaalde referteperiode.

Lees meer
Werkgevers

Sociale verkiezingen 2024: wat is nieuw?

05 juli 2023
Billie Driessens

De sociale verkiezingen van 2024 komen stilaan dichterbij. Ter voorbereiding daarvan wordt, zoals elke vier jaar, de wetgeving over de sociale verkiezingen aangepast. De wet werd op 30 juni gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Lees meer