Vorige

Sociale verkiezingen 2020: bescherming kandidaten

07 januari 2021 Werkgevers
Clara D'hollander

De sociale verkiezingen liggen intussen definitief achter ons. Hoe zit het met de beschermingsduur van de verkozenen en hun eventuele plaatsvervangers? En wat met werknemers die zich kandidaat hebben gesteld, maar die niet verkozen zijn? We zetten hieronder alle regels op een rijtje.

Leestijd: Later lezen?

Voor wie is de bijzondere ontslagbescherming?

Om te weten welke werknemers de bijzondere bescherming tegen ontslag genieten, kijken we naar de personen die op de definitieve kandidatenlijst stonden.

Er wordt in principe geen onderscheid gemaakt tussen verkozenen, plaatsvervangers en niet-verkozen kandidaten. Een werknemer die zich kandidaat stelt, geniet vier jaar bescherming tegen ontslag. Dit tot de datum waarop de nieuw verkozen afgevaardigden bij de volgende verkiezingen worden aangesteld. Enkel wanneer een kandidaat twee verkiezingen op rij niet verkozen is, wordt de beschermingsduur ingekort van vier naar twee jaar. In dat geval geniet de werknemer deze bescherming tot twee jaar na de aanplakking van de uitslag van de verkiezingen (dag Y+2).

Hieronder vind je een overzicht terug aan de hand waarvan je de beschermingsduur kan bepalen:

Kandidatuur sociale verkiezingen_acerta

Kandidaten mogen niet worden ontslagen, tenzij om een dringende reden die vooraf door de arbeidsrechtbank is aanvaard of om economische of technische redenen die vooraf werden erkend door het betrokken paritair comité. Zijn zo’n redenen niet voorhanden, dan mag je de arbeidsovereenkomst van deze werknemers niet beëindigen.

Welke sancties gelden bij een onrechtmatig ontslag?

Ga je toch nog over tot het ontslag van een beschermde werknemer (anders dan een ontslag om dringende dan wel economische of technische redenen, of zonder de voorafgaande goedkeuring te bekomen), dan kan deze werknemer zijn re-integratie aanvragen. De sancties die gelden, zijn afhankelijk van deze vraag tot re-integratie:

  • Als de ontslagen werknemer zijn re-integratie niet aanvraagt, ben je automatisch gehouden tot een forfaitaire vergoeding die gelijk is aan:
    • Twee jaar wanneer hij minder dan tien dienstjaren in de onderneming telt;
    • Drie jaar wanneer hij tien, maar minder dan twintig dienstjaren in de onderneming telt;
    • Vier jaar wanneer hij twintig of meer dienstjaren in de onderneming telt.
  • Als de ontslagen werknemer zijn re-integratie aanvraagt, maar je aanvaardt dit niet binnen de vooropgestelde periode, dan ben je gehouden tot de bovenstaande forfaitaire vergoeding. Daarnaast moet je ook een variabele vergoeding betalen die gelijk is aan het loon tot het einde van het mandaat waarvoor je werknemer zijn kandidatuur heeft ingediend.

Als je overgaat tot de re-integratie van de ontslagen werknemer (die dit vraagt), ben je geen beschermingsvergoeding verschuldigd. Wel zal je eventuele gederfde lonen moeten uitbetalen.

Geef je ontslagen medewerker perspectief via een outplacementbegeleiding

Acerta biedt via een erkend kantorennetwerk outplacement in heel België aan, en dat in verschillende talen. Zo helpen we je ex-medewerkers snel weer aan de slag.

Ontdek outplacement

Deel dit artikel

Geschreven door Clara D'hollander

Juridisch adviseur Kenniscentrum

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Wat na de sociale verkiezingen?

15 mei 2024
Charlotte Thijs

Krijg je te maken met een ondernemingsraad en een comité voor preventie en bescherming op het werk? Dan kan efficiënt vergaderen een heuse uitdaging zijn. Met deze drie tips gaan jullie goed van start.

Lees meer
Werkgevers

Sociale verkiezingen 2024: dag X-60 komt dichterbij

27 november 2023
Nele Mertens

Hoe verlopen de sociale verkiezingen 2024? Wat gebeurt er op dag x-60 en wat zijn de verplichtingen als werkgever? We lijsten een aantal belangrijke zaken op die je een helder beeld geven over de verdere stappen die je als bedrijf moet nemen in de aanloop naar de sociale verkiezingen.

Lees meer
Werkgevers

Sociale verkiezingen 2024: telling en referteperiode

12 juli 2023
Nele Mertens

De sociale verkiezingen vinden plaats in mei 2024 bij organisaties die minstens 50 werknemers tewerkstellen. Om na te gaan of die grens werd overschreden, moet er een aparte berekening (telling) gebeuren, moet je ook rekening houden met uitzendkrachten én moet je kijken naar een bepaalde referteperiode.

Lees meer