Vorige

Vlaams Parlement breidt antidiscriminatiebepalingen uit

09 april 2021 Werkgevers
Miet Vanhegen

Op 9 april 2021 trad het decreet dat de Vlaamse antidiscriminatiebepalingen voor een evenredige participatie op de arbeidsmarkt uitbreidt, in werking. De uitbreiding omvat bijkomende bescherming tegen represailles van de werkgever, waardoor voortaan ook personen die een slachtoffer van discriminatie verdedigen of voor het slachtoffer getuigen, bescherming genieten.

Leestijd: Later lezen?

Wat staat er in het decreet houdende ‘evenredige participatie in de arbeidsmarkt’?

Het is geen geheim dat de Vlaamse arbeidsmarkt met een aantal structurele problemen kampt. Eén van de meest persistente problemen is de ondervertegenwoordiging van verschillende kansengroepen, waaronder ouderen, kortgeschoolden en allochtonen.

Het decreet stelt dat de deelname aan de arbeidsmarkt in verhouding moet staan tot de samenstelling van de beroepsbevolking. Met andere woorden: we moeten streven naar de evenredige en volwaardige participatie van de kansengroepen op alle organisatieniveaus, en dat volgens het principe van gelijke behandeling. Gelijke behandeling houdt de afwezigheid van elke vorm van directe of indirecte discriminatie of intimidatie op de arbeidsmarkt in.

Respecteren van de antidiscriminatiebepalingen

Om effectief te zijn, zijn doeltreffende sancties en een adequate rechtsbescherming cruciaal voor de handhaving van de antidiscriminatiebepalingen. Tot voor kort werd in het huidige decreet enkel voorzien in de bescherming tegen represailles van de werkgever voor:

  • het slachtoffer van de discriminatie;
  • personen die een slachtoffer van discriminatie vertegenwoordigen of in zijn of haar voordeel getuigen tijdens een procedure.

Onder represaillemaatregelen verstaan we: een ontslag, een eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden of andere nadelige maatregelen.

Uitbreiding van bescherming tegen represailles werkgever

Door de recente uitbreiding van de antidiscriminatiebepalingen vallen nu ook personen die aan een slachtoffer van discriminatie steun verlenen, door het slachtoffer te verdedigen of te vertegenwoordigen, onder bescherming tegen represailles van de werkgever. Deze steun kan zowel formeel als informeel zijn. Ook collega’s die een slachtoffer steunen genieten bescherming.

Met deze wijzigingen wil de minister tegemoet komen aan een procedure van ingebrekestelling door de Europese Commissie en het arrest Hakelbracht van het Europees Hof van Justitie van 20 juni 2019.

Geef alle talenten een kans

In het licht van de vergrijzende en afnemende arbeidsreserve is het een must om alle talenten een kans te geven. Een divers personeelsbestand - dat bestaat uit een unieke mix van achtergronden, vaardigheden, visies en stijlen - is de beste manier om je werkorganisatie voor te bereiden op de arbeidsmarkt van morgen.

Inclusief ondernemen biedt niet alleen een antwoord op de brandende arbeidskrapte, het geeft je onderneming de nodige veerkracht om toekomstige uitdagingen soepel het hoofd te kunnen bieden. Dat inclusief ondernemen je eveneens een sterker concurrentievoordeel oplevert en een positieve impact op de bedrijfswinst heeft, staat buiten kijf.

Maak jouw onderneming inclusief

Klaar om je handen uit de mouwen te steken en jouw onderneming inclusiever te maken? De bootcamps van Hands-On Inclusion geven je sterke argumenten, slimme strategieën en praktische hulpmiddelen waarmee je als werkgever aan de slag kan.

Aanbod Hands-On Inclusion

Deel dit artikel

Geschreven door Miet Vanhegen

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Kennelijk onredelijk ontslag voor contractanten in de overheid

12 april 2024
Johan Weemaes

Contractanten in de openbare sector zullen vanaf nu ook beschermd zijn tegen kennelijk onredelijk ontslag. Op 1 mei 2024 treedt deze wet in werking. Ontdek wat je moet weten als werkgever.

Lees meer
Werkgevers

De verkiezingen komen eraan: wat moet er nog beslist worden?

29 maart 2024
Ellen Van Grunderbeek

In de aanloop naar de verkiezingen op 9 juni 2024 zijn er nog wat arbeidsdossiers die moeten afgewerkt worden en dus nog wat beslissingen die genomen moeten worden. Wat is de impact hiervan als werkgever?

Lees meer
Werkgevers

Wat verandert er voor werkgevers in april 2024?

28 maart 2024
Miet Vanhegen

De wetgeving verandert aan een snel tempo en als werkgever is het belangrijk dat je op de hoogte blijft en weet welke wijzigingen een impact kunnen hebben op jouw organisatie. Wij lijsten alle belangrijkste wijzigingen op voor april 2024.

Lees meer