Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30

Onterecht een BV-doorstortingsvrijstelling toegepast? De sancties worden aangescherpt

24 oktober 2022

Vanaf 23 oktober 2022 geldt er in principe een belastingverhoging voor werkgevers die onterecht een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing toepassen.

Samenvatting

 • Sommige patronale lastenverlagingen, bijvoorbeeld voor ploegen- & nachtarbeid, voor overuren en voor onderzoek & ontwikkeling, worden gerealiseerd via de fiscaliteit. Hierbij moet de werkgever een deel van de door hem ingehouden bedrijfsvoorheffing niet doorstorten aan de fiscus.
 • Tot op heden kon de fiscus geen belastingverhoging opleggen aan werkgevers die (een deel van) de lastenverlaging ten onrechte toepasten.
 • Vanaf 23 oktober 2022 geldt er wel een belastingverhoging (die gecombineerd kan worden met een geldboete en nalatigheidsintresten). De hoogte van de belastingverhoging is afhankelijk van de situatie en bedraagt minstens 10 procent. De belastingverhoging valt slechts in twee specifieke gevallen weg.

Situering

Een aantal patronale lastenverlagingen worden gerealiseerd via de fiscaliteit, meer specifiek met systemen waarbij de werkgever een deel van de door hem ingehouden bedrijfsvoorheffing niet moet doorstorten aan de fiscus. In het vakjargon spreekt men van een ‘gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing’. Populaire lastenverlagingen die op deze wijze gerealiseerd worden zijn deze voor ploegen- en nachtarbeid, voor overuren en voor onderzoek & ontwikkeling.

De werknemer voelt of ziet overigens niets van deze doorstortingsvrijstelling. Op zijn sociale en fiscale documenten wordt de ingehouden bedrijfsvoorheffing vermeld, met inbegrip van het deel dat de werkgever niet moest doorstorten aan de fiscus.  Ook bij de afrekening van zijn eindbelasting houdt de fiscus integraal rekening met die ingehouden bedrijfsvoorheffing.

Uiteraard controleert de FOD Financiën de correcte toepassing van deze lastenverlagingen. In geval van een (deels) onterechte toepassing van de lastenverlaging riskeren werkgevers in principe administratieve geldboetes en nalatigheidsintresten. Tot op heden kon de fiscus evenwel geen belastingverhoging opleggen. Daar komt nu verandering in.

Vanaf 23 oktober 2022: belastingverhoging mogelijk

Een koninklijk besluit van 13 september 2022 breidt het sanctiemechanisme uit in geval van een onjuiste aangifte van één of meerdere lastenverlagingen. Het koninklijk besluit treedt in werking op 23 oktober 2022. Vanaf dan geeft een onjuiste aangifte in principe wel aanleiding tot een belastingverhoging (eventueel gecombineerde met een geldboete en nalatigheidsintresten). De belastingverhoging bedraagt minstens 10 procent en kan, afhankelijk van de omstandigheden, oplopen tot 200 procent. Hieronder een overzicht van de tarieven.

Een werkgever ontsnapt aan deze belastingverhoging in de volgende gevallen:

 • indien de onjuiste aangifte te wijten is aan omstandigheden onafhankelijk van zijn wil;
 • indien de FOD Financiën beslist om de belastingverhoging niet op te leggen. De FOD kan hiertoe enkel beslissen ingeval het tarief van 10 procent zou gelden en mits de werkgever niet te kwader trouw handelde.
Aard van de overtredingen Verhoging

A. Overtreding te wijten aan omstandigheden onafhankelijk van de wil van de belastingschuldige:

Geen

B. Overtreding zonder het opzet de belasting te ontduiken:

 

 • 1e overtreding

10 %

 • 2e overtreding:

20 %

 • 3e overtreding:

30 %

 • Vanaf de 4e overtreding worden de overtredingen van deze aard bij C ingedeeld en als zodanig bestraft.

 

 

C. Overtreding met het opzet de belasting te ontduiken:

 

 • 1e overtreding:

50 %

 • 2e en 3e overtreding:

75 %

 • 4e en 5e overtreding:

100 %

 • 6e en 7e overtreding:

150 %

 • 8e overtreding en volgende overtredingen:

200 %

D. Overtreding gepaard gaande met valsheid of gebruik van valse stukken of met een omkoping of een poging tot omkopen van ambtenaren: in alle gevallen:


200 %

Opmerkingen:

 • voor de vaststelling van het percentage worden de vorige overtredingen die bedoeld zijn in B en C niet in aanmerking genomen wanneer geen enkele overtreding inzake aangifte en betaling van de bedrijfsvoorheffing, afzonderlijk beschouwd, is bestraft voor vier opeenvolgende  maandelijkse of driemaandelijkse vervaldagen (respectievelijk in geval de werkgever een maandaangever is dan wel een kwartaalaangever).
 • voor de vaststelling van het percentage is een volgende overtreding aanwezig wanneer op het ogenblik waarop een nieuwe overtreding wordt begaan, aan de overtreder kennis is gegeven van de verhoging die de vorige overtreding heeft bestraft

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates