Vorige

Wat zijn de gevolgen van de Nationale Veiligheidsraad van 23 september voor werkgevers?

24 september 2020 Amandine Boseret Werkgevers

Naar aanleiding van de nieuwe besmettingsgolf met het coronavirus, kwam de Nationale Veiligheidsraad afgelopen woensdag, 23 september, bijeen om te beslissen welke nieuwe maatregelen moeten worden ingevoerd om het virus onder controle te krijgen. Deze nieuwe maatregelen zullen in werking treden op vrijdag 25 september. Zonder een volledig overzicht te geven van alle specifieke maatregelen, willen we het even hebben over de belangrijkste gevolgen van de maatregelen op werkgevers.

Leestijd: Later lezen?

Wat verandert er concreet voor werkgevers?

Een quarantaine van 7 dagen

Vanaf 25 september 2020 zal iedere persoon die een risico loopt op besmetting met het coronavirus of symptomen van een besmetting vertoont in quarantaine worden geplaatst voor een periode van 7 dagen (in plaats van 14 dagen). Deze persoon zal een coronatest moeten laten afnemen na 5 dagen. Als deze test negatief is, zal de quarantaine worden opgeheven na 7 dagen. Als de test positief is, zal de werknemer voor een bijkomende periode van 7 dagen in quarantaine worden geplaatst.

Dat betekent dus dat iedere werknemer die terugkeert van vakantie uit een rode zone, in contact is gekomen met een persoon die positief heeft getest op het coronavirus of symptomen vertoont die zijn gelinkt met covid-19, “slechts” 7 dagen in quarantaine moet gaan (eventueel verlengd met een bijkomende periode van 7 dagen indien hij/zij zelf ook positief test op het virus). Deze werknemer moet dan van thuis uit werken of, als telewerk niet mogelijk is, gedurende 7 dagen op tijdelijke werkloosheid worden gezet.

In de praktijk verandert er niets aan de aanpak van de werkgever: hij moet zijn werknemer in quarantaine zetten voor de periode die wordt vermeld op het doktersattest.

Wijziging indien je werknemer terugkeert van vakantie

Wanneer je werknemer op vakantie gaat naar een “oranje” zone, is het niet langer aangewezen om in quarantaine te gaan of een coronatest te laten afnemen bij terugkeer. Er kan niet eenzijdig worden besloten om je werknemer in quarantaine te plaatsen. Met andere woorden, wanneer je werknemer terugkeert uit een “oranje” zone, moet je hem/haar behandelen alsof hij/zij terugkeert uit een “groene” zone.

Werknemers die terugkeren uit een “rode” zone zijn nog steeds verplicht om in quarantaine te gaan. Deze quarantaine is voortaan echter beperkt tot 7 dagen (eventueel verlengd met een periode van 7 dagen als de werknemer positief test op corona). Bovendien is de verplichte quarantaine niet van toepassing voor werknemers die een zelfbeoordelingsformulier invullen en aantonen dat het risico op besmetting miniem is.

Wijziging voor evenementen die worden georganiseerd door professionals

Traiteurs en werkgevers die actief zijn in de evenementensector krijgen een beetje meer ademruimte. Evenementen die worden georganiseerd door professionals, zoals feestjes en recepties, kunnen voortaan namelijk worden georganiseerd zonder maximumaantal aanwezigen dat op nationaal niveau wordt opgelegd. Hierbij moeten de regels en protocollen die van toepassing zijn in de horecasector worden nageleefd. Dansfeesten blijven vooralsnog verboden.

Een “barometer” in de toekomst

De maatregelen die werden aangekondigd zijn nationale maatregelen. Deze kunnen eventueel worden verstrengd door de lokale overheden in bepaalde gevallen. De eventuele verstrenging van de maatregelen zal worden doorgevoerd op basis van een “barometer” waarmee kan worden bepaald of een bepaalde regio meer of minder risico loopt op een piek in het aantal besmettingen. Op basis van deze barometer zullen er dus maatregelen worden toegepast die specifiek zijn afgestemd op de situatie van een bepaalde regio.

Deze nieuwe barometer zou de aanpak in regio’s die worden blootgesteld aan gelijkaardige risico’s moeten harmoniseren. De barometer werd momenteel nog niet verder uitgewerkt.

Zijn het moeilijke tijden voor je bedrijf?

Waar kan je besparen of optimaliseren? Wanneer is het interessanter om hr-zaken uit te besteden? En wat als je niet anders kan dan te ontslaan? De consultants van Acerta staan je bij met raad en daad.

Meer informatie

Deel dit artikel

Amandine Boseret

Geschreven door Amandine Boseret

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Overlegcomité 19 juli: wat is de impact voor bedrijven?
Werkgevers

Overlegcomité 19 juli: wat is de impact voor bedrijven?

20 juli 2021 Ellen Van Grunderbeek

Het overlegcomité zat op 19 juli opnieuw samen om de coronamaatregelen te bespreken. Wat werd er beslist? En hebben die beslissingen een impact op bedrijven? Acerta geeft een overzicht.

Lees meer
Update Generieke Gids: nieuwe richtlijnen voor bedrijven
Werkgevers

Update Generieke Gids: nieuwe richtlijnen voor bedrijven

16 juli 2021 Miet Vanhegen

Op 14 juli werd de nieuwe versie van de Generieke Gids gepubliceerd. Door de gewijzigde overheidsmaatregelen, was de vorige versie van de Generieke Gids aan wijziging toe.

Lees meer
Tijdelijke werkloosheid daalt, arbeidskrapte laat zich voelen
Werkgevers

Tijdelijke werkloosheid daalt, arbeidskrapte laat zich voelen

15 juli 2021 Dirk Vanderhoydonck

Het systeem van tijdelijke werkloosheid heeft organisaties geholpen om een moeilijke periode te overbruggen, maar ondertussen worden bedrijven opnieuw geconfronteerd met de schaarste aan talent op de arbeidsmarkt.

Lees meer