Vorige

Corona-ouderschapsverlof: wat je moet weten als werkgever

14 mei 2020 Werkgevers
Annelies Bries

Het Koninklijk Besluit dat het corona-ouderschapsverlof mogelijk maakt, werd vandaag gepubliceerd. Goed nieuws dus voor ouders die werk en privé moeilijk kunnen combineren tijdens deze coronacrisis. Toch is het geen recht voor de werknemer: als werkgever kan je de aanvraag goed- of afkeuren. Alles wat je moet weten over het corona-ouderschapsverlof, lees je hieronder.

Leestijd: Later lezen?

Wat zijn de voorwaarden?

Door het corona-ouderschapsverlof kunnen ouders die ten minste één kind jonger dan 12 jaar (21 jaar voor gehandicapte kinderen) hebben, vragen om hun arbeidstijd te verminderen met de helft of een vijfde van een voltijdse tewerkstelling. Dit recht bestaat ook voor pleegouders.

De voorwaarde is wel dat de werknemer ten minste een maand anciënniteit heeft in de onderneming. Bovendien zal de werkgever altijd akkoord moeten gaan met het corona-ouderschapsverlof.

Het corona-ouderschapsverlof kan opgenomen worden van 1 mei tot en met 30 juni. De maanden of weken hoeven niet opeenvolgend te zijn.

Hoe moet de aanvraag gebeuren?

De aanvraagtermijn voor het corona-ouderschapsverlof is veel korter dan bij het gewone ouderschapsverlof. De werknemer moet de aanvraag ten minste 3 werkdagen van tevoren doen, maar je zou zelfs in onderling akkoord een kortere termijn kunnen overeenkomen.

Als werkgever kan je ofwel akkoord gaan met de aanvraag of je kan ze weigeren. Jouw akkoord of weigering moet je schriftelijk meedelen aan de werknemer binnen een termijn van maximaal 3 werkdagen na de aanvraag.

Wat met een lopend ouderschapsverlof of tijdskrediet?

Werknemers die momenteel een lopend ouderschapsverlof hebben kunnen vragen om het lopend ouderschapsverlof:

  • om te zetten in corona-ouderschapsverlof (bv: 1/2 gewoon ouderschapsverlof in 1/2 corona-ouderschapsverlof;
  • tijdelijk te schorsen en een aanvraag doen voor corona-ouderschapsverlof.

Werknemers die een lopend tijdskrediet hebben kunnen vragen om het lopend tijdskrediet te schorsen en een aanvraag doen voor corona-ouderschapsverlof.

Het lopend ouderschapsverlof of tijdskrediet loopt gewoon door na het einde van het corona-ouderschapsverlof tot de oorspronkelijk voorziene einddatum. De resterende duur van het omgezette ouderschapsverlof of tijdskrediet kan je werknemer dan later opnemen, ook als de resterende duur niet voldoet aan de minimale duur die in principe gerespecteerd moet worden. 

In elk geval wordt het corona-ouderschapsverlof niet aangerekend op de ‘normale’ maximale duur van het ouderschapsverlof of het tijdskrediet.

Bijvoorbeeld: een 1/2 ouderschapsverlof dat loopt tot eind augustus 2020, wordt omgezet naar een corona-ouderschapsverlof in de maanden mei en juni 2020. Vanaf 1 juli herneemt het gewone ouderschapsverlof tot eind augustus zoals voorzien. Het corona-ouderschapsverlof in mei en juni wordt niet aangerekend op het ‘gewone’ ouderschapsverlof

Krijgt je werknemer een uitkering?

Het corona-ouderschapsverlof geeft de werknemer recht op een uitkering van de RVA. Het brutobedrag van deze uitkering ligt 25% hoger dan bij het gewone ouderschapsverlof. In geval een deeltijdse werknemer een halftijds corona-ouderschapsverlof opneemt, wordt het bedrag van de uitkering verminderd volgens de verhouding tussen de halftijdse arbeidsregeling en de arbeidsregeling voorafgaand aan het corona-ouderschapsverlof.

De vraag tot uitkering van de RVA moet binnen de 2 maanden na het begin van het corona-ouderschapsverlof worden ingediend.

Nood aan meer advies?

In onze FAQ vind je antwoorden op al je veelgestelde vragen, bijkomende inlichtingen en handige modeldocumenten. Tips nodig om creatief om te gaan met vakantiedagen? Check ons relanceplan.

Deel dit artikel

Annelies Bries_acerta

Geschreven door Annelies Bries

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Mijn werknemer combineert een flexi-job met een vaste job: welke zijn de gevolgen?

07 maart 2024
Sophie Vantomme

Wat zijn de gevolgen wanneer je werknemer ook nog een flexi-job heeft? Kan dat zomaar en wat zijn jouw rechten en plichten als werkgever?

Lees meer
Werkgevers

Vrijwilligerswerk: waar moet je rekening mee houden?

29 februari 2024
Ellen Van Grunderbeek

De week van de vrijwilliger, hét ideale moment om een paar aandachtspunten bij vrijwilligerswerk aan het licht te brengen.

Lees meer
koopkrachtpremie_acerta
Werkgevers

Uitreiking koopkrachtpremie: 31 maart nadert

27 februari 2024
Ellen Van Grunderbeek

De regering bereikte eind november 2022 een akkoord over de loonmarge 2023-2024. In dit akkoord is een koopkrachtpremie voorzien. Die moet worden toegekend onder de vorm van consumptiecheques, uit te reiken vanaf 1 juni 2023.

Lees meer