Vorige

Sociale verkiezingen 2020: herneming van de occulte periode

13 augustus 2020 Werkgevers
Clara D'hollander

Dat het coronavirus een belangrijke impact heeft gehad op 2020 staat vast. Ook de sociale verkiezingen bleven niet gespaard. Waar zij initieel doorgingen in mei van dit jaar, werd recent bevestigd dat de verkiezingsperiode nu tussen 16 en 29 november valt. Wat betekent dit concreet voor de bescherming van je werknemers? Hoe zit het met eventuele vervangers van de voorgedragen kandidaten? En wat met de occulte periode?

Leestijd: Later lezen?

Herneming van de occulte periode vanaf midden augustus

Voor iedere onderneming die de sociale verkiezingen dit jaar moet organiseren begon de occulte periode in januari 2020 en liep ze af in maart 2020. Sinds dat moment ken je de kandidaten en weet je wie de bijzondere ontslagbescherming geniet. In een beperkt aantal gevallen kunnen de vakbonden bepaalde kandidaten echter nog vervangen:

 • Wanneer er een klacht werd ingediend tegen een kandidaat die voorkomt op de kandidatenlijst (procedure vanaf X+ 40 tot X+ 76)
 • In een aantal andere gevallen zonder dat er een klacht is tegen een kandidaat (vanaf X+ 40 tot X+76),
  • Indien een persoon op de kandidatenlijst komt te overlijden;
  • Indien een kandidaat ontslag neemt uit de onderneming in kwestie;
  • Indien een kandidaat ontslag neemt uit de vakbond die hem heeft voorgedragen;
  • Indien de categorie waartoe een kandidaat behoort, wijzigt;
  • Indien een kandidaat zijn kandidatuur intrekt op uiterlijk X+47.

Absolute zekerheid over wie er op de definitieve kandidatenlijst staat heb je dus pas op dag X+77. In de praktijk loopt de occulte periode dan pas af.

Nieuwe verkiezingsperiode ligt vast

Nu de nieuwe verkiezingsperiode vastligt, is duidelijk wanneer deze occulte periode opnieuw van start gaat. Je nieuwe verkiezingsdatum bepaalt namelijk wanneer de occulte periode opnieuw een aanvang neemt en afloopt. In de tabel hieronder kan je zien wanneer voor jou de occulte periode terug zal beginnen lopen.

Hoewel de vervanging van kandidaten enkel in bovengenoemde gevallen kan, is het erg belangrijk om tijdens deze periode op te letten met ontslag. Je werknemer die ontslagen wordt en die later toch nog op de kandidatenlijst blijkt te staan als vervanger, geniet dezelfde ontslagbescherming als de andere kandidaten. Het ontslag van een vervanger in de occulte periode kan dus verregaande gevolgen met zich meebrengen.

Oude verkiezingsdatum Nieuwe verkiezingsdatum Start occulte periode
11 mei 2020 16 november 2020 18 augustus 2020
12 mei 2020 17 november 2020 19 augustus 2020
13 mei 2020 18 november 2020 20 augustus 2020
14 mei 2020 19 november 2020 21 augustus 2020
15 mei 2020 20 november 2020 22 augustus 2020
16 mei 2020 21 november 2020 23 augustus 2020
17 mei 2020 22 november 2020 24 augustus 2020
18 mei 2020 23 november 2020 25 augustus 2020
19 mei 2020 24 november 2020 26 augustus 2020
20 mei 2020 25 november 2020 27 augustus 2020
21 mei 2020 26 november 2020 28 augustus 2020
22 mei 2020 27 november 2020 29 augustus 2020
23 mei 2020 28 november 2020 30 augustus 2020
24 mei 2020 29 november 2020 31 augustus 2020

 

*Indien je meerdere verkiezingsdata hebt, moet je naar de eerste verkiezingsdag kijken om de start van de occulte periode te bepalen.

Ontslagbescherming werknemers

Op dit moment genieten de volgende van je werknemers de bijzondere bescherming tegen ontslag;

 • Je werknemers die zich kandidaat hebben gesteld voor de sociale verkiezingen 2020;
 • Je verkozen werknemers (effectief of plaatsvervangend) bij de sociale verkiezingen van 2016;
 • De voor de eerste maal niet-verkozenen bij de sociale verkiezingen van 2016.

Je weet wie momenteel de beschermde kandidaten zijn én hoeveel beschermde kandidaten er zijn. Het aantal beschermden kan niet meer toenemen, maar enkel verlagen. Dit is het geval wanneer er geen vervanger wordt gevonden voor een kandidaat die wegvalt.  Let wel, van zodra de occulte periode terug een aanvang neemt, pas je opnieuw best op met ontslag. In die periode is er opnieuw onzekerheid over wie beschermd is.

Je beschermde werknemers kan je enkel ontslaan op basis van dringende redenen ofwel technische of economische redenen die vooraf erkend werden door de arbeidsrechtbank, resp. door het bevoegd paritair comité. Als je overgaat tot een ontslag dat niet gebaseerd is op een van deze gronden en niet de voorafgaande goedkeuring hiervoor bekomen hebt, zal je gehouden zijn tot de betaling van een vergoeding die in bepaalde gevallen kan oplopen tot 8 jaar loon.

Acerta gidst je door de sociale verkiezingen

Onze experts adviseren, springen bij waar nodig, of ondersteunen je doorheen het proces. Zo ben je zeker dat ook jouw sociale verkiezingen vlot verlopen.

Meer over sociale verkiezingen

Deel dit artikel

Geschreven door Clara D'hollander

Juridisch adviseur Kenniscentrum

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Loopbaanonderbreking vroeger beëindigen: weldra minder nadelen

29 mei 2024
Amandine Boseret

Binnenkort moeten werknemers geen uitkeringen meer terugbetalen wanneer ze vroegtijdig hun loopbaanonderbreking stopzetten. Er gelden nog steeds wel een aantal voorwaarden.

Lees meer
Werkgevers

Loontransparantie: van richtlijn naar beleid

24 mei 2024
Dries Rutten

Binnen anderhalf jaar treedt de Europese richtlijn in werking. Wat betekent dit concreet voor bedrijven en hoe transparant zijn werkgevers vandaag al?

Lees meer
Werkgevers

Hoe de (zomer)vakantie goed organiseren?

22 mei 2024
Marijke Beelen

De zomervakantie kondigt zich aan en dat betekent dat agenda’s op elkaar moeten worden afgestemd. Hoe pak je dat als werkgever het beste aan? Welke soorten afwezigheid kunnen werknemers opnemen?

Lees meer