Vorige

Welbevinden medewerkers daalt, aandacht voor welzijn op het werk is verdubbeld

03 maart 2021 Werkgevers
Kristel Minten

Niet alleen het fysieke welzijn, ook het mentale welzijn van de werkende Belg lijdt onder de langdurende coronapandemie. Uit onze bevraging in samenwerking met HR Square en Vrije Universiteit Brussel (VUB) blijkt echter dat slechts vier op de tien bedrijven structureel inzetten op een welzijnsplan.

Leestijd: Later lezen?

Welbevinden van medewerkers daalt

In vergelijking met de eerste lockdown, is onze geestelijke gezondheid er nu slechter aan toe. We beseffen dat de huidige crisis geen sprint is, maar een langeafstandsloop met nauwelijks tijd om te herstellen. Dat knaagt, als een zeurende pijn.

Werkgevers zijn zich ervan bewust dat het moeilijke tijden voor hun werknemers zijn. Door corona vond een mentaliteitsverschuiving plaats, en is welzijn op het werk niet langer een verplicht nummertje. Dat zien we ook in onze cijfers: het aandeel werkgevers dat aangeeft het welzijn van hun medewerkers heel belangrijk te vinden, is gestegen van 32% naar 67%.

Bijna verdubbeling aandacht voor welzijn op het werk

Niemand heeft baat bij werknemers die niet goed in hun vel en hoofd zitten. Noch de medewerkers, noch de stakeholders en klanten waarmee de medewerkers in contact komen, noch de organisatie als geheel. Toch heeft amper 43% van de bevraagde bedrijven een structureel plan om het welzijn van hun medewerkers op te krikken. 39% neemt ad hoc acties.

Het blussen van kleine brandjes komt je op termijn duurder uit, dan wanneer je meteen investeert in een structureel welzijnsplan dat vertrekt vanuit de noden van je medewerkers. Werk je welzijnsbeleid daarom uit als een vuurtoren in plaats van een reddingsboei.

‘B’ van betrokkenheid staat onder druk

Wat heeft een mens dan precies nodig om optimaal te functioneren en zich goed te voelen? Volgens de Self Determination Methodology moeten volgende drie basisbehoeften ingevuld zijn: Autonomie, Betrokkenheid en Competentie (ABC). Autonomie gaat over de mate waarin iemand autonoom kan werken en beslissingen nemen, Betrokkenheid over de mate waarin iemand zich verbonden voelt, Competentie over de mate waarin iemand zichzelf bekwaam vindt.

Vooral de ‘B’ van Betrokkenheid staat onder druk. Hoewel de Belgische werknemers door het vele thuiswerken meer autonomie ervaren, voelen ze zich minder verbonden met hun organisatie, hun werkgever en hun collega’s.

Leidinggevenden spelen een cruciale rol in het welbevinden van je personeelsleden. Het gebrek aan ‘psychologische veiligheid’ weerhoudt heel wat medewerkers om te zeggen wat er echt op hun lever ligt. Een leidinggevende die ruimte maakt voor emoties én die er ondanks de fysieke afstand in slaagt oprecht te connecteren, zal zijn of haar teamleden geëngageerd kunnen houden.

Mismatch (welzijns)aanbod werkgever en vraag werknemer

Een goed welzijnsbeleid schud je niet zomaar uit de losse pols. Doe je dat wel, riskeer je vanuit je eigen referentiekader te denken en te handelen. En ook al zijn je bedoelingen goed, het laatste wat je wil is een mismatch tussen jouw perceptie en die van je medewerkers. Zo vergroot je de kloof en blijft de betrokkenheid dalen.

Bijna een derde van de bedrijven (32%) geeft aan dat de inspanningen om het welzijn van hun personeel te verbeteren puur op buikgevoel gebaseerd zijn. De helft van de werkgevers die acties ter bevordering van het welzijn van medewerkers neemt, gaat ervanuit dat die acties ook het gewenste resultaat opleveren. Zeker weten doen ze dat niet, want slechts een vijfde meet de impact van deze acties.

Welzijn meten is weten

Hoe weet je met zekerheid of je inspanningen om het welzijn van je medewerkers te verhogen hun vruchten afwerpen? Door je figuurlijke vinger aan de pols te houden.

Neem daarom met een zekere regelmaat interne welzijnsbevragingen af, en communiceer transparant over de resultaten naar je medewerkers. Betrek hen ook bij het opstellen en uitrollen van het welzijnsbeleid binnen jouw organisatie. Durf bijsturen wanneer de acties niet het gewenste resultaat opleveren.

Door frequent het welzijn van je medewerkers te meten, weet je precies wat er leeft en waar de nood schuilt om te veranderen. Deze bevindingen vormen het vertrekpunt voor alle welzijnstrajecten in je organisatie.

Draag zorg voor het welzijn van je medewerkers

Het welzijn van je medewerkers verhogen? Check het welzijnsaanbod van Acerta, en herbekijk het Acerta Panel Webinar rond welzijn met prof. dr. Elke Van Hoof (VUB). In dit webinar delen we de resultaten van onze recente welzijnsbevraging in samenwerking met VUB en HR Square.

Deel dit artikel

Kristel Minten_acerta

Geschreven door Kristel Minten

HR Projectmanager

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Panel Webinar Acerta Consult: Wat is ESG en waarom moet je hier als organisatie mee aan de slag?

27 februari 2024
Ellen Van Grunderbeek

ESG: een term die overal steeds vaker opduikt in het bedrijfsleven. Maar wat is ESG, hoe zit het met de verplichte rapportering en hoe integreer je dit in je strategie? De experten van Acerta Consult gingen in dialoog met enkele experten uit het bedrijfsleven tijdens het Panel webinar. Wij somden de belangrijkste zaken op.

Lees meer
Werkgevers

(Langdurig) ziekteverzuim op het werk? Zet welzijn hoog op de agenda.

23 januari 2024
Miet Vanhegen

Ziekteverzuim is een aandachtspunt binnen bedrijven. Er zijn vaak onderliggende factoren die aan de basis liggen. Stress, burn-out of overconnectie zijn zaken die voorkomen bij veel organisaties. Mentaal welzijn moet daarom op de kaart staan en onderdeel uitmaken van elk hr-beleid.

Lees meer
Werkgevers

De juiste inzichten voor jouw hr-beleid in 2024: de Inspiratienota

16 januari 2024
Chris Wuytens

Welke hr-trends zullen dit jaar cruciaal zijn om als bedrijf op in te zetten? Van duurzame loopbanen, tot digitalisering van je hr. We doken in onze cijfers en belichten vijf hr-werven die de basis zullen vormen voor een flexibele en moderne hr in 2024.

Lees meer