Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Deeltijdse werknemers: wijziging van de bekendmakingstermijn & recht om arbeidsprestaties te weigeren

10 november 2022

De arbeidsdeal verlengt de termijn die je moet respecteren bij het kenbaar maken van de werkroosters van je variabel deeltijdse werknemers. De wetgeving transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden bepaalt de kennisgevingstermijn voor flexi’s en werknemers die buiten de arbeidsreglementenwet vallen (zoals dienstboden) en maakt expliciet melding van het recht voor een deeltijdse werknemer om arbeidsprestaties in bepaalde gevallen te weigeren.  

De bepalingen inzake transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2022. En de arbeidsdeal werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 november 2022. Lees hieronder wat dat betekent met betrekking tot de variabel deeltijdse werknemers.

Bekendmakingstermijn: zeven werkdagen

De werkroosters die variabel deeltijdse werknemers presteren, liggen niet vooraf vast. Je verwittigt hen tijdig van de uurroosters die zij zullen moeten presteren. De dagelijkse werkroosters zullen voortaan ten minste zeven werkdagen (voorheen was dat vijf werkdagen) vooraf ter kennis moeten worden gebracht van je werknemers door het aanplakken van een gedateerd individueel bericht op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd.

Werkgevers die al variabel deeltijdse werknemers in dienst hebben moeten het arbeidsreglement aanpassen aan deze nieuwe wetgeving binnen de 9 maanden na inwerkingtreding van deze wetgeving, uiterlijk tegen 20 augustus 2023. Totdat je je arbeidsreglement hebt aangepast en uiterlijk tot en met 20 augustus 2023, mag je de vroegere kennisgevingstermijnen blijven toepassen.

Bekendmakingstermijn: drie werkdagen?

De bekendmakingstermijn van zeven werkdagen kan worden gewijzigd door een sectorale cao. De termijn mag evenwel niet korter zijn dan drie werkdagen (voorheen één werkdag). De wetgeving voorziet een aantal overgangsmaatregelen voor sectorale cao's die een termijn vastleggen op 1 of 2 werkdagen:

 • PC 145 (Tuinbouw), PC 121 (Schoonmaak - bij onvoorziene noodzakelijkheid en na instemming van de werknemer) en PC 200 (Bedienden rijscholen):
  De cao's die een termijn vastleggen van 1 of 2 werkdagen blijven van kracht tot het einde van hun geldigheidsduur.
 • PC 302 (Horeca) en PC 110 (Textielverzorging):
  Indien er geen nieuwe sectorale cao werd afgesloten tegen 31 december 2022, dan wordt de kennisgevingstermijn vastgelegd op 3 werkdagen.
 • Alle andere paritaire comités:
  De cao's die een termijn vastleggen van 1 of 2 werkdagen mogen blijven bestaan tot er een nieuwe sectorale cao wordt afgesloten. De sectoren moeten tegen uiterlijk 31 december 2022 een nieuwe sectorale cao gesloten hebben die de minimumtermijn van 3 werkdagen respecteert. Is er niet tijdig een nieuwe cao, dan treedt de oude cao buiten werking en zal er een minimale bekendmakingstermijn van zeven werkdagen gelden. 

Kennisgevingstermijn flexi’s en dienstboden

Voor flexijobwerknemers (flexi’s) en werknemers die niet onder de arbeidsreglementenwet vallen (zoals dienstboden) tewerkgesteld met een variabel deeltijds rooster was dergelijke kennisgevingstermijn in het verleden niet van toepassing. Dit zal vanaf 10 november 2022 echter wel het geval zijn. Ook deze werknemers zullen dus minstens 7 werkdagen (of een kortere termijn van minimum 3 werkdagen vooraf, vastgelegd door een sectorale cao) voorafgaand in kennis gesteld moeten worden van het concrete te presteren rooster. 

Is de flexijobwerknemer tewerkgesteld met een raamovereenkomst in het kader waarvan arbeidsovereenkomsten met een vast uurrooster worden gesloten, dan geldt deze verplichting niet.

Rechten variabel deeltijdse werknemers

Werkgevers mogen werknemers in principe (hierop bestaan weliswaar een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld voor vrijwillige overuren) niet tewerkstellen buiten de roosters voorzien in het arbeidsreglement. Dat geldt ook voor variabel deeltijdse werknemers. Zij mogen enkel in roosters tewerkgesteld worden die vallen binnen het kader voorzien in het arbeidsreglement.

Vanaf 10 november 2022 vermeldt de wetgeving expliciet dat werknemers de mogelijkheid hebben om arbeidsprestaties te weigeren wanneer:

 • deze prestatie niet valt binnen een werkrooster dat hem tijdig werd ter kennis gebracht en/of
 • deze prestatie niet valt in het dagelijks tijdvak waarbinnen arbeidsprestaties kunnen worden vastgesteld en de dagen van de week waarop arbeidsprestaties kunnen worden vastgesteld zoals vastgelegd in het arbeidsreglement.

Zij kunnen dit weigeringsrecht uitoefenen zonder dat daaraan nadelige gevolgen mogen gegeven worden door de werkgever.

In het geval de werkgever zijn werknemer in kennis heeft gesteld van zijn werkrooster en vervolgens de prestatie laattijdig annuleert, zal de werkgever deze prestatie moeten betalen alsof ze gepresteerd was. Annuleert de werkgever de werkopdracht echter omwille van een situatie van overmacht (bv. een brand in de onderneming) speelt deze verplichting uiteraard niet.

Bron:
Wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen, BS 10 november 2022
Wet van 7 oktober 2022 houdende gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie, BS 31 oktober 2022

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates