Iedereen wil vakantie op hetzelfde moment, wat nu?

10 april 2019

De paasvakantie is een voorbeeld van een populaire vakantieperiode. Hoe voorkom je dat iedereen gelijktijdig afwezig is?

Een akkoord tussen werkgever en werknemer

De dag(en) waarop je werknemer individuele vakantie zal nemen, kan je als werkgever niet eenzijdig opleggen. Hierover moet een akkoord zijn tussen jullie beiden.

Zijn er regels in de wetgeving?

Het enige wat hierover in de wetgeving is terug te vinden, is dat wanneer het om gezinshoofden (te lezen als “werknemers met schoolgaande kinderen”) gaat, de vakantie bij voorkeur aan hen wordt toegekend tijdens de schoolvakanties. Dit kan al een deel van het probleem oplossen.

Maar wat als een werknemer geen kinderen heeft, maar een partner die enkel tijdens schoolvakanties vakantie kan nemen? Het kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn dat deze werknemer niet met zijn partner op vakantie kan gaan. De beste oplossing zal zijn om deze problemen op ondernemingsniveau aan te pakken.

Tips om de vakantie te plannen

We raden aan om vast te stellen bij welke functies het niet aangeraden is om gelijktijdig vakantie op te nemen. Je kan ook bepalen wat het aangewezen minimum aantal werknemers is dat aanwezig moet zijn per departement of per dienst. Wees hierbij wel redelijk: het is wellicht te streng om te eisen dat er steeds vier technici aanwezig zijn, terwijl je slechts vijf technici in dienst hebt. Deze aantallen mogen een werknemer ook niet verhinderen om vakantie op te nemen. Je kan bijvoorbeeld onmogelijk eisen van de enige schoonma(a)k(st)er die je in dienst hebt om nooit vakantie op te nemen.

Eens deze functies en/of aantallen bepaald zijn, kunnen er andere criteria toegevoegd worden:

  • Zo kunnen werknemers met kinderen bij voorkeur hun vakantie opnemen tijdens de schoolvakanties.
  • Je kan ook een beurtrol inlassen: stel vast welke dienst of functie het ene jaar het eerste zijn vakantie kan kiezen en wie in het daaropvolgende jaar eerst kan kiezen.
  • Je kan daarnaast ook de vakantieperiode beperken. Let er wel op dat de werknemers die 18 jaar of ouder zijn recht hebben op  twee weken aaneensluitend vakantie tussen 1 mei en 31 oktober. Voor werknemers jonger dan 18 jaar geldt een periode van 3 weken. In ieder geval is het verplicht om binnen een jaar een ononderbroken vakantieperiode van één week te garanderen.

Eens het systeem werd vastgelegd, is het aangewezen dit op te nemen in het arbeidsreglement. Op die manier is het afdwingbaar en zijn alle werknemers, ook zij die later nog in dienst komen, hierdoor gebonden.  

Hoe kunnen wij helpen ?

Voor ondersteuning in de praktische aanpak en uitwerking van deze bepalingen in het arbeidsreglement verwijzen we naar de diensten van Legal Consult. Je kan contact opnemen via 02/474.01.06 of legal.consult@acerta.be.

Je kan ook meer te weten komen over dit onderwerp via Trefzeker (Sociale gids, hoofdstuk 52 Jaarlijkse vakantie) of tijdens onze opleiding Workshop verrekenen van vakantie-attesten. Na deze opleiding kan je vakantiegeld afrekeningen en vakantieattesten maken voor werknemers die je bedrijf verlaten of nieuw in dienst komen.

Deel dit artikel
Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates