Kan mijn werknemer in carnaval outfit komen werken?

23 februari 2022

De carnavalsperiode staat voor de deur. Mag je medewerker in carnavalskostuum aan het werk?

Tijdens de laatste persconferentie van het Overlegcomité werd beslist om een stap te zetten naar het ‘nieuwe normaal’ met de aankondiging van het einde van het verplicht telewerk en de opheffing van het verbod op teambuildingsactiviteiten en bedrijfsevenementen. Nu telewerk opnieuw aanbevolen is, kunnen je medewerkers opnieuw meer naar kantoor komen en zijn fysieke teambuildings weer mogelijk. 

Mag je medewerker verkleed komen werken of aan een online vergadering deelnemen?

Voorzie afspraken in het arbeidsreglement

De beste oplossing bestaat erin om in het arbeidsreglement hierover duidelijke afspraken vast te leggen. Eventueel koppel je een sanctie aan het niet respecteren van deze afspraken. Zo kan je bijvoorbeeld voorzien in een verwittiging, een boete of in een andere sanctie.

In elk geval moet je rekening houden met de regels van non-discriminatie: je zal voor iedereen in een soortgelijke situatie dezelfde regels moeten toepassen (dat wil zeggen voor het volledige personeel of voor een specifieke categorie zoals het personeel dat contact heeft met klanten). Daarbij moet je zeker elk onderscheid vermijden op basis van ras, religieuze of politieke overtuiging, leeftijd, seksuele geaardheid, fysieke kenmerken, …

Is er een verschil voor medewerkers die telewerken?

Dat hangt af van de activiteiten die de telewerker uitoefent. Als de telewerker een functie heeft waarbij hij niet aan videoconferenties hoeft deel te nemen, maar alleen schriftelijk of telefonisch werk uitvoert, kun je hem niet verplichten thuis een bepaalde outfit te dragen.

Maar wanneer je medewerker deelneemt aan videoconferenties met klanten bijvoorbeeld, zijn de regels opgenomen in het arbeidsreglement ook op deze situaties van toepassing. Om misverstanden te voorkomen, is het raadzaam om in je arbeidsreglement te vermelden dat de regel over het dragen van gepaste kleding ook voor telewerkers geldt.

Je kan je medewerker echter niet opleggen om zijn privé-omgeving in overeenstemming te brengen met de regels van het bedrijf. De woning van de werknemer behoort immers tot de privésfeer. Een virtuele achtergrond bij videoconferences, bijvoorbeeld met het logo van het bedrijf, kan problemen vermijden.

In het arbeidsreglement kan je ook hiervoor opnieuw richtsnoeren opnemen.

Welzijn op het werk

Houd er rekening mee dat er in functie van het uitgeoefende beroep, steeds ook rekening moet worden gehouden met de wetgeving rond welzijn op het werk. Deze reglementering vereist dat individuele beschermingskledij wordt gedragen in bepaalde omstandigheden. De preventieadviseur is de best geplaatste persoon om daarover meer informatie te geven.

Je kan hiervoor contact opnemen met Acerta Consult telefonisch 016 24 53 24 of via mail.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates