Toegelaten arbeid na pensioen: verhoging van de grensbedragen vanaf 2022

27 december 2021

Met ingang van 1 januari 2022 worden de grensbedragen voor de inkomensgrenzen van de toegelaten arbeid na pensionering verhoogd.

Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken of als zij bij de ingang van hun rustpensioen een loopbaan van 45 jaar kunnen bewijzen.

Voor andere gepensioneerden gelden er wel inkomensgrenzen. Die bepalen hoeveel de gepensioneerde nog mag verdienen. Met ingang van 1 januari 2022 worden de grensbedragen opgenomen in het Pensioenbesluit werknemers van 21 december 1967 verhoogd.

Vanaf 1 januari 2022 moet je rekening houden met de volgende grensbedragen:

 

 
Kinderlast

Voor 65 jaar

vervroegd pensioen of gezinspensioen
 

Voor 65 jaar

met enkel overlevingspensioen

 

Vanaf 65 jaar

overlevingspensioen, of gezinspensioen, (Jonger dan 65 jaar in een bijzonder pensioenstelsel en ambtshalve pensionering voor 65 jaar)

Werknemer,
ambtenaar
of mandaat

(bruto)

Neen

8.634 euro

20.102 euro

24.937 euro

Ja

12.951 euro

25.127 euro

30.390 euro

Zelfstandige
(netto)

Neen

6.907 euro

16.082 euro

19.950 euro

Ja

10.360 euro

20.102 euro

24.267 euro

Meer informatie over de toegelaten arbeid na pensioen vind je terug in Afdeling 56 (hoofdstuk VIII, C) van de Sociale Gids op Trefzeker.

Let op: gelet op de corona pandemie is aangekondigd dat gepensioneerde verpleegsters, dokters, gezondheidsdeskundigen en andere beroepsactiviteiten in cruciale sectoren of essentiële diensten tijdens het eerste kwartaal van 2022 opnieuw onbeperkt zouden mogen bijverdienen bovenop hun pensioen.

Bron:
Ministerieel Besluit van 13 december 2021 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 21 december 2021.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates