We zetten de klok een uur vooruit. Wat met nachtarbeid?

15 maart 2023

We draaien de klok een uur vooruit richting zomertijd. Betekent een uur minder nachtarbeid, dan ook een uur minder loon? Of niet?

De zomertijd gaat in in de nacht van zaterdag 25 maart op zondag 26 maart 2023 om 2 uur. De klok wordt dan één uur vooruit gezet van 2 uur naar 3 uur.

CAO nr. 30, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, bepaalt in dat geval welk loon er betaald moet worden. Deze CAO is van toepassing op werknemers in ploegenarbeid, die per uur betaald worden en die bij de overgang naar het zomeruur en/of de overgang naar het winteruur aan het werk zijn.

In onderstaand schema vind je schematisch terug hoe de overgang van winter- naar zomertijd en vice versa geregeld is:
De ploeg die werkt is
Tijdens de 2 nachten van de overgang naar het

zomeruur
(= 7u werken i.p.v. 8u)

winteruur
(= 9u werken i.p.v. 8u)
dezelfde* 8u loon* 8u loon
verschillend 8u loon 9u loon
* Deze situatie geniet de voorkeur voor zover de organisatie van het werk het toelaat. Het loon voor het minder gepresteerde uur is een voorafbetaling op de 9 uur arbeid tijdens de nacht van overgang naar het winteruur. Gemiddeld 8 uur gewerkt en 8 uur loon per nacht.

Bron: C.A.O. nr. 30 van 28 maart 1977, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de problemen die inzake beloning van sommige werknemers rijzen bij de overschakeling naar het zomeruur evenals naar het winteruur.

Vanuit Europa kwam het voorstel om deze halfjaarlijkse overschakeling tussen winter- en zomertijd af te schaffen. Dit plan werd uitgesteld. Wij volgen dit uiteraard verder voor je op en houden je tijdig op de hoogte, indien er verdere ontwikkelingen zijn.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates