Vorige

Covid-19: Wat zijn de gevolgen van tijdelijke werkloosheid op de opzegtermijn?

21 september 2020 Amandine Boseret Werkgevers

Wist je dat, in sommige gevallen, de opzegtermijn bij ontslag gegeven door de werkgever langer dan verwacht is voor werknemers die tijdelijk werkloos zijn? Ontdek in dit artikel een overzicht van de basisregels en de impact van Covid-19.

Leestijd: Later lezen?

Opzegtermijn of verbrekingsvergoeding

Wanneer een werkgever een werknemer ontslaat, heeft de werknemer ofwel recht op een ontslagvergoeding, ofwel wordt hem gevraagd om een opzegtermijn te presteren. In dat laatste geval kunnen verschillende gebeurtenissen een impact hebben op de opzegtermijn, zoals tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona.

Basisprincipes voor de opschorting van de opzegtermijnen

Indien de werkgever beslist om de overeenkomst te beëindigen met een opzegtermijn, zal de basislooptijd van deze opzegtermijn worden bepaald in functie van de anciënniteit van de werknemer en eventueel zijn loon of zijn paritair comité.

Maar die opzegtermijn kan ook verlengd worden: verschillende oorzaken van een schorsing van de arbeidsovereenkomst kunnen namelijk ook de opzegtermijn opschorten. Dat is bijvoorbeeld het geval bij ziekte of jaarlijks verlof. In de praktijk betekent dit dat de initiële opzegtermijn van de werknemer wordt verlengd met het aantal dagen van het jaarlijks verlof of het ziekteverlof die vallen onder de opzegtermijn.

Gevolgen van tijdelijke werkloosheid op de opzegtermijn

In principe wordt de opzegtermijn voor elke vorm van tijdelijke werkloosheid verlengd, behalve voor tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht. Tijdelijke werkloosheid ten gevolge van Covid-19, valt onder tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht. Je zou dus denken dat de opzegtermijn moet blijven lopen tijdens de periode waarin de werknemer tijdelijk werkloos is omwille van overmacht.

Maar, naar aanleiding van de publicatie van een nieuwe wet, zorgen alle dagen van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht ten gevolge van Covid-19 vanaf 22 juni 2020 er echter voor dat de opzegtermijn wordt opgeschort. Deze dagen van tijdelijke werkloosheid zorgen voor een opschorting van, enerzijds, de lopende opzegtermijn en, anderzijds, de opzegtermijnen die van start gaan na deze datum.

De opzegtermijn wordt niet enkel opgeschort door de dagen van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona die worden aangevraagd door de werkgever (omwille van de crisis), maar ook de dagen van tijdelijke werkloosheid van een werknemer die in quarantaine moet blijven naar aanleiding van een attest van de geneesheer dat verklaart dat quarantaine noodzakelijk is.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona)

Opgelet, sinds 1 september 2020, kunnen enkel de bedrijven die behoren tot één van de sectoren op de officiële lijst met zwaarst getroffen sectoren en de werkgevers die minstens 20% tijdelijke werkloosheid hebben aangevraagd omwille van overmacht tijdens het 2de kwartaal van 2020 genieten van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht ten gevolge van Covid-19.

Alle andere werkgevers moeten beroep doen op het systeem economische werkloosheid. Deze vorm van economische werkloosheid is vereenvoudigd omwille van Covid-19, maar ook deze vorm van werkloosheid zal de opzegtermijn opschorten.

Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht die niet het gevolg is van Covid-19, bijvoorbeeld omwille van een bedrijfsbrand, zal de opzegtermijn trouwens niet opschorten.In het kort, de gevolgen van tijdelijke werkloosheid op de opzegtermijn samengevat:

  Zorgen niet voor een opschorting van de opzegtermijn (de vooropgestelde opzegtermijn blijft van kracht) Zorgen voor een opschorting van de opzegtermijn (de opzegtermijn wordt verlengd)
Werkloosheid omwille van overmacht
  • De dagen van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht ten gevolge van Covid-19 voor 22 juni 2020
  • De dagen van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht die niet te wijten is aan Covid-19
  • De dagen van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht ten gevolge van Covid-19 vanaf 22 juni 2020
  • Vanaf 1 september 2020:
    • De dagen van tijdelijke werkloosheid die worden aangevraagd door bedrijven die deel uitmaken van de officiële lijst met zwaarst getroffen sectoren;
    • en de werkgevers die minstens 20% tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht ten gevolge van covid-19 hebben aangevraagd tijdens het 2de kwartaal van 2020
  • De dagen van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht ten gevolge van quarantaine van de werknemer
Economische werkloosheid  
  • Tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen voor arbeiders en bedienden

 

Het zal dit jaar niet eenvoudig zijn om de effectieve einddatum van de opzegtermijn te berekenen. Aarzel niet om contact op te nemen met jouw dossierbeheerder bij Acerta voor bijkomende informatie.

Zijn het moeilijke tijden voor je bedrijf?

Waar kan je besparen of optimaliseren? Wanneer is het interessanter om hr-zaken uit te besteden? En wat als je niet anders kan dan te ontslaan? De consultants van Acerta staan je bij met raad en daad.

Meer informatie

Deel dit artikel

Amandine Boseret

Geschreven door Amandine Boseret

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Bedrijven mogen afscheid nemen van mondmaskers en vaccinatiegraad opvragen
Werkgevers

Bedrijven mogen afscheid nemen van mondmaskers en vaccinatiegraad opvragen

30 september 2021 Miet Vanhegen

Vanaf 1 oktober 2021 is het dragen van een mondmasker niet langer verplicht, toch kunnen de regionale overheden het dragen van een mondmasker wél nog verplichten. Bovendien kunnen bedrijven ook de vaccinatiegraad binnen hun onderneming opvragen.

Lees meer
Welke coronasteunmaatregelen lopen af op 30 september 2021?
Werkgevers

Welke coronasteunmaatregelen lopen af op 30 september 2021?

29 september 2021 Ellen Van Grunderbeek

Slechts een deel van de economische coronasteunmaatregelen wordt verlengd, dat kondigde de federale regering afgelopen vrijdag aan. Op welke steunmaatregelen zal je niet langer een beroep kunnen doen?

Lees meer
Tijdelijke werkloosheid wordt verlengd tot eind 2021
Werkgevers

Tijdelijke werkloosheid wordt verlengd tot eind 2021

23 september 2021 Nele Mertens

Moet je nog steeds beroep doen op tijdelijke werkloosheid na 30 september? Dan zal je dat tot het einde van het jaar nog kunnen doen via de versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Lees meer