Vorige

Extra steunmaatregelen voor horeca, evenementen- en kermissector

29 oktober 2020 Werkgevers
Nele Mertens

Sommige sectoren, zoals o.a. de horeca, cultuurhuizen, zwembaden en fitnesscentra, moeten opnieuw verplicht de deuren sluiten. De regering heeft nieuwe steunmaatregelen beloofd, maar wie komt er precies in aanmerking voor? Hoewel de wettelijke basis voor deze extra steunmaatregelen nog niet gefinaliseerd is, en dus ook nog niet gepubliceerd, kunnen we toch al enkele grote lijnen meegeven.

Leestijd: Later lezen?
Voor welke werkgevers komt er steun?
  • ondernemingen uit de horecasector
  • ondernemingen uit de evenementensector
  • exploitanten van kermisattracties

Let wel, het concrete toepassingsgebied moet nog verder verfijnd worden. Of dit zal zijn op basis van het paritair comité of de activiteit, bijvoorbeeld op basis van NACE-code, is nog niet geweten.

Welk voordeel kan je genieten?

De basis sociale zekerheidsbijdragen die je moet betalen aan de RSZ, en die berekend worden op het brutoloon dat je aan je medewerkers betaalt, zullen kwijtgescholden worden voor het derde kwartaal van 2020. Dat zijn de maanden juli, augustus en september. In die maanden was er terug activiteit, werden er lonen uitbetaald en zijn er RSZ-bijdragen verschuldigd.

Er is voor geopteerd om te werken in twee stappen. De RSZ zal eerst een berekening maken op basis van de brutolonen van het eerste kwartaal en nadien op basis van de brutolonen van het derde kwartaal. Het gaat daarbij om de brutolonen voor de gewone medewerkers en de studenten. Ontvang je al RSZ-verminderingen, bijvoorbeeld omdat je jonge of oude werknemers tewerkstelt, dan worden deze eerst in mindering gebracht. Het uiteindelijke bedrag krijg je als premie toegekend. Hoe dit bedrag in rekening zal mogen worden gebracht, zal door de RSZ nog worden medegedeeld.

De extra bijdragen die je moet betalen, bijvoorbeeld om de vakantierechten van je arbeiders te financieren, en de persoonlijke bijdrage van 13,07% van je medewerkers worden niet kwijtgescholden.  

Op zoek naar een alternatief voor ontslag?

Het systeem van tijdelijke werkloosheid geeft onze economie veerkracht, zodat je je mensen aan boord kan houden. Een andere mogelijkheid om je personeelsoverschot (of personeelstekort) aan te pakken is het delen van werknemers met andere werkgevers. Meer info hierover vind je op ons deelplatform Bridge, of herbekijk het webinar.

Deel dit artikel

Nele Mertens_acerta

Geschreven door Nele Mertens

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Tijdig aan de schoolpoort

28 augustus 2023
Annelies Bries

De start van het nieuwe schooljaar. Het is weer tijd voor de werkende ouders om een nieuw evenwicht te vinden tussen de werk- en de schooluren. Wat zijn de juridische mogelijkheden?

Lees meer
Werkgevers

De coronabesmettingen stijgen opnieuw, enkele veelgestelde vragen

18 juli 2022
Nele Mertens

De coronabesmettingen gaan weer in stijgende lijn. Ook als werkgever kan je hier opnieuw mee geconfronteerd worden. Kan je mondmaskers terug invoeren op de werkvloer? Heeft je medewerker recht op tijdelijke werkloosheid wanneer het kamp van zijn kinderen wordt geannuleerd? We lijsten de meest voorkomende vragen voor je op.

Lees meer
Werkgevers

Versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid eindigt binnenkort

02 juni 2022
Nele Mertens

De versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt binnenkort stopgezet. De procedure werd initieel ingevoerd vanwege de coronapandemie, en werd later uitgebreid vanwege de watersnood en het conflict in Oekraïne.

Lees meer