Vorige

Geen reisverbod meer, wat zijn de regels rond coronatesten en quarantaine?

27 april 2021 Werkgevers
Ellen Van Grunderbeek

Het verbod op niet-essentiële reizen is sinds 19 april opgeheven. Jouw werknemers kunnen dus weer reizen, al blijft de regering reizen naar het buitenland sterk afraden. Door het opheffen van het reisverbod herleven de eerder ingevoerde regels van testen en quarantaine. We brengen de gevolgen in kaart als je werknemer de komende periode de grens oversteekt.

Leestijd: Later lezen?

Mijn werknemer gaat op vakantie naar het buitenland

Moet mijn werknemer in quarantaine?

Iedereen, personen met de Belgische nationaliteit of de hoofdverblijfplaats in België, die meer dan 48 uur in het buitenland was, of die terugkeert met het vliegtuig of de boot naar ons land, moet verplicht het Passenger Location Form invullen. Op basis daarvan wordt een risico inschatting gemaakt en wordt beslist over testing en quarantaine. Hetzelfde geldt voor wie met de trein of bus vanuit een land buiten de EU of Schengenzone naar België terugkeert.

Bij een terugkeer uit het Verenigd-Koninkrijk, Zuid-Amerika of Zuid-Afrika geldt steeds een quarantaineverplichting, ook als de verblijfsduur korter dan 48u bedraagt. Ook India wordt aan die lijst van landen toegevoegd. 

Wordt de reis van je werknemer als een hoogrisicocontact beschouwd, dan geldt er een verplichte quarantaine van tien dagen. Reizigers terugkerend uit een rode zone worden per definitie beschouwd als hoogrisicocontact. De quarantaine kan worden beëindigd na een negatieve coronatest op dag 7 van de quarantaine.

Ben je actief in een essentiële sector en oefent je medewerker een kritische functie uit, dan is hij vrijgesteld van de quarantaineverplichting. Hij kan naar het werk komen, mits een attest van de werkgever. De overige tijd (bv. vrije tijd, weekend, vakantie, ’s avonds…) zal de medewerker de quarantaine moeten blijven respecteren. De lijst van essentiële sectoren vind je hier. De vrijstelling geldt enkel wanneer verschillende voorwaarden voldaan zijn, zo moet er een dringende vraag zijn en moet de situatie de aanwezigheid van de medewerker noodzaken omdat hij een onmisbare en onvervangbare functie heeft die beschreven staat in het continuïteitsplan van je bedrijf. Daarnaast moet de continuïteit van je essentiële dienstverlening op korte termijn (en voor de duur van de quarantaine) bedreigd zijn en zijn andere alternatieven, die tot oplossing werden overwogen, ontoereikend gebleken.

Moet mijn werknemer zich laten testen?

Inwoners die terugkeren uit een rode zone of na een reis dat als een hoogrisicocontact werd gekwalificeerd en daar langer dan 48 uur verbleven, moeten zich op dag 1 én dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen.

Bij een terugkeer uit het Verenigd-Koninkrijk, Zuid-Amerika of Zuid-Afrika geldt steeds een testverplichting, ook als de verblijfsduur korter dan 48u bedraagt.

Het moet steeds om een PCR-test gaan, niet om een snel- of zelftest.

Heeft mijn werknemer recht op tijdelijke werkloosheid?

Als je werknemer thuis kan werken, blijft telewerk verplicht.

Kan je werknemer niet telewerken, heeft hij geen recht op tijdelijke werkloosheid voor de duur van de quarantaine. Het staat de werknemer wel vrij om met jou overeen te komen om vakantiedagen op te nemen of inhaalrust. Dit gebeurt steeds in onderling overleg.

Mijn werknemer reist om professionele redenen naar het buitenland

Voor inwoners die om professionele redenen langer dan 48 uur in het buitenland verbleven, is een afwijking op de quarantaineverplichting mogelijk, indien het gaat om een buitenlandse professionele verplaatsing die door de werkgever of de opdrachtgever is geattesteerd via het Business Travel Abroad (BTA) formulier. De verplichting tot het invullen van het Passenger Location Form blijft eveneens gelden.

Gaat je werknemer in quarantaine, dan heeft die wel recht op tijdelijke werkloosheid. Deze zal worden aangevraagd op basis van een quarantainegetuigschrift van een arts.

Mijn medewerker komt uit een derde land en gaat bij mij aan de slag

Er gelden uitzonderingen op het verbod van reizen om professionele redenen van niet-Belgische medewerkers die niet in België verblijven naar ons land. Zo kunnen onder meer professionele zorgverleners, vervoerspersoneel en seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw naar ons land reizen.

Omwille van virusverspreiding in Brazilië, Zuid-Afrika en India, geldt sinds 28 april 2021 ook een tijdelijk inreisverbod van deze medewerkers wanneer ze zich in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van één van deze landen bevonden. Je zal dan voorlopig geen zorgpersoneel of seizoenarbeiders uit deze regio’s kunnen laten inreizen.

Blijf op de hoogte van de coronamaatregelen

Je zit ongetwijfeld met veel vragen over de gevolgen van de coronamaatregelen. Aan de hand van veelgestelde vragen biedt Acerta je hier antwoorden.

FAQ

Deel dit artikel

Geschreven door Ellen Van Grunderbeek

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Tijdig aan de schoolpoort

28 augustus 2023
Annelies Bries

De start van het nieuwe schooljaar. Het is weer tijd voor de werkende ouders om een nieuw evenwicht te vinden tussen de werk- en de schooluren. Wat zijn de juridische mogelijkheden?

Lees meer
Werkgevers

De coronabesmettingen stijgen opnieuw, enkele veelgestelde vragen

18 juli 2022
Nele Mertens

De coronabesmettingen gaan weer in stijgende lijn. Ook als werkgever kan je hier opnieuw mee geconfronteerd worden. Kan je mondmaskers terug invoeren op de werkvloer? Heeft je medewerker recht op tijdelijke werkloosheid wanneer het kamp van zijn kinderen wordt geannuleerd? We lijsten de meest voorkomende vragen voor je op.

Lees meer
Werkgevers

Versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid eindigt binnenkort

02 juni 2022
Nele Mertens

De versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt binnenkort stopgezet. De procedure werd initieel ingevoerd vanwege de coronapandemie, en werd later uitgebreid vanwege de watersnood en het conflict in Oekraïne.

Lees meer