Vorige

Meer afstandsonderwijs of een verlengde herfstvakantie? Oplossingen voor je werknemers

26 oktober 2020 Werkgevers
Ellen Van Grunderbeek

Het coronavirus houdt ons dagelijks leven opnieuw sterk in de ban. Dat geldt ook voor de situatie in de scholen. Maar hoe ziet de situatie er nu precies uit?

Leestijd: Later lezen?

Code oranje in een ‘light’ versie

Alle Vlaamse scholen moeten opschalen naar code oranje in een light versie: de scholen blijven open voor alle leerlingen, al hebben scholen de vrijheid om over te schakelen naar meer afstandsonderwijs. Dat houdt in dat de leerlingen, vanaf het derde jaar van het secundair onderwijs, overschakelen op hybride onderwijs: halftijds op school, halftijds van thuis uit.

Het Franstalig middelbaar onderwijs schakelt vanaf woensdag 28 oktober over op afstandsonderwijs. De leerlingen uit het basisonderwijs kunnen fysiek les blijven volgen.

De herfstvakantie wordt voor alle leerlingen met twee dagen verlengd tot en met 10 november. Door de stijgende besmettingscijfers kunnen klassen ook tijdelijk gesloten worden om verdere besmetting te voorkomen en volgen de leerlingen ook online les.

Telethuiswerk als regel

Wat moet je als werkgever doen als je werknemer wenst thuis te blijven om zijn/haar kind te begeleiden bij het thuisonderwijs, of de verlengde herfstvakantie moet overbruggen? Nu telethuiswerk de regel is voor je werknemers wiens functie zich ertoe leent, kan je werknemer de opvang en begeleiding van zijn/haar kind mogelijks combineren met het thuiswerk.

Deze mogelijkheid zal niet in elke situatie voor de hand liggen omwille van de continuïteit van je bedrijfsvoering.

Tijdelijke werkloosheid corona voor de opvang van een kind

Wenst je werknemer toch thuis te kunnen blijven op de thuisonderwijsdagen, dan kan je sinds 1 oktober niet langer beroep doen op het corona-ouderschapsverlof. Dat was een tijdelijke maatregel die op 30 september een eind nam.

In de plaats is het stelsel van ‘tijdelijke werkloosheid corona voor de opvang van een kind’ gekomen. Dat laat je werknemer toe van het werk afwezig te zijn, wanneer er geen alternatieve opvang voorhanden is. De mogelijkheid om te kunnen telewerken moet daarbij niet prioritair worden overwegen. De school dient de volledige of gedeeltelijke sluiting wel te attesteren via het sluitingsattest van de RVA.

Ook voor de extra dagen herfstvakantie (9 en 10 november) in het Franstalig onderwijs kan beroep worden gedaan op het nieuwe regime van tijdelijke werkloosheid, met sluitingsattest. Voor de eigenlijke vakantieperiode (2 tot en met 6 november) is dat evenwel niet het geval en dient je werknemer betaalde vakantie of onbetaald verlof te nemen of inhaalrust op te nemen.

Tijdelijke werkloosheidsuitkering

Tijdens de periode gedekt door het attest ontvangt je werknemer een werkloosheidsuitkering aan 70 procent van het geplafonneerd loon. Daar komt per dag van tijdelijke erkloosheid nog een supplement van 5,63 euro bovenop.

  • Ben je een hard getroffen onderneming of actief in een hard getroffen sector? Je geeft deze dagen van tijdelijke werkloosheid aan volgens de versoepelde procedure voor overmacht. Je houdt het sluitingsattest ter beschikking van het plaatselijk werkloosheidsbureau;
  • Ben je een andere werkgever, niet hard getroffen? Je meldt de overmacht aan de RVA met een elektronische kennisgeving en een e-mail aan het bevoegde werkloosheidsbureau. Het sluitingsattest voeg je bij de e-mail.

Ander alternatief voor tijdelijke werkloosheid en ontslag?

Je personeelsoverschot (of personeelstekort) aanpakken? Deel je werknemers met andere werkgevers. Meer info hierover vind je op ons deelplatform Bridge.

Deel werknemers met Bridge

Deel dit artikel

Geschreven door Ellen Van Grunderbeek

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Loopbaanonderbreking vroeger beëindigen: weldra minder nadelen

29 mei 2024
Amandine Boseret

Binnenkort moeten werknemers geen uitkeringen meer terugbetalen wanneer ze vroegtijdig hun loopbaanonderbreking stopzetten. Er gelden nog steeds wel een aantal voorwaarden.

Lees meer
Werkgevers

Loontransparantie: van richtlijn naar beleid

24 mei 2024
Dries Rutten

Binnen anderhalf jaar treedt de Europese richtlijn in werking. Wat betekent dit concreet voor bedrijven en hoe transparant zijn werkgevers vandaag al?

Lees meer
Werkgevers

Hoe de (zomer)vakantie goed organiseren?

22 mei 2024
Marijke Beelen

De zomervakantie kondigt zich aan en dat betekent dat agenda’s op elkaar moeten worden afgestemd. Hoe pak je dat als werkgever het beste aan? Welke soorten afwezigheid kunnen werknemers opnemen?

Lees meer