Vorige

Tijdelijke werkloosheid tijdens de ‘paaspauze’ en paasvakantie?

30 maart 2021 Werkgevers
Nele Mertens

Niet alleen lagere en middelbare scholen hebben de deuren een week eerder gesloten zonder afstandsonderwijs, maar ook veel kleuterscholen en kinderopvangen zijn een week voor de paasvakantie al dicht of vragen om kinderen thuis te houden. En door de nieuwe maatregelen dreigen ook veel paaskampen geannuleerd te worden. In deze gevallen stelt zich dan ook de vraag of en wanneer je medewerker met jonge kinderen tijdelijke werkloosheid kan toepassen. Hieronder geven we een kort overzicht.

Leestijd: Later lezen?

Het kind van mijn medewerker kan niet naar de kinderopvang

Veel kindercrèches roepen op om kinderen thuis te houden. Dit is vaak het geval voor ouders met een niet-essentieel beroep. Ook in dit geval kan tijdelijke werkloosheid overmacht voor de opvang van een kind aangevraagd worden. De medewerker moet wel een bewijs kunnen voorleggen, zoals bijvoorbeeld het bericht waarmee de kinderopvang vraagt om niet te komen.

De tijdelijke werkloosheid kan aangevraagd worden in de periode van 29 maart 2021 tot 18 april 2021.

Het kind van mijn medewerker kan niet naar de lagere school of kleuterschool

Medewerkers hebben sinds 1 oktober 2020 het recht om afwezig te zijn op het werk wanneer de school van hun kind (deels) moet sluiten. In het geval van een vroegtijdige sluiting van de lagere school of de vraag van een kleuterschool om kinderen thuis te laten, kan tijdelijke werkloosheid toegepast worden door ouders met niet-essentiële beroepen die geen opvang vinden voor hun kind.

Omdat de lagere scholen moeten sluiten ten gevolge van een algemene maatregel uitgaande van een bevoegde gemeenschap, hoeft de medewerker geen RVA-document ‘opvang kind sluiting corona’ aan zijn werkgever bezorgen, tenzij de werkgever hierom verzoekt.

Wat de kleuterscholen betreft, moet de medewerker wel een bewijs kunnen voorleggen. Een bericht waarmee de kleuterschool oproept om niet te komen volstaat.

Tijdelijke werkloosheid kan in deze gevallen aangevraagd worden voor de periode van 29 maart 2021 tot en met 2 april 2021. Voor de twee weken van de paasvakantie kan je medewerker geen tijdelijke werkloosheid toepassen, aangezien de vakantieperiode geen sluiting van de school is.

Het paaskamp van het kind van mijn medewerker is geannuleerd

Jeugdkampen met overnachtingen mogen niet meer doorgaan en activiteiten moeten bovendien beperkt worden tot groepen van maximaal 10 personen. Hierdoor dreigen veel paaskampen geannuleerd te worden.

Omdat men wil vermijden dat kinderen en jongeren tijdens de paasvakantie massaal door hun grootouders worden opgevangen, werd tijdelijke werkloosheid ook opengesteld voor deze situatie. Een medewerker die van het systeem gebruik wil maken, zal wel moeten kunnen bewijzen dat het kamp van zijn kind geannuleerd werd omwille van corona. Bovendien moet je medewerker kunnen aantonen dat de inschrijving voor het kamp gebeurd was ten laatste op 18 maart 2021.

Tijdelijke werkloosheid kan in dit geval aangevraagd worden voor de periode van 6 april 2021 tot en met 19 april 2021.

Blijf op de hoogte

Check regelmatig onze FAQ voor meer informatie. Deze wordt dagelijks opgevolgd en aangepast, zodat je altijd op de hoogte bent van de meest recente ontwikkelingen.

Raadpleeg onze FAQ

Deel dit artikel

Nele Mertens_acerta

Geschreven door Nele Mertens

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Een fusie of overname van je bedrijf: hoe pak je dit aan?

22 februari 2024
Nele Pelicaen

Wanneer je bedrijf wordt overgenomen of bepaalde afdelingen of andere ondernemingen samengevoegd worden, gelden er bepaalde regels en zijn er ook enkele gevolgen die je als bedrijf moet naleven.

Lees meer
Werkgevers

Pensioenhervorming: federale regering bereikt akkoord

12 februari 2024
Miet Vanhegen

De vergrijzing van de Belgische bevolking vormt een maatschappelijke uitdaging. De federale regering is op 10 juli 2023 tot een akkoord gekomen over de pensioenhervorming: een nieuw pakket aan maatregelen om de financiële houdbaarheid van het pensioenstelsel te verbeteren.

Lees meer
Werkgevers

Nieuwe ontslagregeling statutairen bij Vlaamse lokale besturen

26 januari 2024
Katleen Janssens

Sinds 1 oktober 2023 geldt voor statutaire medewerkers binnen de Vlaamse lokale besturen dezelfde flexibele ontslagregeling als voor de contractuele medewerkers. De Vlaamse regering wijzigde hiervoor het decreet lokaal bestuur en het Provinciedecreet op twee fundamentele punten.

Lees meer