Vorige

Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september: wat verandert er voor jou?

11 augustus 2020 Werkgevers
Ellen Van Grunderbeek

Sinds eind maart kunnen werkgevers die hun werknemers niet langer aan het werk kunnen zetten door corona beroep doen op een versoepelde vorm van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Deze mogelijkheid loopt voor alle werkgevers nog tot 31 augustus. Vanaf 1 september veranderen de spelregels. We zetten ze graag voor jou op een rij.

Leestijd: Later lezen?

Tijdelijke werkloosheid overmacht voor uitzonderlijk hard getroffen bedrijf of sector

Tijdelijke werkloosheid wegens corona overmacht staat vanaf 1 september 2020 open voor uitzonderlijk hard getroffen bedrijven of sectoren, en dat tot 31 december van dit jaar.

Je behoort tot de groep van uitzonderlijk hard getroffen als je in het tweede kwartaal van 2020 een aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona hebt ingevoerd ten belope van minstens 20% van het totale aantal dagen dat bij de RSZ werd aangegeven. Of indien de minister van werk jouw sector erkent als uitzonderlijk hard getroffen sector. Er is vooralsnog geen lijst van sectoren gekend.

In dit geval bewijs je aan de RVA dat je aan het 20% criterium voldoet en kan je na een positieve beslissing verder beroep doen op de vereenvoudigde procedure. Je meldt de tijdelijke werkloosheid aan je werknemers (meer info lees je in deze blog). Tot 31 december ben je niet verplicht de reden van de overmacht aan te geven en een controleformulier C3.2A af te leveren aan je werknemers.

Je werknemers genieten een uitkering van 70%, berekend op een geplafonneerd loon. De uitkering wordt nog verhoogd met het RVA-supplement van 5,63 euro per dag en een eventueel sectoraal of ondernemingssupplement.

Economische werkloosheid herleeft in de andere gevallen

Voldoe je niet aan het 20% criterium, dan kan je opnieuw beroep doen op de regels van de economische werkloosheid. Er is evenwel een overgangsregeling in het leven geroepen om de overgang naar dit systeem eenvoudig te laten verlopen.

De overgangsregeling verschilt naargelang arbeiders dan wel bedienden economisch werkloosheid worden gesteld. Je werknemers genieten ook in deze situaties een uitkering van 70%, berekend op een geplafonneerd loon. De uitkering wordt nog verhoogd met een eventueel sectoraal of ondernemingssupplement.

Arbeiders?

Voor je arbeiders herleeft de normale procedure voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Tenzij je actief bent in een sector die al afwijkende termijnen voorzag, voorziet de overgangsregeling in een verlenging van de duurtijd van de schorsingsperiodes. Zo zal je een volledige schorsing voor acht weken kunnen toepassen (in plaats van vier weken voordien). Na deze acht weken moet je de tijdelijk werkloos gestelde arbeiders een week weer aan het werk zetten. Voor de gedeeltelijke grote schorsing, wat inhoudt dat je minder dan 3 werkdagen per week of minder dan een werkweek op twee hebt, wordt de aanvraagperiode opgetrokken van dertien weken naar achttien weken. Ook na deze periode is er een verplichte werkweek.

Bedienden?

Ook voor je bedienden zien de regels er in de overgangsregeling wat anders uit. Je moet aantonen dat je een substantiële daling van ten minste 10% van je omzet of productie hebt gekend voor het kwartaal voorafgaand aan de tijdelijke werkloosheid en dit in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019. Vraag je de tijdelijke werkloosheid aan in augustus, dan vergelijk je het tweede kwartaal van 2020 met hetzelfde kwartaal in 2019. Dat bewijs lever je zowel bij de FOD WASO als bij de RVA. In dit regime hebben je tijdelijk werkloze bedienden recht op twee vormingsdagen per maand. Onder deze voorwaarden kunnen je schorsingsperiodes met 8 weken worden verlengd, tot 24 weken bij een volledige schorsing en 34 weken bij een gedeeltelijke schorsing. Je bezorgt ook opnieuw een formulier C 3.2.A aan je medewerkers.

Je kan ook steeds opteren voor de klassieke regeling van economische werkloosheid voor bedienden waarbij je bewijst dat je een onderneming in moeilijkheden bent. Je hebt dan geen vormingsverplichting en blijft gebonden aan de klassieke schorsingstermijnen van 16 of 26 weken.

Andere situaties van overmacht

De overgangsregeling sluit het beroep op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht niet uit. Dat blijft mogelijk voor klassieke overmachtsituaties zoals een brand of als je werknemer je een quarantaine-attest voorlegt, bijvoorbeeld bij de terugkeer uit een oranje reiszone.

In deze gevallen zijn de administratieve formaliteiten wel weer strenger. Zo ben je verplicht de reden van je overmacht aan te geven en een controleformulier C3.2A af te leveren aan je werknemers. Je werknemers genieten ook in deze situaties een uitkering van 70%, berekend op een geplafonneerd loon. De uitkering wordt nog verhoogd met een eventueel sectoraal of ondernemingssupplement. Het supplement van 5,63 euro vanwege de RVA is hier niet meer van toepassing.

Een overzicht van alle nieuwe en gewijzigde coronamaatregelen?

Schrijf je in voor het webinar ‘Update: zorgeloos starten op 1 september’ dat doorgaat op 18 augustus. Raadpleeg ook regelmatig onze FAQ met veelgestelde vragen over corona en de impact van het virus op de werkvloer, om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.

Deel dit artikel

Geschreven door Ellen Van Grunderbeek

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Mijn werknemer combineert een flexi-job met een vaste job: welke zijn de gevolgen?

07 maart 2024
Sophie Vantomme

Wat zijn de gevolgen wanneer je werknemer ook nog een flexi-job heeft? Kan dat zomaar en wat zijn jouw rechten en plichten als werkgever?

Lees meer
Werkgevers

Vrijwilligerswerk: waar moet je rekening mee houden?

29 februari 2024
Ellen Van Grunderbeek

De week van de vrijwilliger, hét ideale moment om een paar aandachtspunten bij vrijwilligerswerk aan het licht te brengen.

Lees meer
koopkrachtpremie_acerta
Werkgevers

Uitreiking koopkrachtpremie: 31 maart nadert

27 februari 2024
Ellen Van Grunderbeek

De regering bereikte eind november 2022 een akkoord over de loonmarge 2023-2024. In dit akkoord is een koopkrachtpremie voorzien. Die moet worden toegekend onder de vorm van consumptiecheques, uit te reiken vanaf 1 juni 2023.

Lees meer