Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Tour de l’Escale, rue du fort 3, 4460 Grâce-Hollogne
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Definitieve regeling voor verenigingswerk in de steigers

23 december 2021

Vanaf 1 januari 2022 zal de definitieve regeling voor het verenigingswerk in voege treden.

Met het eindejaar nadert ook de einddatum van de tijdelijke regeling van het verenigingswerk die tijdens het jaar 2021 in voege was. De federale regering heeft een definitief kader voor het verenigingswerk uitgetekend dat in werking zal treden op 1 januari 2022.

In dit artikel geven we je de belangrijkste krachtlijnen van de nieuwe regeling mee. Deze zijn gebaseerd op de teksten die goedgekeurd zijn door de ministerraad. Het ontwerp moet nog door het Parlement worden goedgekeurd en worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Toepassingsgebied: sportsector en socio-culturele sector

De nieuwe regeling wordt van toepassing op de erkende organisaties die socio-culturele vorming en/of sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekken en de erkende organisaties in de amateurkunstensector, en dat voor de inzet van onder meer animatoren, sporttrainers en (kunst)technische begeleiders en lesgevers.

Urencontigent vrij van RSZ-bijdragen

De nieuwe regeling steunt op de 25 dagen regel (zogenoemde artikel 17) die vandaag bestaat in de socio-culturele sector. De telling in dagen wordt omgevormd naar uren.

De verenigingswerker mag op jaarbasis 300 uren bij één of meer werkgevers in de socio-culturele sector en 450 uren bij één of meer werkgevers in de sportsector aan de slag. Het plafond voor alle activiteiten samen is steeds beperkt tot 450 uren per jaar.

Daarnaast geldt er een limiet op het aantal uren per kwartaal van 150 uur in de sportsector, en 100 uur in de socio-culturele sector. Tot slot moet in het derde kwartaal een maximum van 285 uur, resp. 190 uur nageleefd worden.

Binnen deze maxima ben je als organisatie geen RSZ-bijdragen verschuldigd. Via een nog te ontwikkelen applicatie zal het resterende urensaldo kunnen worden geraadpleegd. Voor de verenigingswerker moet op kwartaalbasis steeds een Dimona-aangifte in uren gebeuren, zoals al enkele jaren voor de studenten het geval is.

De solidariteitsbijdrage van 10% die je in 2021 betaalt, zal niet langer verschuldigd zijn.

Toepassing van het arbeidsrecht

Je zal met de verenigingswerker een arbeidsovereenkomst sluiten. De regels van het arbeidsrecht, met inbegrip van het welzijnsrecht en de arbeidsongevallenwetgeving, worden dan ook van toepassing. Alle sectorale CAO’s, zoals de loon- en arbeidsvoorwaarden, zijn van toepassing op de tewerkstelling.

Omwille van het bijzondere karakter van het verenigingswerk, voorziet de regering wel in verschillende afwijkingen. Zo heeft de verenigingswerker geen recht op gewaarborgd loon bij ziekte of ongeval (tenzij een CAO daarin zou voorzien), geen opleidingsrecht en geen recht op loontoeslagen voor avond-, nacht- en zondagsarbeid.

De arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd op basis van afwijkende opzeggingstermijnen die in de arbeidsovereenkomst moeten worden vermeld.

Er dienen geen sociale documenten te worden opgemaakt, zoals een individuele rekening of een C4 bij uit dienst.

Combinatie verenigingswerk en andere statuten

De verenigingswerker mag niet als werknemer, zelfstandige of ambtenaar met je organisatie verbonden geweest zijn in het jaar voorafgaand aan het verenigingswerk. De combinatie van verenigingswerk en vrijwilligerswerk bij dezelfde organisatie is enkel nog mogelijk indien het gaat over andere activiteiten.

De combinatie van verenigingswerk en studentenarbeid is voor maximaal 190 uur mogelijk. Indien het quotum van 190 uren overschreden wordt, worden de uren afgetrokken van het studentenquotum (475 uren).

Het verenigingswerk is niet te combineren met een werkloosheids- of ziekte uitkering, tenzij de werknemer in een van deze statuten terecht komt tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst in het kader van verenigingswerk.

Fiscale behandeling

De verenigingswerker zal een inkomstenbelasting van 10% moeten betalen op het moment van de fiscale afrekening, na afloop van het jaar.

Er is echter wel een maximumbedrag voor de inkomsten op jaarbasis. Dat maximaal bedrag van 6390 euro (inkomsten 2021) behoudt men dus van de tijdelijke regeling die gold voor het jaar 2021.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates