Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Federale steunmaatregelen genieten of genoten? Pas op bij bepaalde boekhoudkundige acties!

09 augustus 2021

Om van bepaalde steunmaatregelen te kunnen genieten worden steeds een hele reeks voorwaarden opgelijst, waaronder ook boekhoudkundige. Voldoe je er niet aan, dan kan de genoten steun teruggevorderd worden. 

De coronapandemie en de daaropvolgende verplichte sluitingen van winkels en bedrijven hebben heel wat schade aangericht aan onze economie. De verschillende regeringen in ons land hebben heel wat steunmaatregelen uitgevaardigd om de schade zo veel als mogelijk te beperken. De tijdelijke werkloosheid die versoepeld werd, was er op gericht om banen te redden. Daarnaast werden financiële steunmaatregelen in het leven geroepen om bepaalde zwaar getroffen sectoren of activiteiten te ondersteunen. Bijna anderhalf jaar na de uitbraak van de pandemie blikken we even terug op enkele van deze steunmaatregelen. Daarbij valt op dat een belangrijke taak weggelegd is voor de boekhouder of accountant. Om van bepaalde steunmaatregelen te kunnen genieten worden steeds een hele reeks voorwaarden opgelijst, waaronder ook boekhoudkundige. Voldoe je er niet aan, dan kan de genoten steun teruggevorderd worden.

Wil je niet voor onaangename verrassingen komen te staan, lees hieronder waar je rekening mee moet houden. Het zou namelijk zeer jammer zijn om aan het einde van het boekjaar alsnog een goedbedoelde boekhoudkundige actie door te voeren waardoor je eventueel genoten steun zou moeten terugbetalen.

Fiscaal

In de zomer van 2020 kondigde de regering aan dat er een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing zou komen voor werkgevers die gedurende een ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen gebruik hebben moeten maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van het corona virus en dit in de periode van 12 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Door de vrijstelling werd een werkgever die werknemers terug aan het werk zette na een periode van tijdelijke werkloosheid zijn loonkost deels verlicht.

Bepaalde werkgevers werden expliciet uitgesloten van de toepassing van de vrijstelling. Het ging om werkgevers-vennootschappen die tijdens de periode van 12 maart tot 31 december 2020:

  • hun eigen vermogen hebben verminderd of verdeeld (via een inkoop van eigen aandelen, een kapitaalvermindering, toekenning van dividenden…), of dit nog wensten te doen; of
  • een rechtstreekse deelneming aanhouden in een vennootschap die gevestigd is in een belastingparadijs of die betalingen aan deze vennootschappen verrichten, tenzij die betalingen kunnen worden gerechtvaardigd door aan te tonen dat ze werden verricht in het kader van “werkelijke en oprechte verrichtingen die het gevolg zijn van rechtmatige financiële of economische behoeften”. Dit zijn dus de vennootschappen waarvan wordt vermoed dat zij fiscaal optimaliseren via een belastingparadijs (antimisbruikbepaling).

In het eerste geval was de uitsluiting absoluut, in het tweede geval kon de werkgever nog aantonen dat hij oprechte, economische motieven had voor deze betalingen. Meer informatie vind je op onze website.

Sociale zekerheid

In het voorjaar van 2021 werden een aantal sectoren ondersteund die bijzonder te lijden hadden gehad onder de pandemie. Voor de reissector, de hotels en de evenementensector werd een doelgroepvermindering in het leven geroepen. Door deze doelgroepvermindering genieten werkgevers uit deze sectoren die in aanmerking komen voor de maatregel een fikse korting op de factuur aan sociale zekerheidsbijdragen die ze moeten betalen voor het tweede en derde kwartaal van 2021.

Recent kwam er nog een gelijkaardige doelgroepvermindering bij en deze spitst zich niet toe op een bepaalde sector. Alle werkgevers uit de privé-sector die tijdens het derde kwartaal van 2021 het arbeidsvolume doen toenemen, ofwel door de medewerkers weer aan het werk te zetten na een periode van tijdelijke werkloosheid ofwel door nieuwe aanwervingen te doen, genieten eveneens een fikse korting op de factuur aan sociale zekerheidsbijdragen die ze moeten betalen voor het derde kwartaal van 2021. Meer informatie daarover vind je eveneens op onze website.

Voor al deze doelgroepverminderingen gelden een hele resem voorwaarden, waaronder in het bijzonder deze: de werkgever moet zich in 2021 onthouden van:

  • het uitkeren van dividenden aan aandeelhouders;
  • het uitkeren van bonussen aan de leden van de Raad van Bestuur en het leidinggevend personeel van de onderneming;
  • het inkopen van eigen aandelen.

Bij het aanvragen van de doelgroepvermindering moet de werkgever zich er van vergewissen dat hij geen van bovenstaande acties heeft ondernomen of nog van plan is uit te voeren. Is dat toch gebeurd, dan zal dit door de RSZ worden vastgesteld wanneer ze controles uitvoeren. Deze gebeuren a posteriori, enkele maanden nadat de vermindering werd toegekend. Stellen ze een inbreuk vast, dan wordt de vermindering geannuleerd en moeten de verschuldigde bijdragen alsnog worden betaald. Doet de werkgever dit binnen de 30 dagen na ontvangst van het wijzigend bericht, dan zijn er geen extra kosten aan verbonden.

Overleg met je boekhouder of accountant is aangewezen

De steunmaatregelen zijn voor heel wat ondernemers en werkgevers een onontbeerlijke steun in deze moeilijke tijden. Om te vermijden dat eventuele ontvangen steun wordt teruggevorderd of dat je als werkgever niet (meer) in aanmerking zou komen voor één van de steunmaatregelen, is het zeer belangrijk dat je, in nauw overleg met je boekhouder of accountant, vermijdt om dergelijke “verboden” boekhoudkundige acties toch uit te voeren, of toch minstens heel goed overweegt wat de consequenties zouden zijn indien je deze boekhoudkundige actie toch zou doorvoeren.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates