Geïndexeerde fiscale bedragen 2022

31 december 2021

Met de start van een nieuw jaar, wijzigen ook een heel aantal fiscale bedragen. We denken hierbij  onder andere aan de fiscaal vrijgestelde fietsvergoeding en aan het minimumvoordeel voor de bedrijfswagen. Ook de waardering van enkele forfaitaire voordelen in natura wordt jaarlijks aangepast.

In de tabel hieronder vind je een aantal geïndexeerde bedragen die belangrijk zijn in het kader van de loonfiscaliteit. Deze bedragen zijn gebaseerd op onze eigen berekeningen. De definitieve bevestiging volgt bij de publicatie van deze bedragen in het Belgisch Staatsblad.

Onderstaande bedragen gelden sinds 1 januari 2022 en zijn dus relevant voor de loonberekeningen vanaf de maand januari.

Omschrijving

Geïndexeerd bedrag
(inkomstenjaar 2022,
aanslagjaar 2023)*

Minimum voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een bedrijfswagen 

1 400 euro

Vrijgestelde tussenkomst werkgever in het woon-werkverkeer (indien de werknemer geen werkelijke beroepskosten bewijst)

430 euro

Maximumbedrag vrijgestelde fietsvergoeding

0,25 euro/kilometer

Maximumbedrag nettobestaansmiddelen

  • voor een kind ten laste algemeen
  • voor een kind ten laste van een belastingplichtige die alleen belast wordt
  • voor een kind met een handicap, ten laste van een belastingplichtige die alleen belast wordt

3 490 euro

5 040 euro

 

6 400 euro

Eerste schijf van onderhoudsuitkeringen die niet beschouwd worden als bestaansmiddelen

3 490 euro

Eerste schijf van inkomsten uit studentenarbeid die niet beschouwd worden als bestaansmiddelen

2 910 euro

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (fiscaal grensbedrag)

3 094 euro

Voordeel voor verwarming

  • leidinggevend personeel : 
  • anderen

 

2 130 euro

960 euro

Voordeel voor elektriciteit (niet gebruikt voor verwarming)

  • leidinggevend personeel
  • anderen 

 

1 060 euro

480 euro

*Bedragen op jaarbasis, tenzij anders vermeld  

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates