Kan mijn werknemer in Halloweenoutfit komen werken?

31 oktober 2018

Halloween maakt zijn intrede in de Europese cultuur. Maar mag uw werknemer daarom ook verkleed komen werken?

De beste oplossing bestaat er in om in uw arbeidsreglement hierover duidelijke afspraken vast te leggen.

U kan eveneens sancties voorzien in uw arbeidsreglement welke zullen worden toegepast als men de afspraken niet respecteert. U kan bijvoorbeeld voorzien in een verwittiging, boete, of sanctie …

Men moet in ieder geval er voor zorgen dat de regels inzake non-discriminatie worden gerespecteerd. U moet dus deze bepalingen toepassen voor het geheel van uw personeel of voor een specifieke categorie zoals het personeel dat contact heeft met klanten. U moet in ieder geval vermijden dat er onderscheid wordt gemaakt op basis van ras, religieuze of politieke overtuiging, leeftijd, seksuele geaardheid, fysieke kenmerken,…

In functie van het uitgeoefende beroep moet er eveneens rekening worden gehouden met de wetgeving inzake welzijn op het werk. Deze reglementering vereist dat individuele beschermingskledij wordt gedragen in bepaalde omstandigheden.

Uw preventieadviseur is de best geplaatste persoon om u te informeren met betrekking tot deze materie.

Als u hulp nodig heeft om uw arbeidsreglement aan te passen dan kan u contact opnemen met de experts van Acerta Consult

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates