Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Tour de l’Escale, rue du fort 3, 4460 Grâce-Hollogne
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Nieuwe infoplichten bij detachering van beroepschauffeurs vanuit België naar het buitenland

29 juli 2022

Stel je medewerkers te werk in het buitenland? Dan moet je rekening houden met specifieke verplichtingen en formaliteiten. Dat is ook het geval als je actief bent in de sector van het internationaal wegvervoer. Voor die sector gelden diverse bijzondere regels. Zo voert een nieuwe wet, die in werking is getreden op 11 juli 2022, nieuwe infoplichten in voor Belgische werkgevers en gebruikers die chauffeurs naar het buitenland sturen.

Nieuwe infoplicht voor Belgische werkgevers van chauffeurs: de nationale detacheringswebsite

Welke informatie moet worden gegeven, en aan wie?

Een Belgische werkgever die één of meerdere chauffeurs detacheert vanuit België naar een andere EU-lidstaat, moet die chauffeur(s) op voorhand schriftelijk (op papier of elektronisch) het webadres bezorgen van de officiële nationale website van die lidstaat over detachering.

Welke website wordt hiermee bedoeld?

Elke EU-lidstaat moet over een officiële nationale website beschikken waarop wordt uitgelegd welke voorwaarden in dat land gelden voor gedetacheerde werknemers, en hoe de lokale autoriteiten kunnen worden bereikt.

Op die website kunnen de chauffeurs dus informatie vinden over hun rechten en plichten wanneer zij in het kader van een detachering werken in die lidstaat.

De enige officiële website van elke EU-lidstaat kan worden teruggevonden via de website “Your Europe” van de Europese Unie.

Onder welke voorwaarden geldt deze nieuwe infoplicht?

Deze nieuwe infoplicht geldt voor Belgische werkgevers die aan elk van de volgende vier voorwaarden voldoen:

 1. De werkgever is gevestigd in België, en
 2. “detacheert” een eigen werknemer-chauffeur,
 3. vanuit België naar een andere EU-lidstaat,
 4. in het kader van wegvervoersactiviteiten voor rekening van derden die onder de bevoegdheid vallen van één van de volgende paritaire comités:
 • het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel (PC 117)
 • het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124)
 • het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen (PC 127)
 • het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek (PC 140)
 • het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten (PC 317)

De Koning kan deze lijst van betrokken paritaire comités aanpassen, na advies van de NAR.

Wat geldt als detachering?

Uit de tweede voorwaarde volgt dat de infoplicht van toepassing is bij “detachering”.

Hiermee wordt de situatie bedoeld waarbij een Belgische werkgever in het kader van een wegvervoersdienst in een andere EU-lidstaat,  één of meerdere van zijn werknemers-chauffeurs onder zijn leiding laat werken in die lidstaat.

Geven meer bepaald aanleiding tot detachering in de zin van deze infoplicht:

 • Niet-bilateraal internationaal transport: transport verricht tussen landen die niet het land van vestiging zijn van de vervoersonderneming

Bijvoorbeeld: een Belgische transportfirma vervoert voor een bedrijf gevestigd in Italië goederen van Nederland naar Italië.

 • Cabotage: binnenlands transport dat op tijdelijke basis wordt verricht binnen het grondgebied van een EU-lidstaat door een vervoersonderneming gevestigd in een andere lidstaat.

Bijvoorbeeld: een Belgische transportfirma vervoert voor een onderneming gevestigd in Frankrijk goederen van Parijs naar Rijsel.

Er is geen sprake van detachering, en de infoplicht geldt dus niet, bij bilateraal transport en in geval van transit:

 • Bilateraal transport: dit is transport vanuit of naar de lidstaat van vestiging van de vervoersonderneming.

  Als de chauffeur daarbij onderweg, in de landen die hij doorkruist, beperkte extra activiteiten verricht, zoals bijvoorbeeld het laden van goederen, dan kan dit onder specifieke voorwaarden ook nog vallen onder de vrijstelling voor bilateraal transport.
  Er is ook geen sprake van detachering wanneer bij gecombineerd vervoer (dit wil zeggen goederenvervoer dat deels over de weg, en deels over het spoor, de binnenwateren, of de zee verloopt, waarbij het begin- of eindtraject over de weg verloopt), als het wegtraject op zich bestaat uit bilateraal transport.
 • Transit: van transit is sprake wanneer een bestuurder enkel door het grondgebied van een lidstaat heen rijdt zonder er activiteiten te verrichten zoals het lossen van vracht.

Opmerking

Een Belgische werkgever die een chauffeur vanuit België detacheert naar het buitenland, moet daarnaast ook zijn verplichtingen naleven die voortvloeien uit buitenlands recht. Zo moet deze werkgever een voorafgaandelijke IMI-melding doen via de Europese website.

Nieuwe infoplicht voor Belgische gebruikers van chauffeurs: verwittiging van de werkgever

Bestaande infoplichten

Wanneer een Belgische gebruiker een uitzendkracht arbeidsprestaties laat verrichten in Zwitserland of in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België, dan moet de gebruiker het uitzendbureau voorafgaandelijk schriftelijk of elektronisch meedelen in welk(e) andere land(en) dan België deze arbeidsprestaties zullen worden verricht. Ter verduidelijking: het uitzendbureau is de werkgever van de uitzendkracht. De gebruiker is degene die de uitzendkracht effectief aan het werk zet.

Dezelfde infoplicht geldt voor een Belgische gebruiker die een werknemer die aan hem ter beschikking is gesteld (wat mogelijk is in het kader van een toegelaten terbeschikkingstelling) arbeidsprestaties laat verrichten in Zwitserland of in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België: deze gebruiker moet de werkgever van de werknemer voorafgaandelijk schriftelijk of elektronisch meedelen in welk(e) andere land(en) dan België deze arbeidsprestaties zullen worden verricht.

Nieuw: toepasselijkheid op de wegvervoersector

Dit zijn infoplichten die al langer in de wetgeving stonden.

De nieuwe wet maakt deze infoplichten vanaf 11 juli 2022 ook van toepassing op activiteiten in de sector van het wegvervoer. Voortaan gelden deze infoplichten dus ook wanneer een Belgische gebruiker een chauffeur (die voor hem als uitzendkracht werkt of aan hem ter beschikking is gesteld) laat werken in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland.

Sancties en inwerkingtreding

Deze nieuwe infoplichten zijn in werking getreden op 11 juli 2022.

Werkgevers en gebruikers die de op hen rustende infoplichten niet naleven, begaan een sociaalrechtelijke inbreuk en riskeren een zware boete. Houd dus rekening met deze nieuwe infoplichten om onnodige kosten te vermijden.
 

Bron: Wet van 19 juni 2022 houdende diverse bepalingen inzake de detachering van bestuurders in de sector van het wegvervoer, Belgisch Staatsblad 11 juli 2022

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates