Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Tour de l’Escale, rue du fort 3, 4460 Grâce-Hollogne
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Ontslag door de werknemer: binnenkort een opzegtermijn van maximaal 13 weken voor iedereen!

28 april 2023

Een wet aangenomen op 16 maart 2023 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28 april 2023, voorziet in een verdere harmonisatie van de opzegtermijn ingeval de werknemer ontslag neemt.  Hieronder volgt een verdere toelichting.
(Update van onze nieuwsberichten  van 26 januari 2023 en van 21 maart 2023)

Het doel van de wet van 31 december 2013 betreffende het eenheidsstatuut was het statuut van arbeiders en bedienden zoveel mogelijk te harmoniseren, onder andere door een aanpassing van de opzegtermijnen.

In 2013 achtte de wetgever het  nodig om een overgangsregeling te voorzien die, ook nu nog, tot gevolg heeft dat er bepaalde verschillen zijn tussen de opzegtermijnen van werknemers die vóór 2014 in dienst zijn getreden. 

De huidige wetgever heeft deze verschillen inzake ontslag door de werknemer willen corrigeren door te voorzien in een maximale opzegtermijn van 13 weken voor alle werknemers.

Een maximale opzegtermijn van 13 weken, zowel voor arbeiders als voor bedienden.

Tot op heden bestaan er interpretatieverschillen over de opzegtermijn die moet worden nageleefd in geval van ontslag door de werknemer. Sommigen zijn van mening dat enkel de opzegtermijn van bedienden beperkt is tot 13 weken, terwijl anderen de wet zo interpreteren dat de beperking van 13 weken van toepassing is voor zowel arbeiders als bedienden.

De wet voorziet een wijziging van de wetgeving die een einde zal maken aan deze polemiek Een werknemer die ontslag neemt, of het nu een arbeider of een bediende is, zal een opzegtermijn van maximaal 13 weken in acht moeten nemen.

Eenzelfde beperkte termijn voor alle bedienden

De overgangsregelingen die in het kader van het eenheidsstatuut zijn ingevoerd, hebben tot een zekere ongelijkheid tussen bedienden geleid. Zo gold voor de zogenaamd "hogere” bedienden, namelijk diegenen die op 31 december 2013 meer dan 32.254 euro per jaar verdienden, een maximale opzegtermijn van 4,5 of zelfs 6 maanden.

Ook aan deze ongelijkheid tussen bedienden zal de wet een einde stellen. Daarom kan de opzegtermijn bij ontslag, ongeacht het loon van de bediende op 31 december 2013, niet langer zijn dan 13 weken.

Wanneer vindt deze wijziging plaats?

Het op 16 maart door de Kamer aangenomen wetsvoorstel treedt in werking 6 maanden na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 28 april 2023, zal deze nieuwe regelgeving van toepassing zijn op opzegtermijnen betekend vanaf 28 oktober 2023. 

De opzeggingen betekend vóór de inwerkingtreding van deze wet (d.i. vóór 28 oktober 2023) blijven al hun gevolgen behouden.

Bronnen:

De wet van 20 maart 2023 tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen voor wat de aanpassing van de wettelijke maximale opzeggingstermijnen in het geval van opzegging door de werknemer betreft, BS 28 april 2023

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates