PC 200: vergeet je opleidingsplan niet te registreren!

23 januari 2019

Elke bediende in PC 200 heeft recht op 2 dagen opleiding tijdens de arbeidsuren en een bijkomende opleidingsdag buiten de arbeidsuren voor de periode 1 januari 2019 tot 31 december 2019.

De deeltijdse bedienden genieten deze opleidingsdagen pro rata hun deeltijdse prestaties. Bedienden die in opzeg zijn of die zijn aangeworven met een contract van bepaalde duur van een jaar of minder hebben geen recht op opleidingsdagen.

De opleiding heeft betrekking op het vormingsaanbod van CEVORA of op een door CEVORA erkende opleiding. Het vormingsaanbod kan ook uitgaan van de sector, de onderneming of andere opleidingsverstrekkers.

Opleidingsvoorstel

Je moet vóór 1 juni 2019 aan de bediende meedelen welke de opleidingsdagen zijn. Indien dit niet is gebeurd, dan kan jouw werknemer vóór 1 september 2019 een schriftelijke aanvraag tot opleiding indienen. In dat geval moet je vóór 1 oktober 2019 schriftelijk meedelen hoe en wanneer de opleidingsdagen zullen worden aangeboden. Indien je niet reageert voor deze datum, dan kan de werknemer zelf kiezen of hij deze dagen opneemt onder de vorm van verlof hetzij opleidingsdagen binnen het opleidingsaanbod georganiseerd door CEVORA. Als de bediende vóór 1 september 2019 geen schriftelijke aanvraag heeft gericht, dan verliest hij zijn recht op opleidingsdagen. 

Modaliteiten

Ondernemingen met vakbondsafvaardiging

Indien je reeds een opleidingsplan hebt opgemaakt en laten registreren, kan je dit plan verlengen voor de periode 2019. De verlenging moet gebeuren vóór 30 april 2019.

Indien je nog geen opleidingsplan had opgemaakt en geregistreerd bij het Sociaal Fonds, moet dit eveneens vóór 30 april 2019 gebeuren. Doe je dit niet, dan kan je nog tot 31 mei 2019 toetreden tot het suppletief opleidingsplan, uitgewerkt door CEVORA. Je kan echter het opleidingskrediet niet op bepaalde bedienden overdragen. Dit suppletief opleidingsplan moet aan de vakbondsafvaardiging meegedeeld worden.

Ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging

Indien je reeds toegetreden bent tot het suppletief opleidingsplan, wordt deze toetreding automatisch verlengd voor de periode 2019. Hierbij kan je nog 50% van de opleidingsdagen herverdelen onder de bedienden.

Indien je nog niet bent toegetreden tot het suppletief opleidingsplan, kan je deze toetreding tot 31 mei 2019 laten registreren bij het Sociaal Fonds. Hierbij kan je nog 50% van de opleidingsdagen herverdelen onder de bedienden.

Registratie verplicht?

Je hebt ook zonder de registratie toegang tot tal van gratis diensten aangeboden door CEVORA. Het is dus geen verplichting, maar het biedt  wel tal van extra voordelen, zoals:

  • Grotere flexibiliteit bij de uitvoering van je opleiding: mogelijkheid om opleidingsdagen over te dragen binnen uw personeelsbestand;
  • Sectorale opleidingspremies voor al je bedienden (40 euro per opleidingsdag per bediende, 80 euro voor een 55-plusser);
  • Kortingen bij een aantal opleidingscentra van minimum 10%;
  • Een gratis deelname van de bedrijfsleider aan de kosteloze CEVORA-opleiding indien minstens één van je bedienden een opleiding volgt;
  • De mogelijkheid om kosteloos opleidingen te laten organiseren in je onderneming door CEVORA voor een groep van tenminste 8 werknemers (in-company).

Bijzondere aandacht voor risicogroepen

De sociale partners hebben zich ertoe verbonden om de tewerkstelling van werkzoekenden behorende tot de risicogroepen te bevorderen via opleiding en/of trajectbegeleiding gericht op knelpuntberoepen in de sector.

Praktisch

Indien je nog wenst toe te treden tot het suppletief opleidingsplan van CEVORA, kan je dit doen via de site van het Sociaal Fonds. Je hebt enkel je RSZ-nummer nodig. Je kan natuurlijk steeds de papieren aanvraagformulieren downloaden op de website.

Meer informatie kan je terugvinden in afdeling 40.10 in onze sectorale gids op Trefzeker of op de website van het Sociaal Fonds van het APCB en van Cevora.

Bron:
Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2018 gesloten in het PC200

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates