Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Steunmaatregel voor cultuur-, evenementen- en andere gesloten sectoren

28 januari 2022

Premie tot dekking van de loonkost voor het eerste en tweede kwartaal van 2022 moet cultuur- en evenementensector redden. 

Op het overlegcomité van 22 december werd aangekondigd dat de cultuursector weer moest sluiten. Ook andere activiteiten zoals discotheken en binnenspeeltuinen konden niet langer open blijven. Hoewel deze maatregel eind december werd teruggedraaid na een uitspraak van de Raad van State, is duidelijk dat bepaalde sectoren heel zwaar te lijden hebben onder de coronamaatregelen. Daarom besliste de regering ook voor de sluiting van de cultuursector al dat een nieuwe steunmaatregel nodig was om enerzijds ontslagen in de betrokken sectoren te vermijden en anderzijds de loonkost te doen dalen voor het tewerkstellen van personeel dat een volledige heropstart moet voorbereiden. Een ontwerp van wet dat in de Kamer behandeld wordt voorziet een premie die de werkgevers kunnen gebruiken om hun factuur aan sociale zekerheidsbijdragen te betalen. We geven je hieronder, onder voorbehoud van publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad, de grote lijnen alvast mee.

Welke werkgevers?

De steunmaatregel is bedoeld voor werkgevers uit de evenementensector, discotheken, dancings en binnenspeeltuinen, zo staat in het ontwerp te lezen. Daarnaast is een koninklijk besluit in de maak dat het toepassingsgebied nog aanvult met bepaalde binnenactiviteiten. De identificatie van de werkgevers uit de evenementensector zal gebeuren op basis van het paritair comité (PC 304 voor het vermakelijkheidsbedrijf) of de NACE-code van de hoofdactiviteit:

NACE-code Activiteit

90011

Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten

90012

Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles

90021

Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen

90022

Ontwerp en bouw van podia

90023

Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken

90029

Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten

90031

Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten

90032

Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten

90041

Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke

90042

Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten

82300

Organisatie van congressen en beurzen

93199

Overige sportactiviteiten, maar beperkt tot werkgevers die kunnen aantonen dat hun hoofdactiviteit het organiseren van sportevenementen is

 

 

Een tweede categorie van werkgevers betreft discotheken, dancings en binnenspeeltuinen. Zij moesten eind november 2021 weer verplicht sluiten op basis van het ‘pandemiebesluit’.

Een Koninklijk Besluit kan nog categorieën toevoegen en deze mogelijkheid wordt al gebruikt om ook de volgende werkgevers de premie toe te kennen:

 • subtropische zwembaden
 • trampolineparken
 • bowlingzalen
 • snooker-,  biljart- en dartszalen
 • paintball- en lasergames

Dat ontwerpbesluit zal dan eveneens moeten gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad alvorens de betrokken werkgevers de premie kunnen aanvragen.

Wat is het voordeel?

De werkgevers uit deze sectoren zullen een premie krijgen. De RSZ zal deze berekenen en toekennen. In de eerste plaats zal deze premie aangewend worden om de openstaande schulden voor het eerste kwartaal van 2022 aan te zuiveren.

Doe je een vraag voor 25 februari 2022, dan berekent de RSZ de premie op de volgende manier:

 1. eerst wordt gekeken naar de netto werkgeversbijdrage (inclusief de solidariteitsbijdragen voor studenten als je die in dienst had) voor het tweede en het derde kwartaal van 2021. Het hoogste bedrag wordt op je werkgeversrekening geboekt en wordt gebruikt om de verschuldigde bijdragen voor het eerste kwartaal van 2022 te betalen. Rest er nog een saldo, dan worden andere schulden aangezuiverd. Blijft er dan nog een bedrag over, dan kan je om de uitbetaling ervan vragen.
 2. In een tweede fase kijkt de RSZ naar de netto werkgeversbijdrage (inclusief de solidariteitsbijdragen voor studenten als je die in dienst had) voor het vierde kwartaal van 2021. Dit gebeurt voor werkgevers die in het tweede kwartaal van 2022 nog actief zijn.
 3. Tenslotte vergelijkt de RSZ de premies berekend in stap 1 en 2.  
  • Was de premie in stap 1 hoger, dan blijft deze verworven.
  • Is de premie in stap 2 hoger, dan wordt de bijkomende premie ten belope van het verschil op je werkgeversrekening geboekt en wordt gebruikt om de verschuldigde bijdragen voor het tweede kwartaal van 2022 te betalen. Rest er nog een saldo, dan worden andere schulden aangezuiverd. Blijft er dan nog een bedrag over, dan kan je om de uitbetaling ervan vragen.

Doe je de aanvraag na 25 februari 2022 en voor 15 mei 2022, dan kijkt de RSZ naar de netto werkgeversbijdrage (inclusief de solidariteitsbijdragen voor studenten als je die in dienst had) voor het tweede, het derde en het vierde kwartaal van 2021. Het hoogste van deze drie bedragen wordt als premie op je werkgeversrekening geboekt en wordt gebruikt om de verschuldigde bijdragen voor het tweede kwartaal van 2022 te betalen. Rest er nog een saldo, dan worden andere schulden aangezuiverd. Blijft er dan nog een bedrag over, dan kan je om de uitbetaling ervan vragen.

De netto werkgeversbijdrage is de bijdrage die je nog verschuldigd bent na toepassing van de structurele vermindering en eventueel andere doelgroepverminderingen. De premie wordt daarnaast ook begrensd tot 80 procent van de aan de RSZ aangegeven brutolonen, met inbegrip van de socialezekerheidsbijdragen, voor het eerste en tweede kwartaal van 2022.

Is een aanvraag nodig?

Ja, hoewel veel van de werkgevers door de RSZ geïdentificeerd kunnen worden op basis van de NACE-code, zal je toch een aanvraag moeten doen om van de premie te kunnen genieten. Je kan als werkgever kiezen om de aanvraag te doen voor 25 februari 2022 ofwel in de periode tussen 26 februari 2022 en 15 mei 2022. Dat zal je kunnen doen via een beveiligde toepassing op de website van de RSZ. Afhankelijk van het moment van je aanvraag krijg je het voordeel al in het eerste kwartaal van 2022 toegekend.

Onder welke voorwaarden?

Aangezien de premie bedoeld is om ontslagen te vermijden, zal het percentage slechts berekend worden op de som van de lonen en de daarop berekende sociale zekerheidsbijdragen voor de medewerkers die in dienst blijven. Daarbij tellen ook de bedragen mee voor medewerkers die om een dringende reden ontslagen werden. In het eerste en tweede kwartaal van 2022 ontslagen medewerkers leveren dus geen premie op.

Een tweede vereiste is gelijkaardig aan degene die gold voor de doelgroepvermindering ter ondersteuning van de evenementensector in 2021. Voor het eerste en tweede kwartaal van 2022 geldt eveneens dat je geen van volgende acties mag ondernemen indien je de premie wil genieten:

 • dividenden uitkeren aan aandeelhouders
 • eigen aandelen inkopen
 • bonussen uitkeren aan de leden van de Raad van Bestuur of het leidinggevend personeel (zij mogen in die periode enkel de basisverloning krijgen en geen aandelen, winstparticipaties of andere bijkomende voordelen)

Blijkt bij controle door de RSZ achteraf dat je niet voldeed aan deze voorwaarden, dan wordt de premie geannuleerd. Je moet het bedrag dan terugbetalen binnen de 30 dagen. Doe je dat niet, dan start de RSZ een invorderingsprocedure.

Bron:
Wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates