Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Tour de l’Escale, rue du fort 3, 4460 Grâce-Hollogne
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Steunmaatregelen corona: nieuwe vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

12 augustus 2020

Tijdens de superkern van 8 juni werd een heel pakket aan steunmaatregelen goedgekeurd. Een daarvan was de invoering van een nieuwe vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing (BV). Met deze maatregel wil de overheid werkgevers stimuleren om hun werknemers niet langer tijdelijk werkloos te stellen. Via een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing worden werkgevers immers financieel ondersteund in hun loonkost.

In dit bericht bespreken we de voorwaarden van deze steunmaatregel, gebaseerd op de informatie die momenteel al duidelijk is.

Voor wie?

Om aanspraak te kunnen maken op deze vrijstelling moet je als werkgever gedurende een ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen gebruik hebben gemaakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid en dit in de periode van 12 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Volgens de memorie van toelichting gaat het over een periode van 30 opeenvolgende dagen, zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen inbegrepen.

Het bereiken van deze periode van 30 opeenvolgende dagen wordt op ondernemingsniveau nagegaan. Het is dus voldoende dat binnen de onderneming telkens minstens 1 werknemer tijdelijk werkloos was. Dit hoeft niet elke dag dezelfde te zijn. Werkgevers die een alternerende regeling van tijdelijke werkloosheid hebben toegepast, kunnen dus ook aan deze voorwaarde voldoen. Alle soorten tijdelijke werkloosheid (wegens overmacht, wegens economische redenen,…) komen in aanmerking.

Uitgesloten werkgevers

Bepaalde werkgevers worden expliciet uitgesloten van de toepassing van de vrijstelling.

Het gaat om werkgevers-vennootschappen die tijdens de periode van 12 maart tot 31 december 2020:

  • hun eigen vermogen hebben verminderd of verdeeld (via een inkoop van eigen aandelen, een kapitaalvermindering, toekenning van dividenden…), of dit nog zullen doen; of
  • een rechtstreekse deelneming aanhouden in een vennootschap die gevestigd is in een belastingparadijs of die betalingen aan deze vennootschappen verrichten, tenzij die betalingen kunnen worden gerechtvaardigd door aan te tonen dat ze werden verricht in het kader van “werkelijke en oprechte verrichtingen die het gevolg zijn van rechtmatige financiële of economische behoeften”.
    Dit zijn dus de vennootschappen waarvan wordt vermoed dat zij fiscaal optimaliseren via een belastingparadijs (antimisbruikbepaling). In het eerste geval is de uitsluiting absoluut, in het tweede geval kan de werkgever nog aantonen dat hij oprechte, economische motieven had voor deze betalingen.

Hoeveel bedraagt de vrijstelling?

Het bedrag aan niet door te storten BV wordt berekend door de totale kost aan BV voor de werkgever in de referentiemaand (mei 2020) te vergelijken met de totale kost aan bedrijfsvoorheffing voor diezelfde werkgever in respectievelijk de maanden juni, juli en augustus 2020. Het verschil tussen beide, beperkt tot 50%, vormt het (theoretische) bedrag aan vrijstelling dat de werkgever mag toepassen.

Enkel de BV die wordt ingehouden op de belastbare werknemersbezoldigingen bedoeld in artikel 31, tweede lid, 1° en 2° WIB 92 komt in aanmerking. Dit betekent dat onder andere de BV verschuldigd op toegekende opzeggingsvergoedingen of vervangingsinkomsten niet in aanmerking komt. Daarnaast worden ook het (dubbel) vakantiegeld, de eindejaarspremie en de achterstallige bezoldigingen expliciet uitgesloten uit de berekeningsbasis.

Deze vrijstelling kan gecombineerd worden met alle reeds bestaande vrijstellingen van doorstorting van BV. Ze wordt berekend op het bedrag aan bedrijfsvoorheffing dat nog verschuldigd is na toepassing van alle andere vrijstellingen waarop de werkgever aanspraak kan maken. Uiteraard geldt hierbij het algemeen principe dat je nooit meer vrijstelling kan genieten dan het bedrag aan BV dat je (nog) verschuldigd bent voor de betrokken periode. Daarnaast is de totale BV-vrijstelling die je als werkgever voor deze 3 maanden kan genieten ook beperkt tot 20 miljoen euro.

Tijdelijke maatregel

Deze maatregel werd gecreëerd om de werkgevers die aan de voorwaarden voldoen te ondersteunen in hun loonkost voor de maanden juni, juli en augustus 2020.

Inwerkingtreding?

De wet die deze vrijstelling invoert werd op 23 juli gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Gelet op de late publicatie van de wetgeving en een aantal onduidelijkheden die er nog steeds zijn rond de praktische toepassing ervan, kan je momenteel nog geen gebruik maken van deze vrijstelling.

Bron:
Wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III) (1), BS 23 juli 2020.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates