Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Tour de l’Escale, rue du fort 3, 4460 Grâce-Hollogne
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Wat je moet weten over het bijzonder belastingstelsel voor Ingekomen Belastingplichtigen en Onderzoekers

11 mei 2022

Sinds medio jaren ’80 kende België een voordelig belastingregime om buitenlandse kennismedewerkers aan te trekken, de zgn. “buitenlandse kaderleden”. Ook al kende dit regime het nodige succes, eind 2021 werd de publicatie van een nieuw aanslagstelsel de zwanenzang van de buitenlandse kaderleden. 

Vanaf 1 januari 2022 geldt – onder voorwaarden – een nieuw bijzonder aanslagstelsel voor ingekomen belastingplichtigen (BBIB) en onderzoekers (BBIO). Onder dit stelsel kan je jouw werknemers een forfaitaire netto kostenvergoeding van max. 30% van hun brutoloon toekennen.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden (BBIB & BBIO)

  • De medewerker wordt aangeworven door een Belgische onderneming of gedetacheerd vanuit een buitenlandse vennootschap naar een Belgische onderneming die deel uitmaakt van dezelfde internationale groep
  • De medewerker mag de laatste 5 jaar voor aanwerving niet onderworpen geweest zijn aan Belgische inkomstenbelasting (als inwoner of niet-inwoner), noch op minder dan 150 km van de Belgische grens hebben gewoond tijdens die periode. 

Specifieke voorwaarden BBIB

  • De werknemer of bedrijfsleider ontvangt een bruto jaarsalaris van minstens 75.000 euro

Specifieke voorwaarden BBIO

  • De onderzoeker beschikt over een bepaald diploma of heeft een beroepservaring van minstens 10 jaar
  • Verricht voor minstens 80% van de werktijd onderzoeksactiviteiten met wetenschappelijk, fundamenteel, industrieel of technisch karakter binnen een laboratorium of onderneming die aan R&D doet
  • Geldt niet voor bedrijfsleiders

Procedure

De toepassing van het BBIB en BBIO vereisen de goedkeuring van de FOD Financiën. De werkgever dient hiertoe een aanvraag in te dienen uiterlijk binnen de 3 maanden na indiensttreding van de medewerker.

Voor aanwervingen tussen januari en april 2022, heeft de FOD Financiën echter reeds laten weten dat aanvragen die uiterlijk 31 juli 2022 ingediend worden, nog steeds als tijdig aanzien zullen worden.

Zodra je goedkeuring hebt, dien je de medewerker correct aan te geven bij Acerta sociaal secretariaat, aangezien deze werknemers apart gerapporteerd moeten worden.

Indien je assistentie wil bij de aanvraag van het BBIB of BBIO, contacteer zeker onze consultants van Acerta Tax & International (international@acerta.be).

Overgangsregime buitenlandse kaderleden die reeds in dienst waren op 31 december 2021

Werkgevers die tot eind 2021 gebruik maakten van het bijzonder belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden, mogen dit nog even blijven doen. Er is namelijk voorzien in een uitdovingsperiode t.e.m. 31 december 2023. Na deze datum verliezen alle medewerkers en bedrijfsleiders die nog onder dat belastingstelsel vallen definitief en onherroepelijk de voordelen van het bijzonder belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden. 

Indien de medewerker voldoet aan de voorwaarden van het BBIB, en bovendien minder dan 5 jaar lang onder het bijzonder belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden viel, kan evenwel een aanvraag ingediend worden om alsnog onder het nieuwe BBIB / BBIO te vallen vanaf 1 januari 2022. Deze overstap is optioneel, maar moet uiterlijk tegen 31 juli 2022 aangevraagd worden bij de FOD Financiën.

Wil je nagaan of het voordelig is om jouw huidige medewerkers onder het bijzonder belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden over te zetten naar het BBIB / BBIO, neem dan zeker contact op met onze consultants van Acerta Tax & International (international@acerta.be).

Voordelen BBIB / BBIO

Wanneer de medewerker aan de voorwaarden voldoet, en de aanvraag ervan door de FOD Financiën goedgekeurd werd, kan een werkgever tot maximum 30% van de bruto jaarwedde bijkomend aan de werknemer toekennen als forfaitaire netto kostenvergoeding.

Indien deze forfaitaire kostenvergoeding reeds vervat zit in het brutoloon, mag dit – althans voor ingekomen belastingplichtigen met een minimum jaarwedde - niet tot gevolg hebben dat de bezoldiging onderworpen aan sociale bijdragen minder dan 75.000 euro bedraagt.

Naast deze forfaitaire kostenvergoeding, kan een werkgever eveneens een aantal uitgaven van de betrokken medewerker vergoeden, mits nodige bewijsstukken worden ingediend. Het gaat om:

  • Verhuiskosten: vervoerskosten van de medewerker en zijn familie, inpak-, transport- en uitpakkosten voor de huisraad van het buitenland naar België, net als eventuele hotelkosten (gedurende maximaal 3 maanden na start van tewerkstelling) in België in afwachting van het vinden van een woning in België;
  • Inrichtingskosten van de woning in België gedurende de eerste 6 maanden na aankomst in België, met een plafond van 1.500 euro;
  • Schoolgeld voor in België schoolplichtige kinderen van de medewerker (t.e.m. secundair onderwijs) in een privéschool of een internationale school.

Deze netto kostenvergoedingen dienen correct verwerkt te worden op de loonbon; ze moeten ook correct vermeld worden op de fiscale fiche 281.10 / 281.20 van de medewerker.

Beperkte toepassing in de tijd

Het BBIB / BBIO mag slechts toegepast worden voor maximaal 5 jaar, in sommige omstandigheden nog verlengbaar met 3 extra jaren. Blijft de medewerker daarna in België aan het werk, vervallen de voordelen van het BBIB / BBIO.

Fiscale gevolgen van de toepassing van het BBIB / BBIO

Wanneer de medewerker vanuit het buitenland aangeworven is en zich in België vestigt om in België te werken voor een Belgische werkgever (uitgezonderd de situatie van tijdelijke detachering naar België vanuit het buitenland), wordt de medewerker beschouwd als een Belgisch inwoner.

Hij zal bijgevolg een aangifte in de personenbelasting moeten indienen. Deze beperkt zich niet tot het Belgisch broninkomen, maar zal ook de nodige informatie moeten bevatten over buitenlandse bankrekeningen, onroerend goed, enz. Geen evidentie voor buitenlandse medewerkers die geen degelijke kennis hebben van Belgische fiscale verplichtingen.

Enkel indien de medewerker jaarlijks een woonplaatsverklaring van de belastingadministratie van zijn woonland kan voorleggen, zal hij in België onderworpen zijn aan de belasting van niet-inwoners. In dit geval blijft de aangifteplicht beperkt tot het Belgisch broninkomen.

Indien je jouw werknemer ondersteuning wenst te bieden bij het voldoen van Belgische aangifteformaliteiten, staan onze consultants van Acerta Tax & International (international@acerta.be) voor je klaar.

Bron:
Programmawet van 27 december 2021, BS 31 december 2021.

Meer weten over alle facetten van internationale tewerkstelling?

Meer en meer bedrijven richten zich op het buitenland, rekruteren internationaal en stellen ook werknemers tewerk in andere landen. Gevolg: een complexe samenloop van Belgische, buitenlandse en internationale tewerkstellingsregels rond sociale zekerheid, fiscaliteit en arbeidsrecht. Al die verschillende facetten van internationale tewerkstelling leer je kennen in een 3-daagse opleiding, een must voor elke HR-verantwoordelijke van een onderneming met internationale allures. Volg de 3-daagse opleiding of pik er enkele modules uit.

Meer info en inschrijven

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates