Wie maakt de brug met de feestdag van 13 mei?

07 mei 2021

Donderdag 13 mei is een feestdag (Onze Heer Hemelvaart). Het ideale moment voor je werknemer om op vrijdag de brug te maken en te genieten van een lang weekend. Maar wat als alle werknemers op de brugdag vakantie willen nemen? Hoe hou je dit in de hand?  

Vaak staan de werknemers in de rij om de brugdagen tussen een feestdag en het weekend aan te vragen. Om afwezig te kunnen zijn op deze dag zal de werknemer een vakantiedag moeten inzetten of bijvoorbeeld een vervangende feestdag. Als je weet dat er in je onderneming die dag sowieso minder tot geen werk zal zijn, kan het interessant zijn vooraf na te denken over deze brugdagen en dit vooraf vast te leggen.

Een vervangende feestdag vastleggen op de brugdag

Je kan als onderneming er bijvoorbeeld voor kiezen om een vervangende feestdag vast te leggen op een brugdag. Let er wel op dat dit moet gebeuren voor 15 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de (vervangende) feestdagen vallen. Je hangt dan in de lokalen van je onderneming een ondertekend en gedagtekend bericht met de vervangingsdagen van de feestdagen en de regels over inhaalrust. Daarnaast volg je bepaalde formaliteiten zoals het opnemen van deze vervangende feestdagen in een bijlage bij het arbeidsreglement.

Als je paritair comité geen vervangende feestdagen heeft vastgelegd voor 1 oktober, dan kan je een beslissing nemen op ondernemingsniveau via de ondernemingsraad of (als deze niet aanwezig is in je onderneming of er geen beslissing genomen werd) tussen werkgever en de syndicale afvaardiging of (bij gebrek hieraan) tussen werkgever en alle werknemers. Als er geen regeling op ondernemingsvlak uitgewerkt wordt, kan je de vervangingsdag vastleggen via individueel akkoord met de werknemer.

Een collectieve vakantiedag vastleggen

Eventueel kan je ook kiezen om enkele collectieve vakantiedagen vast te leggen. De procedure is vastgelegd in de vakantiewetgeving.

Ook hier is er weer een bepaalde cascade van bevoegde partijen na te leven. Stelt de sector een bepaalde periode van vakantie verplicht vast, dan moet je deze naleven. De beslissing moet dan wel voor 31 december van het vakantiedienstjaar (m.a.w. het jaar voorafgaand aan de collectieve sluiting) aan de Minister van Werk meegedeeld zijn. Doet de sector niets, dan volg je de procedure die ook geldt voor de vervangende feestdagen: ondernemingsraad, syndicale afvaardiging, werknemer, individueel akkoord. Hierbij is geen deadline vastgelegd. De data moeten toegevoegd worden aan het arbeidsreglement (waarbij je rekening houdt met bepaalde formaliteiten).

Wat als alle werknemers op de brugdag vakantie willen nemen?

Maak vooraf goede afspraken met je werknemers. Je kan bepalen wanneer de aanvraag ten laatste ingediend moet worden, voorrangsregels vastleggen, …

Meer informatie?

Meer informatie kan je ook vinden in onze 'Sociale Gids' Trefzeker hoofdstuk 33 Feestdagen en hoofdstuk 52 Jaarlijkse vakantie. 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates