Woon-werkverplaatsing met het openbaar vervoer

18 september 2019

Hoeveel bedraagt de verplaatsingsvergoeding die je aan je werknemer betaalt wanneer hij het openbaar vervoer neemt?

Als werkgever moet je tussenkomen in de kosten die jouw werknemer maakt bij het afleggen van zijn woon-werkverplaatsingen. In welke mate je moet tussenkomen, is wettelijk geregeld.

Verplaatsingen per trein

Verplaatst je werknemer zich per trein, dan moet je tussenkomen in de kostprijs ervan. Je zal niet het volledige bedrag moeten terugbetalen. Om te bepalen hoeveel jouw tussenkomst bedraagt, werden tabellen opgemaakt met forfaitaire bedragen naargelang het aantal kilometer die jouw werknemer per trein aflegt. Deze tabellen kan je consulteren in afdeling 54 van de Actuele Bedragen in Trefzeker. Jouw sector kan eigen regels voorzien, maar deze moeten minstens gelijkwaardig zijn aan deze die vastgelegd zijn door de sociale partners in cao 19/9. Welke regeling precies van toepassing is in jouw sector kan je nakijken in afdeling 20.8. in je Sectorale Gids.

Verplaatsingen per bus, tram of metro

Verplaatst je werknemer zich met een ander openbaar vervoermiddel dan de trein, namelijk per bus, tram of metro, dan moet je pas tussenkomen in de kosten wanneer hij minstens 5 km (heen) aflegt, gerekend vanaf de vertrekhalte tot de aankomsthalte. Vanaf 1 juli 2020 wijzigt dit en zal je al moeten tussenkomen vanaf de eerste kilometer. Het bedrag dat je moet terugbetalen, is wettelijk vastgelegd en verschilt naargelang het een eenheidsprijs is of een prijs in verhouding tot de afgelegde afstand. Ook hier kan de sector afwijken, maar moeten de minimumregels voorzien in cao 19/9 gerespecteerd blijven.

Gecombineerd openbaar vervoer

Het is echter mogelijk dat jouw werknemer niet slechts één openbaar vervoermiddel gebruikt om naar het werk te komen, maar zijn reisweg bijvoorbeeld aanvangt per tram, een stukje met de trein aflegt en vervolgens de bus neemt.

Legt jouw werknemer je verschillende reisbewijzen voor of kan er in het overhandigde reisbewijs een opdeling gemaakt worden per vervoermiddel, dan moet voor elk afzonderlijk vervoermiddel de tegemoetkoming berekend worden volgens de regels eigen aan dat vervoermiddel. Vervolgens dienen de verschillende bedragen opgeteld te worden.

Overhandigt de werknemer je slechts één reisbewijs voor de verschillende vervoermiddelen, dan moet je maar een forfaitair bedrag betalen gelijk aan de prijs van een treinkaart voor de totale overeenstemmende afstand. Deze bedragen kan je consulteren in afdeling 54 van de Actuele Bedragen in Trefzeker.

Meer toelichting over de werkgeversbijdrage in het woon-werk verkeer kan u lezen in afdeling 25 van de Sociale Gids. De specifieke regels voor uw sector, kan u lezen in afdeling 20.8 van de Sectorale Gids van Trefzeker.

Van mobiliteitsbudget tot fietsvergoeding: alle regels in de praktijk

Onze beleidsmakers voorzien heel wat nieuwigheden rond mobiliteit voor werknemers. Tijdens deze opleiding leggen wij je de waaier aan mogelijkheden uit.

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates