Contact
Stuur ons een bericht
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
zelfstandigen.oostvlaanderen@acerta.be
Antwerpen
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
zelfstandigen.antwerpen@acerta.be
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
zelfstandigen.antwerpen@acerta.be
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
zelfstandigen.westvlaanderen@acerta.be
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
entrepreneur.brussels@acerta.be
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
independants.lln@acerta.be
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
zelfstandigen.vlaamsbrabant@acerta.be
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
zelfstandigen.oostvlaanderen@acerta.be
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
zelfstandigen.limburg@acerta.be
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
zelfstandigen.westvlaanderen@acerta.be
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
independants.namur@acerta.be
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
independants.namur@acerta.be
Lier
Berlaarsesteenweg 39/1, 2500 Lier
zelfstandigen.antwerpen@acerta.be
Louvain-La-Neuve
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
independants.lln@acerta.be
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
zelfstandigen.antwerpen@acerta.be
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
independants.namur@acerta.be
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
zelfstandigen.westvlaanderen@acerta.be
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
zelfstandigen.oostvlaanderen@acerta.be
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
zelfstandigen.westvlaanderen@acerta.be
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
zelfstandigen.oostvlaanderen@acerta.be
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
zelfstandigen.kempen@acerta.be
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
09 264 12 66
Antwerpen
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 740 78 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 78
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 31 66
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123, 1000 Brussel
02 333 27 20
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
02 333 27 20
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
010 23 59 22
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
09 264 12 66
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 333 27 28
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 66
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 34
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
050 44 31 66
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 52 28
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
081 25 04 65
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
081 25 04 65
Lier
Berlaarsesteenweg 39/1, 2500 Lier
03 740 78 78
Louvain-La-Neuve
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
010 23 59 22
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
03 740 78 78
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 65
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
050 44 31 66
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
09 264 12 66
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
050 44 31 66
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
09 264 12 66
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 50

Je eindafrekening

Via de kwartaalafrekeningen betaal je een voorlopige sociale bijdrage, berekend op basis van je netto-inkomen van het refertejaar (drie jaar terug). Ongeveer twee jaar later – nadat de belastingdiensten je aanslagbiljet hebben opgemaakt, en ons je werkelijke inkomen hebben gemeld – ontvang je het definitieve bedrag in een eindafrekening.

Dat bedrag is gebaseerd op je reële inkomsten van het jaar zelf. Was je voorlopige bijdrage te hoog? Dan hoef je niets te doen. We betalen je het teveel automatisch terug, tenzij je nog openstaande schulden hebt. Zo garanderen we dat je in orde blijft met je sociale zekerheid. Ontving je eerder al een eindafrekening over hetzelfde jaar? Dan gaat het nu over een corrigerende afrekening omdat we van de fiscus een verbeterd inkomen ontvingen.

Alle info over de eindafrekening vind je hieronder.

In 2015 wijzigde het bijdragesysteem van de zelfstandigen. Sindsdien betaal je een voorlopige sociale bijdrage, berekend op je beroepsinkomen van drie jaar terug. De definitieve berekening volgt ongeveer twee jaar later, op basis van je reële inkomsten van het jaar zelf. Iedere zelfstandige ontvangt die eindafrekening.

Pas op: je definitieve inkomen is nooit exact hetzelfde als het voorlopige inkomen van drie jaar terug. Want dat voorlopig inkomen wordt in de bijdrageberekening geïndexeerd en het definitieve niet. Als zelfstandige moet je dus altijd een bedrag bijbetalen of terugtrekken.

Voor de berekening van je definitieve sociale bijdragen (bijvoorbeeld van 2017) gelden een aantal regels:

  • De berekeningsbasis is je beroepsinkomen van 2017 zoals de fiscus ons dat heeft meegedeeld. Je vindt het bedrag terug op je aanslagbiljet.
  • Er komt geen indexering aan te pas. Op je inkomen betaal je een sociale bijdrage van 21 procent per jaar, of 5,25 procent per kwartaal. Op de inkomensschijf boven 57 415,67 euro geldt een lager percentage. Het resultaat is je wettelijke sociale bijdrage. Daarop rekenen we nog 3,05 procent beheerskosten aan om onze werkingskosten te dekken. Dat is wettelijk zo geregeld. Mooi meegenomen: de beheerskost van Acerta is de laagste in de sector.
  • Zelfstandigen in hoofdberoep betalen een minimumbijdrage van 719,34 euro per kwartaal. De maximumbijdrage is 4 098,39 euro per kwartaal. En dat telkens inclusief beheerskosten.
  • Startende zelfstandigen, gepensioneerde zelfstandigen en sommige andere categorieën betalen een lager percentage of genieten zelfs een vrijstelling van bijdragen.
  • Voor de bijdrageberekening van een gepensioneerde zelfstandige wordt het beroepsinkomen niet geplafonneerd, ook al moet hij zich houden aan het toegelaten inkomen na pensioen. Zo betalen ook zij sociale bijdragen op hun reële beroepsinkomen.

Reken hier je definitieve bijdrage na met onze berekeningstool.

In de eindafrekening berekenden we je definitieve bijdragen, min de voorlopige bijdragen die je al betaalde op je inkomen van 2014. Kreeg je een bijdragevermindering? Dan trokken we vanzelfsprekend alleen de verminderde bijdragen af. Stond er nog een bedrag in je persoonlijke reserve? Dan trokken we ook dat af.

Je persoonlijke reserve bouw je op verschillende manieren op:

  • Je betaalde vrijwillig hogere voorlopige bijdragen op een door jou geraamd inkomen.
  • Je deed spontane voorafbetalingen.
  • Je genoot een vermindering van voorlopige bijdragen nadat je ze al had betaald: het saldo ging naar je reserve.

Dan storten wij het teveel terug, tenzij je nog openstaande schulden hebt. In dat geval wenden we het tegoed aan om je schulden aan te zuiveren. Zo vermijden we bijkomende verhogingen en kosten, en zorgen we ervoor dat je in orde blijft met de sociale zekerheid.

Moet je op het ogenblik van de eindafrekening enkel nog de bijdrage van het lopende kwartaal betalen? Dan gebruiken we het tegoed niet om je lopende kwartaal aan te zuiveren, en betalen we het gewoon terug. Vergeet niet om alsnog je kwartaalbijdrage te betalen!

Als je kiest voor de regeling ‘gelijkstelling met een bijberoep’, betaal je een verminderde bijdrage – op voorwaarde dat je inkomen onder een bepaald plafond blijft. Voor 2017 bedroeg dat plafond 6 965,11 euro.

Ligt je definitieve inkomen boven dat plafond? Dan had je eigenlijk geen recht op de bijzondere bijdrageregeling. Je bijdragen worden dan voor het volledige jaar omgerekend naar de bijdragen in hoofdberoep. Daar komen nog verhogingen bij van 3 procent per kwartaal, en eventueel 7 procent bij de jaarwisseling.

Om onaangename verrassingen te vermijden, raden we je aan om je inkomsten nauwgezet op te volgen. Zolang ze onder het plafond van de bijdragecategorie ‘gelijkstelling bijberoep’ blijven, hoef je niets te doen. Je betaalt dan gewoon de voorlopige bijdragen die wij voorstelden.

Als je inkomen boven het plafond uitkomt, pas je je voorlopige bijdragen het best aan je vermoedelijke inkomen aan. Zo vermijd je hoge intresten bij je eindafrekening.

Als je minder dan vier kwartalen als zelfstandige was aangesloten, berekenden we je inkomen om op jaarbasis (pro rata). Daardoor is de berekeningsbasis van je sociale bijdragen hoger dan je reële inkomen. Die omzetting dient omdat jij – zoals iedere zelfstandige – een bijdrage moet betalen van 20,5 procent op je reële beroepsinkomen. De wettelijke omweg in de berekening is nodig om met een vast bijdragepercentage per kwartaal te kunnen werken – pure wiskunde dus.

Concreet voorbeeld:
Een zelfstandige zet zijn activiteit stop op 30 september.
Hij is dus drie kwartalen zelfstandige geweest, met een beroepsinkomen van 15 000 euro. Voor de bijdrageberekening zetten we dat inkomen om op jaarbasis : 15 000 x 4/3 = 20 000 euro. Daarop rekenen we drie kwartaalbijdragen aan, meer bepaald 20 000 x 5,125 % x 3 = 3 075 euro per jaar. Dat komt overeen met 20,5 procent op het reële inkomen: 15 000 x 20,5 % = 3 075 euro.

Ja, dat kan. De berekeningsbasis is dezelfde voor de vier kwartalen, maar het bijdragepercentage kan van kwartaal tot kwartaal verschillen. Bijvoorbeeld als je verandert van bijdragecategorie: van hoofdberoep naar bijberoep, gepensioneerde, …
Concreet voorbeeld:
Iemand was twee kwartalen lang zelfstandige in hoofdberoep, de volgende twee kwartalen zelfstandige in bijberoep of gepensioneerd. In de eerste jaarhelft bedroeg zijn inkomen 10 000 euro, in de tweede jaarhelft viel het terug naar 1 000 euro. We berekenen de bijdragen op het volledig jaarinkomen van 11 000 euro. In de eerste twee kwartalen is de minimumbijdrage voor een hoofdberoep verschuldigd. In de laatste twee kwartalen gelden de tarieven voor bijberoep of een gepensioneerde.

Ja, tenzij je je activiteiten hebt stopgezet óf met pensioen bent gegaan vóór het einde van het jaar volgend op het jaar waarin je de meerwaarde realiseerde. In dat geval mogen wij je afrekening aanpassen. Wat jij hoeft te doen? Bezorg ons het aanslagbiljet zodat we het exacte bedrag van de stopzettingsmeerwaarde kunnen aftrekken. Daarna ontvang je van ons een aangepaste afrekening.

Bezorg ons je aanslagbiljet:

  • via e-mail naar je regionaal kantoor met vermelding van je klantnummer;
  • per brief naar je regionaal kantoor met vermelding van je klantnummer.

​→​ Onze contactgegevens

Als we een vermindering van je voorlopige bijdragen toestonden, gaven we je de raad om je beroepsinkomen nauwgezet op te volgen. Want als je inkomen toch boven de verminderingsgrens uitkomt, had je beter de nodige bijbetalingen gedaan vóór het einde van het betrokken jaar. Deed je dat toen niet? Dan ben je verplicht om de bijbetaling nu te doen, verhoogd met 10 procent per 1 januari 2018 plus 3 procent per kwartaal vertraging in de betaling.

Concreet voorbeeld:
Acerta berekende je voorlopige bijdrage voor 2017 op je beroepsinkomen van 2014, meer bepaald 50 000 euro. Dat gaf een voorlopige bijdrage van (afgerond) 2 800 euro per kwartaal. Je verwachtte echter dat je beroepsinkomen van 2017 lager zou uitvallen. Je vroeg én kreeg een vermindering van je voorlopige bijdrage. Je betaalde 1 400 euro per kwartaal, berekend op de verminderingsgrens van 25 000 euro. Tegen het jaareinde stelde je vast dat je inkomen toch hoger zou uitvallen, namelijk op 40 000 euro. Je deed dus best vóór 31 december een vrijwillige bijbetaling op je extra inkomen van 15 000 euro. Meer bepaald: 800 euro per kwartaal x 4 = 3 200 euro. Deed je die bijbetaling niet? Dan rekenen wij nu het verschil aan van 3 200 euro, verhoogd met 10 procent op 1 januari 2018 plus 3 procent op de vervaldag van elk kwartaal nadien. Denk eraan: de verhogingen lopen al snel op tot 25 procent!

Voor de betaling van je eindafrekening krijg je één kwartaal uitstel van betaling. Dat betekent dat je ze pas moet betalen op het einde van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de rekening werd verstuurd.

Concreet: voor een eindafrekening die werd verstuurd in het eerste kwartaal, heb je tot 30 juni tijd om te betalen.

Een eindafrekening bevat veel informatie. Hoe lees je die precies? We tonen je aan de hand van een fictief voorbeeld wat de cijfers en kolommen op je eindafrekening betekenen.

Wat betekenen de termen op mijn eindafrekening?


Download als PDF