Meer dan enkel registratie?

Afhankelijk van je situatie, zou het kunnen dat je nog enkele bijkomende zaken in orde moet brengen. We zetten de 3 mogelijkheden op een rijtje.


1. Inschrijving huidige syndicus in een bestaande VME

Was je reeds voor 1 april 2017 actief als syndicus in 1 of meerdere Verenigingen van Mede-eigenaars (VME's), dan moet je je voor 31 maart 2018 laten registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het ondernemingsnummer van elke VME waarin je actief bent. Volg hiervoor onderstaande checklist. 

 • Ga na of de VME al over een ondernemingsnummer beschikt. Je kan dit opzoeken via de website van de FOD Economie of navragen bij Acerta. 

 • Wanneer de VME nog geen ondernemingsnummer heeft, moet je eerst langs het hypotheekkantoor om dit in orde te brengen.

 • Is het ondernemingsnummer van de VME ok, registreer je dan als syndicus onder het ondernemingsnummer van de VME. Doe de aanvraag nu!

 • Herhaal dit voor elke VME waarin je actief bent.

 • In de toekomst moet je bij elke wijziging van syndicus contact opnemen met Acerta om de KBO aan te passen.


2. Inschrijving nieuwe syndicus in een nieuwe VME

 • Is dit je eerste benoeming als syndicus, ga dan na of je zelf een ondernemingsnummer nodig hebt en of je activiteit beschouwd wordt als zelfstandige activiteit (zie tekst occasionele versus professionele syndicus). Vraag altijd advies aan Acerta!

 • Wanneer je een ondernemingsnummer nodig hebt of je moet jezelf registreren als zelfstandige, dan kan je dit via onze website ikwilstarten.be makkelijk online in orde brengen

 • Vraag daarnaast een ondernemingsnummer voor de VME aan. Ga hiervoor langs het hypotheekkantoor. 

 • Is het ondernemingsnummer van de VME ok, registreer je dan als syndicus onder het ondernemingsnummer van de nieuwe VME. De aanvraag doe je hier.


3. Inschrijving nieuwe syndicus in een bestaande VME

 • Is dit je eerste benoeming als syndicus, ga dan na of je zelf een ondernemingsnummer nodig hebt en of je activiteit beschouwd wordt als zelfstandige activiteit (zie tekst occasionele versus professionele syndicus). Vraag altijd advies aan Acerta!

 • Wanneer je een ondernemingsnummer nodig hebt of je moet jezelf registreren als zelfstandige, dan kan je dit via onze website ikwilstarten.be makkelijk online in orde brengen

 • Ga na of de VME al over een ondernemingsnummer beschikt. Je kan dit opzoeken via de website van de FOD Economie of navragen bij Acerta. 

 • Wanneer de VME nog geen ondernemingsnummer heeft, moet je eerst langs het hypotheekkantoor om dit in orde te brengen.

 • Is het ondernemingsnummer van de VME reeds ok, controleer dan of er al een syndicus staat geregistreerd onder dit ondernemingsnummer (ook dit kan je nagaan via de website van de FOD Economie of navragen bij Acerta).

 • Staat er nog geen syndicus geregistreerd (dit is mogelijk omdat bestaande VME's tot 31 maart 2018 tijd hebben om dit in orde te brengen), dan moet je je inschrijven als nieuwe syndicus. De inschrijving kan je hier doen.   

 • Staat er reeds een syndicus onder het ondernemingsnummer van de VME, dan moet deze gewijzigd worden. In praktijk komt dit neer op een stopzetting van de huidige syndicus en een inschrijving van jou als nieuwe syndicus.


Voor al je vragen over de registratie als syndicus kan je terecht bij Acerta.

acerta office-icon
Zoek een Acerta-kantoor in