Naar inhoud

Home Acerta in de media Columns Flexibiliteit is geen complexiteit

Flexibiliteit is geen complexiteit

Flexibiliteit is het vermogen om iets te veranderen, om zich gemakkelijk aan te passen aan een wijzigende situatie. Elk jaar stijgt de gemiddelde leeftijd van de werkende Belg, anno 2016 komt de teller op 41,6 jaar te staan – dat bleek uit ons onderzoek. Als we werknemers duurzaam willen inzetten, is flexibiliteit niet alleen een trendwoord maar ook een werkwoord. Maar hoe kan Werkbaar Werk verder vorm krijgen, wanneer zowel door werkgevers als sociale partners het voorstel van Kris Peeters afgebroken werd?

Sommigen poneren dat het wetsontwerp ‘Werkbaar Werk’ een lege doos dreigt te worden. Ik hoop van niet en geloof in het belang van verdere negotiaties. Het opzet van de flexibele 38-urenwerkweek is een goed idee; we mogen het kind nu niet met het badwater weggooien. Vanuit alle hoeken kwamen opmerkingen op het voorstel van Peeters, wat duidelijk maakt dat het voorstel niet gedomineerd wordt door één bepaald kamp. Op lange termijn moeten we grote stappen zetten, maar welke stappen kunnen we nu al zetten?

Wat willen we nu precies veilig stellen?

Flexibiliteit is trouwens geen optie, het is een must. We zijn het allemaal met elkaar eens over het principe dat we moeten leren flexibel zijn. We bevinden ons in een uitdagende economische context met daarbovenop toenemende vergrijzingskosten. Binnen dit kader zullen we onze welvaart maar in stand kunnen houden als we nieuwe instrumenten hanteren voor de toekomst. Willen we de volgende generatie niet verarmen, dan zullen we verworvenheden moeten prijsgeven. Vandaag wordt er vanuit de verschillende kampen gediscussieerd vanuit een defensieve positie en dat is een slechte uitgangspositie… Waar we allen vooral willen op inzetten is werkgelegenheid: wie werk heeft, heeft een inkomen en dat werk geeft tegelijkertijd ook voldoening aan het leven. Werkgelegenheid is de sleutel.

Meer dan 38-urenwerkweek

Het 9-to-5-regime is voor veel werknemers niet meer van deze tijd: ze presteren beter als ze zelf kunnen beslissen wanneer ze werken, en ze voelen zich beter in hun vel. Ook de FOD Financiën zei vaarwel tegen de prikklok en is er zo in geslaagd om de tevredenheid bij de medewerkers op peil te houden in een moeilijke context van jaarlijkse besparingen. Anderzijds kunnen de behoeften aan arbeid ook voor een werkgever verschillend zijn doorheen het jaar. In dat geval moet hij ook de mogelijkheid hebben om van zijn werknemer te vragen om gedurende bepaalde perioden van het jaar meeruren te presteren die later dan minder gewerkt zullen worden.

Maar als we flexibiliteit toepassen in de 38-urenwerkweek, mogen er geen extra kosten ingevoerd worden op die flexibiliteit. Als een werknemer in de ene week 42 uren presteert, kunnen er geen twee of vier uren als overuren aangerekend worden voor de werkgever. Een week later kan de werknemer er immers voor kiezen om slechts 34 uren te werken waarvoor hij dan 38 uur betaald wordt. Op flexibiliteit kan geen eenzijdige kost staan.

Laten we ons bovendien niet enkel fixeren op de indeling van het aantal uren in de week. (Flexibel) thuiswerk is onder meer een oplossing voor het fileprobleem en mag prominenter in het plan aan bod komen. Dit is een vrijheid voor beide partijen: er gaan minder uren verloren aan verplaatsingen en de werknemer presteert beter omdat hij minder stress en minder nutteloze tijdsbesteding ervaart. Deze vorm van flexibiliteit moeten we stimuleren, niet fnuiken door absurde voorwaarden op te leggen. Uit eerder onderzoek van Acerta bij 2000 werknemers kwam bovendien naar voren dat een overgrote meerderheid van de werknemers het belangrijk vindt zelf te kunnen kiezen van waar hij of zij werkt, niet alleen op vaste dagen. Voor sommigen is dit van thuis uit, voor anderen op kantoor. Belangrijk is wel dat leidinggevenden leren hun medewerkers te coachen en te sturen op hun output en niet op het feit dat ze “aanwezig” zijn.

Flexibiliteit in alle eenvoud

Overleg tussen werkgever en werknemer is het fundament van een succesvolle organisatie. Als we flexibiliteit willen invullen met complexe regels en voorwaarden, belemmeren we de duurzaamheid en de competitiviteit van onze Belgische economie. Om te vermijden dat we achteruit gaan in de tijd, moet er wel degelijk een regelgeving zijn, maar binnen dat kader kunnen we een souplesse inbouwen. Het plan kan enkel succesvol uitgevoerd worden als flexibiliteit gelijk staat aan eenvoud en duidelijkheid.

Als samenspraak tussen een werkgever en een individuele werknemer mogelijk is binnen een bedrijf – er zijn tal van voorbeelden van hoe bedrijven bijvoorbeeld zelf een mobiliteitsplan, thuiswerk of een flexibel loonbeleid opstellen – moet er toch ook een overeenkomst tussen de politiek en de sociale partners gevonden kunnen worden?

Chris Wuytens, Managing Director Acerta Consult

Over Acerta
De Acerta Groep
Missie en visie
Strategie
Historiek
Acerta en Doccle
Partners
Acerta in de media
Persberichten
Media contacts
Downloads
Columns
Jobs bij Acerta
Onze medewerkers aan het woord