Vorige

Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid corona voor vakantie: compensatie voor werkgevers

25 november 2020 Werkgevers
Marijke Beelen

Werkgevers kunnen rekenen op een compensatie voor de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid wegens corona voor jaarlijkse vakantie. Wanneer heb je recht op die compensatie? Moet je als werkgever een aanvraag doen voor die compensatie? Hoe groot is het bedrag? Een antwoord op de meest prangende vragen vind je in dit artikel. Hou er wel rekening mee dat er nog veranderingen mogelijk zijn en de maatregel pas definitief is wanneer er een publicatie is in het Belgisch Staatsblad.

Leestijd: Later lezen?

Wanneer heb je recht op de compensatie?

Bedienden

Heb je in 2020 beroep moeten doen op tijdelijke werkloosheid wegens corona voor je bediende(n)? Dan worden die dagen, waarop er dus geen prestaties geleverd werden, toch gelijkgesteld voor de berekening van hun recht op jaarlijkse vakantie en vakantiegeld.

Als je werknemer bijvoorbeeld een voltijdse bediende in een vijfdagenweek is, die tijdelijk werkloos wegens corona is geweest in 2020, dan moet je in 2021 voor 20 dagen vakantiegeld betalen. Bovendien betaal je een dubbel vakantiegeld dat overeenstemt met 92 % van zijn maandloon. 

Omdat je in deze situatie als werkgever een loonkost moet dragen waar geen prestaties van je bediende tegenover staan, ging de overheid akkoord een deel van die kost te compenseren.

Arbeiders

Wat de arbeiders betreft is het de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie die een toelage zal krijgen ter compensatie van de kost van de gelijkstelling van de perioden van tijdelijke werkloosheid wegens corona.

Wanneer ontvang je de compensatie?

De compensatie komt ten vroegste in het tweede kwartaal van 2021. De overheid moet immers deze berekeningen nog realiseren en verwerken.

Moet je een aanvraag doen?

Zoals de kaarten nu op tafel liggen, moet je als werkgever geen aanvraag doen om die compensatie te krijgen. De RSZ zal zelf berekenen hoeveel de compensatie bedraagt en de RSZ zal deze in mindering brengen van andere bijdragen.

Hoe groot is het bedrag van de compensatie?

De compensatie zal niet het volledige bedrag van de gelijkstelling vergoeden. Wat en hoeveel de RSZ zal verrekenen, zal afhangen van verschillende factoren zoals de globale prestatiebreuk van je werknemers maar ook het aantal dagen dat er tijdelijke werkloosheid is geweest. De overheid zal berekenen wat het percentage tijdelijke werkloosheid is geweest en zal in functie van dat percentage de compensatie berekenen. De tussenkomst zal hoger liggen naarmate je onderneming meer tijdelijke werkloosheid wegens corona heeft gekend.

Stel je in 2021 personeel te werk, dan zal de RSZ de bijdragen die je verschuldigd bent, verminderen met deze compensatie. Blijft er nog een ongebruikt krediet over, dan zal dat overgedragen worden naar volgende kwartalen van 2021, tenminste voor zover je nog personeel tewerkstelt en er bijdragen verschuldigd zijn.

Hoe zit het met de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid voor vakantie in 2021?

Momenteel heeft de compensatie alleen maar betrekking op het vakantiedienstjaar 2020. Alleen de dagen tijdelijke werkloosheid wegens corona in 2020 zullen bijgevolg gecompenseerd worden. Zoals de zaken er nu voor staan, blijft tijdelijke werkloosheid wegens corona nog mogelijk in 2021, maar voor die dagen heeft de overheid geen tegemoetkoming geregeld.

Volg onze opleiding over vakantierechten berekenen en herrekenen

Ontdek de basisprincipes voor de berekening van vakantierechter en help je collega’s bij vragen over deze complexe materie dankzij deze opleiding.

Schrijf je in

Deel dit artikel

Marijke Beelen_acerta

Geschreven door Marijke Beelen

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Tijdig aan de schoolpoort

28 augustus 2023
Annelies Bries

De start van het nieuwe schooljaar. Het is weer tijd voor de werkende ouders om een nieuw evenwicht te vinden tussen de werk- en de schooluren. Wat zijn de juridische mogelijkheden?

Lees meer
Werkgevers

De coronabesmettingen stijgen opnieuw, enkele veelgestelde vragen

18 juli 2022
Nele Mertens

De coronabesmettingen gaan weer in stijgende lijn. Ook als werkgever kan je hier opnieuw mee geconfronteerd worden. Kan je mondmaskers terug invoeren op de werkvloer? Heeft je medewerker recht op tijdelijke werkloosheid wanneer het kamp van zijn kinderen wordt geannuleerd? We lijsten de meest voorkomende vragen voor je op.

Lees meer
Werkgevers

Versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid eindigt binnenkort

02 juni 2022
Nele Mertens

De versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt binnenkort stopgezet. De procedure werd initieel ingevoerd vanwege de coronapandemie, en werd later uitgebreid vanwege de watersnood en het conflict in Oekraïne.

Lees meer