Vorige

Je medewerkers testen op corona: wat mag wel en wat mag niet?

03 december 2020 Werkgevers
Miet Vanhegen

Werkgevers hebben momenteel heel wat vragen bij de (snel)testen op een coronabesmetting. Mag je een dergelijke test opleggen? Mag je je werknemers weigeren om naar de werkvloer te komen als ze zich niet willen laten testen? En wat als de test positief is?

Leestijd: Later lezen?
Mag je je werknemers systematisch testen op een besmetting met COVID-19?

Je mag je medewerkers niet systematisch testen, maar je mag ze wel occasioneel testen in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld wanneer er een besmetting op het werk is geweest. We onderscheiden twee scenario’s:

  1. Hoogrisicocontact
    In het geval van een hoogrisicocontact, moet de nationale teststrategie en de officiële richtlijnen van Sciensano rond quarantaine en isolatie verplicht gevolgd worden.

  2. Laag risicocontact
    Bij laagrisicocontacten kunnen er sinds kort sneltesten ingezet worden. Er bestaat echter nog geen concreet kader voor. Ze kunnen gebruikt worden in ziekenhuizen en bij clusteruitbraken - twee of meer gevallen op dezelfde werkplek - in scholen, bedrijven en sportclubs voor mensen die een laag risico op besmetting oplopen.

Wanneer je een test opzet, is het belangrijk dat iedereen goed op de hoogte is (wat, waar, wanneer, waarom, hoe, door wie…). De werkgever moet dan ook de nodige informatie aan het personeel verstrekken en zeker met het Comité voor Preventie en bescherming op het werk overleggen, zodat iedereen weet hoe sterk een maatregel in de persoonlijke levenssfeer ingrijpt. De mogelijkheid tot testen moet bovendien opgenomen zijn in het arbeidsreglement.

Kan je een (snel)test opleggen aan je personeel?

Je mag dergelijke tests nooit opleggen aan je personeel. Het vrijwillig aanbieden kan wel. Je werknemer wordt dan doorverwezen naar de arbeidsarts die autonoom beslist over het al dan niet testen. Bovendien mogen de testen enkel gebruikt worden met het oog op preventie: de bescherming van de gezondheid van de betrokkene en andere personeelsleden. Ze mogen zeker niet ingezet worden bij hoogrisicocontacten om bijvoorbeeld de verplichte quarantaineperiode in te korten.

Wat als de test positief is?

Als werkgever mag je niet op de hoogte zijn van de uitslag van de tests. Wie van de werknemers effectief besmet is, moet vertrouwelijk blijven. Het is ook verboden de meetresultaten van dergelijke testen te verwerken als persoonsgegevens in een bestand. De arbeidsarts mag de werkgever wel inlichten over het feit dat er besmettingen zijn (dus zeer algemeen), maar enkel voor zover dit nodig is om bepaalde noodzakelijke maatregelen te nemen.

Er wordt momenteel gewerkt aan een handleiding voor bedrijven om op de juiste manier te testen. Acerta houdt je op de hoogte.

Zet in op het welzijn van je medewerkers

Wanneer het gaat om het naleven van de afstands- en hygiënemaatregelen, dan geven drie op de vier werknemers een pluim aan hun werkgever. Maar de impact van corona weegt ook op het mentale welzijn, en daar wringt het schoentje nog. Zorg voor de nodige mentale ondersteuning, zorg voor welzijn.

Zorg voor welzijn

Deel dit artikel

Geschreven door Miet Vanhegen

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Kennelijk onredelijk ontslag voor contractanten in de overheid

12 april 2024
Johan Weemaes

Contractanten in de openbare sector zullen vanaf nu ook beschermd zijn tegen kennelijk onredelijk ontslag. Op 1 mei 2024 treedt deze wet in werking. Ontdek wat je moet weten als werkgever.

Lees meer
Werkgevers

De verkiezingen komen eraan: wat moet er nog beslist worden?

29 maart 2024
Ellen Van Grunderbeek

In de aanloop naar de verkiezingen op 9 juni 2024 zijn er nog wat arbeidsdossiers die moeten afgewerkt worden en dus nog wat beslissingen die genomen moeten worden. Wat is de impact hiervan als werkgever?

Lees meer
Werkgevers

Wat verandert er voor werkgevers in april 2024?

28 maart 2024
Miet Vanhegen

De wetgeving verandert aan een snel tempo en als werkgever is het belangrijk dat je op de hoogte blijft en weet welke wijzigingen een impact kunnen hebben op jouw organisatie. Wij lijsten alle belangrijkste wijzigingen op voor april 2024.

Lees meer